Home > Documents > Siap Print Kaltara

Siap Print Kaltara

Date post: 08-Feb-2016
Category:
Author: distanhutkaltara
View: 70 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 1 /1
KAB. NUNUKAN KAB. TANA TIDUNG PETA ADMINISTRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA U 0 1 2 2 5 Cm 0 7 14 14 35 Km SKALA 1 : 700.000 P. Sebidai P. Tempudas P. Tembalang P. Sepakang P. Sepunti P. Sesayap P. Bangkudulis P. Siambun P. Tiram P. Umbun P. Tiga P. Bangkudulisbesar P. Bangkuduliskecil P. Tibi P. Ijap P. Tipus P. Mensatul P. Mengkasak P. Bukat P. Sinelak P. Tinabasan P. Tembangan P. Batuk P. Mandul P. Baru P. Papa P. Nunukan P. Inting-in tingkecil P. Sida P. Iting iting P. Bunyu P. Ahus P. Sebatik P. Sekapal P. Sengato P. Sekatak P. Fani P. Payau P. Kanis P. Tutus P. Koran P. Linta P. Payau P. Mapat P. Selayu P. Limangun Tengah P. Selang P. Tarakan P. Mening P. Baru P. Buka P. Cermin P. Pakan P. Pekin P. Ibus P. Tundung P. Kaletiak P. Melulun P. Lunsunan P. Pagal P. Tempurung P.Guntung P. Lalawan/Bingkar P.Tidung P.Badak-badak P. JAPANG P. Rinding P. Senumpak P. Miangkecil P. Panjang P. Sangalaki P. Samama P. Derawan P. Birahbirahan P. Tanjungbuaya P. Uluban P. Maratua Tg. Pemerikan Tl. Golok Tg. Pagar Tl. Sangkulirang Tl. Manubar Tl. Bakong Tg. Manubar TG. Batupasu Tl. Selabul Tg. Lindung M a . S e r b a n M a . S e s a y a p Tg. Batu Tg. Buka Tg. Sepikat Ma. Selindira Tg. Belanak Tg. Seginta TG. PERUPUK Tg. Batu Tg. Kalindikan KEC. KAYAN HULU KEC. SUNGAI BOH KEC. KAYAN SELATAN KEC. PUJUNGAN KEC. BAHAU HULU KEC. KRAYAN KEC. KRAYAN SELATAN KEC. KAYAN HILIR KEC. SUNGAI TABU KEC. MALINAU SELATAN HULU KEC. MENTARANG KEC. MENTARANG HULU KEC. LUMBIS OGONG KEC. MALINAU SELATAN KEC. PESO HILIR KEC. PESO KEC. SEKATAK KEC. MALINAU KOTA KEC. MALINAU UTARA KEC. MALINAU SELATAN HILIR KEC. SESAYAP KEC. SESAYAP HILIR K EC. MALI NA U BAR A T KEC. SEBUKU KEC. SEIMENGGARIS KEC. SEBATIK KEC. SEMBAKUNG KEC. NUNUKAN KEC. TANJUNG PALAS TENGAH KC. TANJUNG PLAS BARAT KEC. TANJUNG SELOR K E C . T A N JU N G P A L A S KEC. TANJUNG PALAS TIMUR KEC. TANJUNG PALAS UTARA KEC. TARAKAN TENGAH KEC. TANA LIA KEC. BUNYU KEC. TARAKAN TIMUR KEC. TARAKAN BARAT KEC. TARAKAN UTARA B B W B ¹ G PULAU SAPI MALINAU KOTA LONG PUJUNGAN DATA DIAN LONG NAWANG LONG LOREH MALINAU SEBERANG MAHAK BARU LONG AMPUNG LONG ALANGGO LONG BERANG TIDENG PALE SESAYAP TANAH MERAH KARANGANYAR PAMUSIAN KAMPUNG EMPAT JUWATA LAUT TANJUNG KARANG NUNUKAN BARAT ATAP MENSALONG LONG BAWAN PEMBELIANGAN LONG LAYU BINALAWAN MENSAPA TANJUNG PALAS LONG BELUAH KARANG AGUNG TANJUNG SELOR SALIMBARU LONG BIA LONG TUNGU SEKATAK BUJI BUNYU Semberang Tiong Ohang Long Deho Long Boh Long Pahangai Muara Suling Data Lingei Mahak Baru Long Lebusan Long Ampung Long Nawan Muara Baka Lepo Tepu Nahakerama Long Ampung Long Agung Kanan Muara Marah Long Jelai Puak Pujungan Long Metep Brak Long Lunuk Long Isau Muara Pangean Puak Long Lurah Long Kemuat Long Lejah Long Paleban Long Balau Long Bia Nyurang Long Paku Sudiman Lubuk Long Bawan Kalamboku Mensalong Lombu Palanglepak Muara Ranau Sesibu Tabak Tenampak Lumbis Tepianlangsat Lubuktutung Kaliorang Susuk Batuputih Semuntai Tanahkuning Mara Bakatan Buang Menjalatung Tungkudasin Tanjung keramat Barang Tabalang Simangaris Tedoan Sungaibuloh Biduk-bidu Labuan Kelambu Pangabakan Sungai Sisilai Sebuku S.Nyamuk Manubar Maratua Kerangagung Long Bang Busang Krayan Hulu Sungai Boh Long Loreh Rian Tubu Long Titi Apau Ping Long Pada Long Berini Long Kemuat Long Tebulo Long Uli Long Bena Long Peleran Long Belaka Long Lame Long Pua Long Berang Paking Malinau Long Pala Long Beta'oh Long Metun Long Mekatif Semamu Long Nyau Long Ranau Long Uro Bang Biyau/Long Berang Agung Baru Long Jelet/Mesahan Data Baru Long Top Metut/Uli Kuala Lapang Sempayang Sesua Punan Bengalun Sentaban Long Rat Long Lake Long Jalan Baru Langap Labanyarit Long Lake Bawah Punan Rian Halanga Bila Bekayuk Punan Gong Solok Batu Kajang Punan Setarap Luso Kaliamok Putat Seruyung Long Bilang/Long Berang Nan Sarang/Long Berang Setulang Long Adiu Long Sule DIAGRAM LOKASI Proyeksi Transverse Mercator Sistem Grid Geografis Datum WGS 84 : : : K E T E R A N G A N GEDUNG DAN PEMUKIMAN PERHUBUNGAN PERAIRAN G n W/B Kantor Gubernur Kantor Bupati/Walikota Ibu Kota Kecamatan Kampung/Pemukiman Î ¹ J a l a n Pelabuhan Udara Pelabuhan Laut Terminal Bus Garis Pantai D a n a u S u n g a i RELIEF DAN TITIK KONTROL SINGKATAN GARIS BATAS ADMINISTRASI A ! K o n t u r Titik GPS Titik Tinggi Kec. P Tg. Tl. Sl. D = = = = = = Kecamatan Pulau Tanjung Teluk Selat Danau Batas Sementara Negara Batas Provinsi (sepakat) Batas Provinsi Beda Presepsi Batas Kabupaten (sepakat) Batas Kabupaten Beda Presepsi Batas Kabupaten Belum Dilacak Batas Sementara Kecamatan SEGMEN BATAS ANTAR PROVINSI DAN KABUPATEN SEGMEN BATAS PROV. KALTIM- PROV. KALTARA 1. KAB. BERAU - KAB. BULUNGAN 2. KAB. BERAU - KAB. MALINAU 3. KAB. KUTIM - KAB. MALINAU 4. KAB. KUKAR - KAB. MALINAU 5. KAB. MAHULU - KAB. MALINAU PANJANG BATAS SEMENTARA PANJANG BATAS SEPAKAT PANJANG BATAS BELUM SEPAKAT 371 Km 37,4 Km 50,7 Km 84,68 Km 174,98 Km 221,7 Km 0 Km 50,7 Km 84,68 Km 59,31 Km J U M L A H 718,76 Km 416,39 Km 149,3 Km 37,4 Km 0 Km 0 Km 115,67 Km 302,37 Km SEGMEN BATAS KAB. DALAM PROV. KALTARA 1. KAB. MALINAU - KAB. BULUNGAN 2. KAB. MALINAU - KAB. TANA TIDUNG 3. KAB. MALINAU - KAB. NUNUKAN 4. KAB. NUNUKAN - KAB. TANA TIDUNG 5. KAB. TANA TIDUNG - KAB. BULUNGAN PANJANG BATAS SEMENTARA PANJANG BATAS SEPAKAT PANJANG BATAS BELUM SEPAKAT 245,7 Km 48,4 Km 272,6 Km 143,9 Km 186,2 Km 243 Km 17,3 Km 20,54 Km 76,9 Km 24,2 Km 2,7 Km 31,1 Km 252,06 Km 67 Km 162 Km J U M L A H 896,8 Km 381,94 Km 514,86 Km KEC. SEBATIK KEC. NUNUKAN KEC. SEIMENGGARIS KEC. SEBUKU KEC. SEMBAKUNG KEC. LUMBIS OGONG KEC. KRAYAN KEC. KRAYAN SELATAN KEC. SEBATIK TIMUR KEC. SEBATIK BARAT KEC. SEBATIK UTARA KEC. SEBATIK TENGAH KEC. SEBATIK TULIN ONSOI KEC. SEMBAKUNG ATULAI KEC. NUNUKAN SELATAN KEC. LUMBIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KEC. SESAYAP KEC. SESAYAP HILIR KEC. TANA LIA KEC. MURUK RIAN KEC. BETAYAU 1 2 3 4 5 KOTA TARAKAN KEC. TARAKAN UTARA KEC. TARAKAN BARAT KEC. TARAKAN TENGAH KEC. TARAKAN TIMUR 1 2 3 4 KEC. MENTARANG HULU KEC. MALINAU UTARA KEC. MALINAU KOTA KEC. MENTARANG KEC. MALINAU BARAT KEC. MALINAU SELATAN HILIR KEC. MALINAU SELATAN KEC. SUNGAI TABU KEC. MALINAU SELATAN HULU KEC. BAHAU HULU KEC. PUJUNGAN KEC. KAYAN HILIR KEC. SUNGAI BOH KEC. KAYAN SELATAN KEC. KAYAN HULU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KAB. MALINAU KEC. SEKATAK KEC. BUNYU KEC. TANJUNG PALAS UTARA KEC. TANJUNG PALAS TENGAH KEC. TANJUNG PALAS KEC. TANJUNG SELOR KEC. TANJUNG PALAS TIMUR KEC. TANJUNG PALAS BARAT KEC. PESO HILIR KEC. PESO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KAB. BULUNGAN SUMBER PETA : - Peta Dasar Bakosurtanal Skala 1 : 1.000.000 - Peta Batas Daerah Prov. Kaltim Skala 1 : 750.000 ( Biro Perbatasan, Kerjasama dan Penataan Wilayah Setda Prov. Kaltim) - Garis Batas Sementara Kec. ( BAPPEDA Prov. Kaltim ) - JUMLAH KECAMATAN YANG TERDAPAT DI PROV. KALTARA SEBANYAK 46, BEBERAPA DIANTARANYA BELUM TERGAMBAR DALAM PETA INI KARENA DATANYA BELUM TERSEDIA - PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI CATATAN : L A U T S U L A W E S I Î Î Î Î P R O V I N S I K A L I M A N T A N U T A R A P R O V I N S I K A L I M A N T A N T I M U R K A B . B E R A U KAB. KUTAI TIMUR KAB. KUTAI KARTANEGARA KAB. MAHAKAM HULU K A B . M A L I N A U K A B . B U L U N G A N K A B . T A N A T I D U N G K O T A T A R A K A N K A B . N U N U K A N 118° 0' 0" BT MALAYSIA M A L A Y S I A S A B A H 117° 0' 0" BT 116° 0' 0" BT 115° 0' 0" BT 118° 0' 0" BT 117° 0' 0" BT 116° 0' 0" BT 115° 0' 0" BT 3° 0' 0" LU 4° 0' 0" LU 2° 0' 0" LU 1° 0' 0" LU 3° 0' 0" LU 4° 0' 0" LU 2° 0' 0" LU 1° 0' 0" LU PROV. KALIMANTAN UTARA PROV. KALIMANTAN TIMUR LAUT SULAWESI M A L A Y S I A G ¹ ¹ G S E LAT MAKASSAR PROV. KALBAR PROV. KALTENG
Transcript
 • KAB. NUNUKANKAB. TANA TIDUNG

  PETA ADMINISTRASI

  PROVINSI KALIMANTAN UTARA

  U

  012 2 5 Cm

  0714 14 35 Km

  SKALA 1 : 700.000

  P. Sebidai

  P. TempudasP. TembalangP. Sepakang

  P. SepuntiP. Sesayap

  P. Bangkudulis

  P. SiambunP. TiramP. Umbun

  P. Tiga

  P. Bangkudulisbesar

  P. Bangkuduliskecil

  P. Tibi

  P. Ijap

  P. Tipus

  P. Mensatul

  P. Mengkasak

  P. Bukat

  P. Sinelak

  P. Tinabasan

  P. Tembangan

  P. Batuk

  P. Mandul

  P. Baru

  P. Papa

  P. Nunukan

  P. Inting-intingkecil

  P. SidaP. Iting iting

  P. Bunyu

  P. Ahus

  P. Sebatik

  P. Sekapal

  P. Sengato

  P. Sekatak

  P. Fani

  P. Payau

  P. Kanis

  P. Tutus

  P. Koran

  P. Linta

  P. Payau

  P. Mapat

  P. Selayu

  P. Limangun Tengah

  P. Selang

  P. Tarakan

  P. Mening

  P. Baru

  P. Buka

  P. Cermin

  P. Pakan

  P. Pekin

  P. Ibus

  P. Tundung

  P. Kaletiak

  P. Melulun

  P. LunsunanP. Pagal

  P. Tempurung

  P.Guntung

  P. Lalawan/Bingkar

  P.TidungP.Badak-badak

  P. JAPANG

  P. Rinding

  P. Senumpak

  P. Miangkecil

  P. Panjang

  P. Sangalaki

  P. Samama

  P. Derawan

  P. Birahbirahan

  P. Tanjungbuaya

  P. Uluban

  P. Maratua

  Tg. Pemerikan

  Tl. GolokTg. Pagar

  Tl. Sangkulirang

  Tl. ManubarTl. Bakong

  Tg. Manubar

  TG. BatupasuTl. Selabul

  Tg. Lindung

  M a . S e r b a n

  M a . S e s a y a p

  Tg. Batu

  Tg. Buka

  Tg. Sepikat

  Ma. Selindira

  Tg. Belanak

  Tg. Seginta

  TG. PERUPUK

  Tg. Batu

  Tg. Kalindikan

  KEC. KAYAN HULU

  KEC. SUNGAI BOHKEC. KAYAN SELATAN

  KEC. PUJUNGAN

  KEC. BAHAU HULU

  KEC. KRAYAN

  KEC. KRAYAN SELATAN

  KEC. KAYAN HILIR

  KEC. SUNGAI TABU

  KEC. MALINAU SELATAN HULU

  KEC. MENTARANG

  KEC. MENTARANG HULU

  KEC. LUMBIS OGONG

  KEC. MALINAU SELATAN

  KEC. PESO HILIR

  KEC. PESO

  KEC. SEKATAK

  KEC. MALINAUKOTA

  KEC. MALINAU UTARA

  KEC. MALINAUSELATAN HILIR

  KEC. SESAYAP

  KEC. SESAYAP HILIR

  KEC. MALINAU BARAT

  KEC. SEBUKU

  KEC. SEIMENGGARIS

  KEC. SEBATIK

  KEC. SEMBAKUNG

  KEC.NUNUKAN

  KEC. TANJUNG PALAS TENGAH

  KC. TANJUNGPLAS BARAT

  KEC. TANJUNG SELOR

  KEC

  . T AN

  JUN

  G PA

  L AS

  KEC. TANJUNG PALAS TIMUR

  KEC. TANJUNG PALASUTARA

  KEC. TARAKANTENGAH

  KEC. TANA LIA

  KEC. BUNYU

  KEC.TARAKAN TIMUR

  KEC.TARAKANBARAT

  KEC. TARAKAN UTARA

  B

  B

  W

  B

  G

  PULAU SAPI

  MALINAU KOTA

  LONG PUJUNGAN

  DATA DIAN

  LONG NAWANG

  LONG LOREH

  MALINAU SEBERANG

  MAHAK BARU

  LONG AMPUNG

  LONG ALANGGO

  LONG BERANG

  TIDENG PALE

  SESAYAP

  TANAH MERAH

  KARANGANYAR

  PAMUSIAN

  KAMPUNG EMPAT

  JUWATA LAUT

  TANJUNG KARANG

  NUNUKAN BARAT

  ATAP

  MENSALONG

  LONG BAWAN

  PEMBELIANGAN

  LONG LAYU

  BINALAWAN

  MENSAPA

  TANJUNG PALAS

  LONG BELUAH

  KARANG AGUNG

  TANJUNG SELOR

  SALIMBARU

  LONG BIA

  LONG TUNGU

  SEKATAK BUJI

  BUNYU

  Semberang

  Tiong Ohang

  Long Deho

  Long BohLong Pahangai

  Muara SulingData Lingei

  Mahak Baru

  Long Lebusan

  Long Ampung

  Long Nawan

  Muara BakaLepo Tepu

  NahakeramaLong Ampung

  Long Agung

  Kanan

  Muara Marah

  Long Jelai

  Puak

  Pujungan

  Long Metep

  BrakLong Lunuk

