Home >Documents >Veliki spasitelj Bož · PDF file...

Veliki spasitelj Bož · PDF file...

Date post:30-Dec-2019
Category:
View:4 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 27.03.12. amdg.eu (ferbt1_005.ppt) 1

  Veliki spasitelj Božjega naroda

  Mojsije – poslanik, učenik, prijatelj, uzor-prorok, zagovornik, i sluga

  Gospodnji

  27.03.12. amdg.eu (ferbt1_005.ppt) 2

  Mojsijevo zvanje (Izl 3,1-4,17) � Božja inicijativa: 2x “Mojsije” 3,4 � zvanje:

  � halak ići הלך – šalah poslati ׁשלח � naznaka nevolje, � nalog, � prigovor, � obećanje, � znak potpore

  � 3 objekta prigovora: Mojsije – Bog (3,13) – narod (4,1)

  � “Bog” – “יהוה” – “glasnik Jahvin” � “Bit ću, tko god da ću biti” 3,14 � Spomen iz naraštaja u naraštaj 3,15

  � amî „moj narod“ 3,7‘ עמי � jarad „sići“ 3,8 ירד

  27.03.12. amdg.eu (ferbt1_005.ppt) 3

  Božja pedagogija � pet Mojsijevih poteškoća

  � od krize identiteta (Izl 3,11; 4,10) � do izvlačenja (4,13)

  � pedagoški postupak � dugačak i otvoren

  razgovor (3,1-4,17) � Bog sama sebe

  očituje (3,14) � ne skriva osjećaje (4,14)

  � Bog otaca – vjeran (3,6; 4,5) � živ Mk (12,26)

  27.03.12. amdg.eu (ferbt1_005.ppt) 4

  Mojsije – zakonodavac

  Deset zapovijedi – ustav Božjega naroda

  27.03.12. amdg.eu (ferbt1_005.ppt) 5

  Deset zapovijedi � Izl 20,1-17 / Pnz 5,6-21 � Cjelovit dijaloški tekst (“Ti”) � 5x “יהוה - Jahve, tvoj Bog”

  � koji sam te izveo v2/ v6 � Bog revan, koji se brine za krivnju

  predaka i u potomcima v5/v9 � Čuvano Ime v7/v11 � pripada mu sedmi dan v10/v14 � onaj koji ti daje tlo na

  kojem možeš dugo živjeti v12/v16 � Utemeljenje: ja sam te izveo...

  � Zato nećeš imati drugih bogova � Zato ćeš čuvati život, brak, vlasništvo...

  govoriti istinu

  27.03.12. amdg.eu (ferbt1_005.ppt) 6

  Razlike � Razlog za Dan Gospodnji

  Izl 20,11 (počinak Božji, svetost); Pnz 5,15 (izlazak + socijalna dimenzija)

  � Tko govori? Izl 20,1 Pnz 5,1 � “ove riječi” Izl 20,1 > תורה tôrâ pouka

  (Zakon) Pnz 4,44 � “Kao što ti je zapovjedio Jahve, Bog

  tvoj” Pnz 5,12.16 � Smještanje:

  � Vrijeme: 3. mjesec (Izl 19,1), 3. dan (v16) > 1. 11. 40. (Pnz 1,3)

  � Mjesto: brdo Sinaj (Izl 19,11.18.20.23) > istočno od Jordana, u dolini (Pnz 4,46- 49).

 • 27.03.12. amdg.eu (ferbt1_005.ppt) 7

  Konstituiranje Božjega naroda � Otvoreno ponuđena pogodba 19,5

  � Slušati glas � Čuvati Savez

  � “Moja obveza” � Obećanje prije zapovijedi

  � Zajednička, ponovljena odluka 24,3.7 � Slušanje: stav srca 24,7

  � Najavljeno bogoslužje (usp. 3,12.18; 5,3) � Žrtve 24,5 � Krv saveza v8

  � Knjiga Saveza 24,7 � Čitanje uz oltar 24,7

  27.03.12. amdg.eu (ferbt1_005.ppt) 888

  Mistična objava Mojsiju (Izl 34) � Novi početak: pred Bogom na vrhu 34,5 � Opet 40 dana i noći 34,28 (usp. 24,18) � Bog predstavlja samoga sebe

  � Izgovara ime kao što je najavio (33,19) � Ime Božje:

  � Milosrdan, milostiv, spor na srdžbu, bogat privrženošću i pouzdanošću Izl 34,6;

  � revan 34,14 � Čuva privrženost tisućama naraštaja v7

  � Brine se za krivnju (usp. 20,5; Pnz 5,9) � Šarić: “pohodi krivnju”

  � na trećem i četvrtom naraštaju

  27.03.12. amdg.eu (ferbt1_005.ppt) 9

  Hrabar zagovornik � Reakcija na Objavu:

  � Klanjanje Izl 34,8 � Molitva – zagovor v9:

  � Ako sam ja stekao milost, onda pođi sa svima nama

  � Molba Bogu da promjeni nakanu � “neću poći” 33,3 – “pođi” 34,9

  � Koža na licu sjaji קרן v29s.35 � qaran – zračiti, sjati

  (LXX: biti proslavljen); qeren – rog (Vulgata)

  27.03.12. amdg.eu (ferbt1_005.ppt) 10

  Mojsije poslušan do smrti � Prima posljednju zapovijed

  Pnz 32,50 � Nakon dovršena posla 2x “sve” v45 � Dan oproštaja 32,48; usp. 1,3 � Prije: “uspni se i pogledaj!” v49

  � Mojsije ozbiljno shvaća usp. c33

  � Izvršava obje zapovijedi 34,1.5

  � Čuje posljednje riječi 34,4 � Umire 34,5

  � “sluga Gospodnji” � Tko ga je pokopao 34,6? � 120 godina (usp. Post 6,3)

  27.03.12. amdg.eu (ferbt1_005.ppt) 11

  “Proslavljeni” Mojsije � “što je Mojsije propisao” Mk 1,44 � Isus potvrđuje Zakon i Proroke (usp.

  Izl 34; 1 Kr 19) � Izlazak (Lk 9,31) i Izabranje (9,35)

  � Reakcije učenika: � Dobro im je (Mk 9,5; Mt 17,4; Lk

  28,33) � Prepoznaju sugovornike

  � Blagdan sjenica

  � počevši od Mojsija što ima o njemu u Pismima Lk 24,27 � Mora se ispuniti što je pisano u

  Zakonu Mojsijevu 24,44 � Isus poslušan do smrti na križu Fil 2,8

  27.03.12. amdg.eu (ferbt1_005.ppt) 12

  Jošua – nasljednik

  a) u Petoknjižju

  b) u Knjizi o Jošui

 • 27.03.12. amdg.eu (ferbt1_005.ppt) 13

  Ratnik i molitelj � vojskovođa u boju s

  Amalekom, (jd.!) Izl 17,8-16 � Jošua odabire borce v9 � Do kad traje boj v12?

  � Na brdu s Mojsijem Izl 24,13 � Koliko ostaju v18?

  � Stalno u šatoru sastanka Izl 33,11 � usp. 1 Sam 3 ( נער na’ar –

  momak)

  Jošua u boju s Amalekom

  Nicolas Poussin 1593/94 – 1665

  27.03.12. amdg.eu (ferbt1_005.ppt) 14

  Izviđač i nasljednik � Poslan s ostalima u obećanu

  zemlju Br 13,16 � Zajedno s Kalebom potresen zbog

  prevrata 14,6-9 � Ispravljaju glasine � Ohrabruju narod

  � Sa svećenikom zadužen za podjelu obećane zemlje Br 34,17; Pnz 1,38

  � Pred cijelom zajednicom prima poslanje od Mojsija Br 27,19; Pnz 31,7 � “ređenje” Br 27,23; Pnz 34,9

  27.03.12. amdg.eu (ferbt1_005.ppt) 15

  Dovršava velik put � Bog mu se izravno obraća Jš 1,2-9

  � Zadaća: prijeći Jordan v2 � Bog obećava da će biti s njime v5.9

  Kovčeg Saveza orijentir 3,3

  � Kao kod Crvenog mora: � Jošua najavljuje čudesna djela 3,5

  (usp. Izl 14,13) � Vode Jordana se dijele 3,16; 4,7 � Narod prelazi po suhom 3,17; 4,23

  � Novi teološki cilj? 4,24 (usp. Izl 14,18)

  Julius Schnorr von Carolsfeld, Izrael prelazi Jordan po suhom (1851-60) „Bibel in Bildern“.

  27.03.12. amdg.eu (ferbt1_005.ppt) 16

  Jošua čita zakon Jš 8,30–35 � sefer torat moše ספר תורת משה

  Knjiga Mojsijeva zakona (Jš 8,31, usp. 1,8) � u Obećanoj zemlji (usp. Pnz 27,8) � primjena u praksi:

  � žrtvenik (Jš 8,31 – Izl 20; Pnz 27,5), � blagoslov (Jš 8,33 – Br 6)

  � liturgijski pristup tekstu: � žrtve (Jš 8,31 usp. Pnz 27,6), � red slušatelja (Jš 8,33)

  � Zakon stvara zajednicu (“svi” v35) � nositelji društvene strukture, narod, stranci (!),

  žene i djeca (v33.35) � sve je važno (v34s) – kanonski pristup

  Marc Chagall, Jošua čita riječi Zakona (1931-39), Biblija,

  ploča 47

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended