Home >Education >Ujian dst thn 3 psr 1

Ujian dst thn 3 psr 1

Date post:08-Feb-2017
Category:
View:293 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGITAHUN 3PSR 1NAMA:.KELAS: ..

Bulatkan jawapan yang betul

1. X ialah..A. Kemahiran manipulatifB. BerkomunikasiC. Meramal

2. Antara berikut yang manakah kemahiran proses sainsA. MengelasB. Membersihkan peralatan sains dengan betulC. Menyimpan peralatan sains dengan betul

3. Apakah kemahiran proses sains yang terlibat dengan rajah di atas.A. MeramalB. Mengukur dan menggunakan nomborC. Membuat inferens

4. Nyatakan kemahiran manipulatif sains yang terlibat dengan rajah di atas.A. Membuat inferensB. Mengukur dan menggunakan nomborC. Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dengan betul

5. Apakah faedah jika kita berkumur setiap kali selepas makan ?AMenguatkan gigiBMembunuh bakteriaC Membersihkan mulut

6. Gambarajah di atas ialah _______________________A. Set gigi susuB. Set gigi kekalC. Set gigi haiwan

7. Jumlah set gigi susu ialah ______A. 32B. 22C. 20

TSRPQ8. Namakan struktur gigi berlabel PA. enamelB. dentinC. saraf

9. Nyatakan ciri-ciri haiwan di atasA. Berbulu halusB. Berkulit lembapC. Bersisik

10. Haiwan manakah yang berparuh dan berbulu pelepahA.

B.

C..

11.. Apakah ciri yang sama digunakan untuk mengelas haiwan berikut

A. BercengkerangB. Berbulu pelepahC. Bersisik

12. Rajah 1 menunjukkan panjang sebatang pensel yang diukur menggunakan skru. Berapakah bilangan skru bagi 1 batang pensel itu?

Rajah 1 A 6 batang skru B 8 batang skru C. 10 batang skru

13. Makanan yang manakah paling baik untuk menjaga kesihatan gigi ? A

B

C

14. Apakah yang akan berlaku jika kita menggosok gigi setiap hari ?AGigi kelihatan hitamBMulut berbau busukCGigi menjadi bersih

15. Ramzol ingin mengetahui sama ada sesuatu objek itu kasar atau licin. Apakah deria yang harus digunakannya?ADeria bauBDeria rasaCDeria dengar

16. Rajah 2 di bawah menunjukkan dua jenis makanan.

Makanan di atas_______________.

A merosakkan gigi B membesarkan gigi C menguatkan gigi

17.Rajah 1 menunjukkan sebuah pokok yang layu di dalam pasu.

Antara yang berikut, yang merupakan inferens tentang keadaan pokok itu?A. Pokok itu adalah tumbuhan tidak berbunga.B. Pokok itu adalah tumbuhan berbunga.C. Pokok itu membiak dengan spora.D. Pokok itu tidak mendapat air.

18. Apakah fungsi gigi kacip?A. Menghancur dan melumat makanan.B. Menyiat makanan.C. Memotong makanan.D. Merasa makanan

19. Berikut ialah kemahiran proses sains kecualiA. Membuat inferens.B. Mendengar guru bercakap.C. Meramal.D. Memerhati.

20. Lapisan gigi yang paling luar ialahA. Enamel.B. DentinC. GusiD. Saraf

BAHAGIAN B1) Tuliskan deria yang digunakan untuk setiap aktiviti di bawah.DeriapenglihatanDeria PendengaranDeriaSentuhDeriarasaDeriabau

( 8 markah )

2) Arahan : Tandakan ( / ) pada pernyataan yang menunjukkan pemerhatian

1.

a) Lembu B lebih besar dari lembu A

b) Lembu B melahirkan anak

2.

c) Duri pokok itu tajam

d) Pokok disiram air setiap hari

3.

e) Buah A masam tetapi buah B pahit.

f) Buah A masam tetapi buah B manis

4.

g) Lembu suka memakan rumput

h) Bunyi hon kereta itu kuat

5.

i) Makanan itu dihurungi lalat.

j) Makanan itu sangat sedap.

( 5 markah )

3) Arahan : Namakan jenis gigi dengan betul.

( 3 markah )Arahan : Padankan jenis gigi dan fungsi gigi

Gigi kacipGigi geraham Gigi taring

Memotong makananMemecah dan melumatkan makanan

Mengoyak dan menyiat makanan

( 3 markah )

5) Arahan : Namakan struktur gigi yang ditunjukkan dalam rajah di bawah dengan perkataan yang diberi.

( 5 markah )

DISEDIAKAN OLEH:DISEMAK OLEH : DISAHKAN OLEH .. (NORAFIDAH BINTI SIMAT)(ROSNI BINTI ZAINAL) KETUA PANITIA SAINS SK TAMAN RINTING 1

4) Tandakan (/) bogi makanan yang baik untuk kesihatan gigi dan (X) bagi makanan yang kurang baik untuk kesihatan gigi.

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended