+ All Categories
Transcript
 • 7/30/2019 10.2 Perjuangan Secara Berpelembagaan Sjrh Sem3

  1/17

  PERJUANGAN SECARA

  BERPELEMBAGAANHasil Pembelajaran:-

  i. Menilai penentangan orang melayu

  terhadap malayan unionii. Menjelaskan gerakan Anti

  penyerahan di sarawak

  iii. Membincangkan PembentukanPersekutuan Tanah Melayu

  iv. Menggalurkan perkembanganperlembagaan di sabah dan sarawak

 • 7/30/2019 10.2 Perjuangan Secara Berpelembagaan Sjrh Sem3

  2/17

  Rancangan Malayan Union

  British kembali pada bulan september1945,merangka perlembagaan baharu di tanahmelayu iaitu malayan union.

  Sir Harold Macmichael di hantar ke TM sebagaiutusan khas setiausaha british untuk mendapatpersetujuaan raja-raja melayu terhadaprancangan malayan union.

  Macmichael bergerak pantas dalam tugasan itu

  dengan cara mengugut raja-raja melayu untukbersetuju,jika tidak mereka akan disingkirkan atastuduhan bersubahat dengan tentera jepun.

 • 7/30/2019 10.2 Perjuangan Secara Berpelembagaan Sjrh Sem3

  3/17

  Syarat-syarat Perlembagaan Malayan

  Union

  Semua negeri-negeri melayu,termasuk pulau pinangdan melaka disatukan kecuali singapura.

  Malayan union diketuai oleh seorang gabenor britishyang dilantik oleh Ratu England.

  Setiap negeri mempunyai seorang Pesuruhjaya Negeriyang menjadi ketua pentadbir bagi setiap negeri.

  Kedudukan raja-raja melayu sebagai ahli Majlis Raja-raja Melayu hanya membincangakn soal agama dan

  adat istiadat melayu. Majlis Mesyuarat Negeri dikekalkan untuk mengurus

  hal ehwal kerajaan tempatan namun berada bawahkerajaan pusat.

 • 7/30/2019 10.2 Perjuangan Secara Berpelembagaan Sjrh Sem3

  4/17

  Memberi hak kewarganegaraan yang sama bagi semua

  orang tanpa mengira bangsa dan asal usul

  keturunan,berprinsipkan jus soli.

  Melalui

  2 cara:-

  Kuatkuasa undang-undang

  1. Sesiapa yang lahir di TM & singapura layak menjadi

  rakyat malayan union

  2. Berumur 18 tahun ke atas dan bermastautin 10-15

  tahun sebelum 15 febuari 1942

  3. Mereka yang lahir pada atau selepas perintah itu

  dikuatkuasakan akan diberi kerakyatan dengan syaratbapanya merupakan warga malayan union.

  Secara permohonan

  1. Bermastautin selama 5 tahun daripada 8 tahun semasa

  permohonan dibuat

  2. Tingkah laku yang baik,berpengetahuaan dalam bahasa BI

  dan BM.

  3. Mengangkat sumpah taat setia dan berjanji untuk kekal

  bermastautin di malayan union @ singapura.

 • 7/30/2019 10.2 Perjuangan Secara Berpelembagaan Sjrh Sem3

  5/17

  Reaksi dan Bantahan Orang Melayu

  Menyuarakan bantahan melalui Akhbar-akhbar Melayuseperti majlis,utusan melayu dan warta negara.

  Menulis surat bantahan dan menghantar telegramkepada british di London.

  Mengadakan demonstrasi secara damai untukmenyuarakan bantahan tersebut.

  Dato Onn Jaafar dan Persatuan Melayu Selangor

  menganjurkan satu Kongres Melayu Se-Malaya di KelabSultan Sulaiman,Kuala Lumpur untuk menyatukanPersatuan Melayu bagi menentang MU.

 • 7/30/2019 10.2 Perjuangan Secara Berpelembagaan Sjrh Sem3

  6/17

  Orang melayu memulaukan upacara pelantikanGabenor MU iaitu Sir Edward Gent dengan cara

  berkabung selama 7 hari dengan melilit kainputih pada songkok.

  Kongres Melayu Se-Malaya kedua diadakan diJohor Bahru untuk menubuhkan UMNO,dan

  DatoOnn Jaafar menjadi Presiden UMNO yangpertama.

  Beberapa orang pegawai british yang pernahberkhidmat di TM turut menyuarakan bantahan

  terhadap malayan union. Mereka menganggap MU sebagai satu sistem

  pemerintahan yang hendak merampas hak dankedaulatan raja-raja melayu.

 • 7/30/2019 10.2 Perjuangan Secara Berpelembagaan Sjrh Sem3

  7/17

  Sebab-sebab Orang Melayu

  Menentang Malayan Union

  MU digubal tanpa mengambil kira pandangan

  orang melayu.

  Sir harold macmichael menggunakan paksaan

  dan ugutan untuk menyikirkan raja-raja melayu

  yang tidak setuju dengan perjanjian MU.

  MU akan menghapuskan kedaulatan raja-raja

  melayu dan kuasa sultan terbatas. Prinsip jus soli mengancam hak dan kedudukan

  istimewa orang melayu.

 • 7/30/2019 10.2 Perjuangan Secara Berpelembagaan Sjrh Sem3

  8/17

  Gerakan Anti-Penyerahan di Sarawak

  Penyerahan Sarawak pada British

  Charles Vyner Brooke pemerintah terakhir dinastibrooke di sarawak.

  Namun beliau telah menyerahkan sarawakkepada pentadbiran british melalui pengumumanbeliau di London.

  Tindakan itu menimbulkan bantahan beberapabuah pertubuhan tempatan seperti PergerakanPemuda Melayu,sibu(PPM),Barisan PemudaSarawak(BPS),dan Persatuan Kebangsaan MelayuSarawak(PKMS).

 • 7/30/2019 10.2 Perjuangan Secara Berpelembagaan Sjrh Sem3

  9/17

  Kemunculan Kumpulan Gerakan Anti-Penyerahan

  Bertujuan untuk mengekalkan pentadbiran

  brooke dan membantah penyerahan tersebut.Gerakan ini memudahkan untuk menuntutkemerdekaan.

  Membantah dengan menghantar surat bantahan

  dan menganjurkan tunjuk perasaan. Kebanyakkan pemimpin gerakan merupakan

  kakitangan awam,british telah memberi amarankepada mereka melalui surat pekeliling no.9

  Surat itu mengingatkan kakitangan awam supayamemberi kesetiaan kepada british dan tidakterlibat dalam gerakan tersebut.

 • 7/30/2019 10.2 Perjuangan Secara Berpelembagaan Sjrh Sem3

  10/17

  Namun,seramai 338 orang kakitangan awamtelah meletak jawatan sebagai bantahanterhadap arahan tersebut.

  Kemuncak gerakan anti-penyerahan ialahpembunuhan Gabenor Sarawak kedua,Sir DuncanGeogre Stewart yang dibunuh oleh Roslie Dhobie.

  Roslie Dhobie,ahli Rukun Tiga Belassebuahkumpulan sulit yang berkait dengan PergerakanPemuda Melayu,Sibu.

  Roslie Dhobie serta 4 orang ahli gerakannya itudihukum mati.

  British akhirnya berjaya menghapuskan gerakantersebut dengan menjadikan pembunuhan itusebagai alasan.

 • 7/30/2019 10.2 Perjuangan Secara Berpelembagaan Sjrh Sem3

  11/17

  Persekutuan Tanah Melayu 1948

  Akibat tentangan drpd orang melayu,MUdibubarkan dan digantikan dengan PTM pada1 febuari 1948.

  Pada 25 julai 1946,kerajaan britishmenubuhkan Jawatankuasa Kerja untukmerangka perlembagaan baharu.

  Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja terdiri drpd 4orang Sultan Melayu,2 orang wakil UMNO dan6 orang wakil kerajaan british.

 • 7/30/2019 10.2 Perjuangan Secara Berpelembagaan Sjrh Sem3

  12/17

  Perkara yang dicadangkan dalam Jawatankuasa Kerjaialah:-

  i. Kedudukan dan kuasa raja-raja melayu terpelihara

  ii. DUN ditubuhkan bagi setiap negeri

  iii. Syarat kewarganegaraan yang lebih ketat untuk kaumbukan melayu

  iv. Kedudukan istimewa orang melayu dijamin dan

  dikekalkan Seterusnya menubuhkan Jawatankuasa Perundingan

  yang di anggotai oleh orang Eropah,cina dan Indiadengan diketuai oleh pegawai kanan british.

  Namun, orang bukan melayu membantahperundingan tersebut kerana tidak mewakili kaumbukan melayu.

 • 7/30/2019 10.2 Perjuangan Secara Berpelembagaan Sjrh Sem3

  13/17

  Oleh itu penubuhan All Malayan Council Of Joint Action(AMCJA) oleh Tan Cheng Lock.Manakala penubuhan PusatTenaga Rakyat (PUTERA) oleh Dr.Burhanuddin al-Helmy.

  Kedua-dua penubuhan tersebut menjalin hubunganmenentang Jawatankuasa Kerja & JawatankuasaPerundingan,namun gagal.

  Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu diisytiharkanpada 1 febuari 1948 setelah mendapat persetujuan drpd

  raja-raja melayu dan wakil UMNO.Kesan Penubuhan Persekutuan TM

  i. Hak & kedaulatan raja melayu serta kedudukan istimewaorang melayu dikembalikan.

  ii. Jawatan Residen British dihapuskn dan diganti JawatanMenteri Besar.

  iii. Imigran dibenarkan untuk menikmati hak yang sama dgnkaum melayu.

 • 7/30/2019 10.2 Perjuangan Secara Berpelembagaan Sjrh Sem3

  14/17

  Perkembangan Perlembagaan di Sabah

  Ditadbir oleh SBBU sejak tahun 1881,tanpa perlembagaan

  yang khusus kerana tidak mahu memberi peluang kepada

  anak negeri terlibat dalam pemerintahan.

  Tahun 1912,Majlis Perundangan ditubuhkan-7 orang ahli

  rasmi,4 orang ahli tidak rasmi dan tidak ada wakil anak negeri.

  Tahun 1946,sabah dibahagikan 4 kawasan yg dinamakan

  Risidensi.

  Risidensi diketuai oleh seorang residen-daerah diketuai oleh

  Pegawai Daerah-dibantu oleh Penolong Pegawai Daerah.

  Tahun 1950,menggubal perlembagaan baharu iaitu Kerajaan

  Negeri-diketuai Gabenor & dibantu oleh Majlis Kerja & Majlis

  Undangan Negeri.

 • 7/30/2019 10.2 Perjuangan Secara Berpelembagaan Sjrh Sem3

  15/17

  Majlis Kerja-3 orang ahli ex-officio & 4 orang ahlitidak rasmi.

  Majlis Undangan Negeri-gabenor,3 orang ahli ex-officio,9 orang ahli rasmi & 10 orang ahli tidakrasmi termasuk 4 orang wakil anak negeri.

  Wakil anak negeri-Donald Stephens dan DatuMustapha bin Datu Harun.

  Tahun 1952,Majlis Tempatan ditubuhkan yangterlibat dalam bidang kewangan,kesihatan, dan

  pertanian. Tahun 1962,pilihan raya pertama diadakan untuk

  Majlis Undangan Sabah.

 • 7/30/2019 10.2 Perjuangan Secara Berpelembagaan Sjrh Sem3

  16/17

  Perkembangan Perlembagaan di

  Sarawak

  British menguatkuasakan perlembagaan sarawak 1941-menubuhkandua buah badan pemerintahan.

  Badan Eksekutif(Majlis Tertinggi) dan BadanPerundangan(Majlis Negeri)

  Sistem pentadbiran disusun semula dengan penubuhan5 bahagian.

  Setiap bahagian diletakkan di bawah setiap pusat dandiketuai oleh seorang residen-dibahagi kepadabeberapa daerah yang diketuai oleh pegawai daerah-daerah yang lebih kecil diketuai oleh Penolong PegawaiDaerah.

 • 7/30/2019 10.2 Perjuangan Secara Berpelembagaan Sjrh Sem3

  17/17

  Tahun 1948,Pihak Berkuasa Tempatan pertama

  ditubuhkan di Limbang.1957,hampir seluruh sarawak

  ditadbir dibawah kerajaan tempatan. Tahun 1959,pilihan raya pertama diadakan untuk

  memilih ahli-ahli Majlis Daerah.

  Kaedah pilihan raya ada 3 peringkat.

  Pilihan raya secara langsung untuk memilih ahli Majlis Daerah

  Ahli Majlis Daerah memilih ahli ke MajlisBahagian

  Majlis Bahagian memilih ahli keMajlis Negeri


Top Related