  Long Isau

  Muara Pangean

  PuakLong Lurah

  Long Kemuat

  Long Lejah

  Long PalebanLong Balau

  Long Bia

  Nyurang

  Long Paku

  Sudiman

  Lubuk

  Long Bawan Kalamboku

  Mensalong

  Lombu

  Palanglepak

  Muara Ranau

  Sesibu

  TabakTenampak

  Lumbis

  TepianlangsatLubuktutung

  Kaliorang

  Susuk

  Batuputih

  Semuntai

  Tanahkuning

  Mara

  Bakatan

  Buang

  Menjalatung

  TungkudasinTanjung keramat

  Barang

  Tabalang

  Simangaris

  Tedoan

  Sungaibuloh

  Biduk-biduk

  Labuan Kelambu

  Pangabakan

  Sungai Sisilai

  Sebuku

  S.Nyamuk

  Manubar

  Maratua

  Kerangagung

  Long Bang

  Busang

  Krayan Hulu

  Sungai Boh

  Long Loreh

  Rian Tubu

  Long Titi

  Apau Ping

  Long PadaLong Berini

  Long Kemuat

  Long Tebulo

  Long Uli

  Long Bena

  Long PeleranLong Belaka

  Long LameLong Pua

  Long Berang

  Paking

  Malinau

  Long Pala

  Long Beta'oh

  Long Metun

  Long Mekatif

  Semamu

  Long Nyau

  Long Ranau

  Long Uro

  Bang Biyau/Long Berang

  Agung Baru

  Long Jelet/Mesahan

  Data Baru

  Long Top

  Metut/Uli

  Kuala Lapang

  Sempayang

  Sesua

  Punan Bengalun

  Sentaban

  Long Rat

  Long LakeLong Jalan Baru

  LangapLabanyarit

  Long Lake BawahPunan RianHalanga

  Bila Bekayuk

  Punan Gong Solok

  Batu Kajang

  Punan Setarap

  LusoKaliamok

  Putat

  Seruyung

  Long Bilang/Long Berang

  Nan Sarang/Long Berang

  Setulang

  Long Adiu

  Long Sule

  DIAGRAM LOKASI

  Proyeksi Transverse Mercator

  Sistem Grid Geografis

  Datum WGS 84

  :

  :

  :

  K E T E R A N G A NGEDUNG DAN PEMUKIMAN PERHUBUNGAN PERAIRAN

  G

  nW/B

  Kantor Gubernur

  Kantor Bupati/Walikota

  Ibu Kota Kecamatan

  Kampung/Pemukiman

  J a l a nPelabuhan Udara

  Pelabuhan Laut

  Terminal Bus

  Garis Pantai

  D a n a u

  S u n g a i

  RELIEF DAN TITIK KONTROL SINGKATAN GARIS BATAS ADMINISTRASI

  A!

  K o n t u r

  Titik GPS

  Titik Tinggi

  Kec.PTg.Tl.Sl.D

  ======

  KecamatanPulauTanjungTelukSelatDanau

  Batas Sementara NegaraBatas Provinsi (sepakat)Batas Provinsi Beda PresepsiBatas Kabupaten (sepakat)Batas Kabupaten Beda PresepsiBatas Kabupaten Belum DilacakBatas Sementara Kecamatan

  SEGMEN BATAS ANTAR PROVINSI DAN KABUPATENSEGMEN BATAS PROV. KALTIM- PROV. KALTARA

  1. KAB. BERAU - KAB. BULUNGAN2. KAB. BERAU - KAB. MALINAU3. KAB. KUTIM - KAB. MALINAU4. KAB. KUKAR - KAB. MALINAU5. KAB. MAHULU - KAB. MALINAU

  PANJANG BATASSEMENTARA

  PANJANG BATASSEPAKAT

  PANJANG BATASBELUM SEPAKAT

  371 Km37,4 Km50,7 Km84,68 Km

  174,98 Km

  221,7 Km0 Km

  50,7 Km84,68 Km59,31 Km

  J U M L A H 718,76 Km 416,39 Km

  149,3 Km37,4 Km

  0 Km0 Km

  115,67 Km

  302,37 Km

  SEGMEN BATAS KAB. DALAM PROV. KALTARA

  1. KAB. MALINAU - KAB. BULUNGAN2. KAB. MALINAU - KAB. TANA TIDUNG3. KAB. MALINAU - KAB. NUNUKAN4. KAB. NUNUKAN - KAB. TANA TIDUNG5. KAB. TANA TIDUNG - KAB. BULUNGAN

  PANJANG BATASSEMENTARA

  PANJANG BATASSEPAKAT

  PANJANG BATASBELUM SEPAKAT

  245,7 Km48,4 Km

  272,6 Km143,9 Km186,2 Km

  243 Km17,3 Km

  20,54 Km76,9 Km24,2 Km

  2,7 Km31,1 Km

  252,06 Km67 Km

  162 Km

  J U M L A H 896,8 Km 381,94 Km 514,86 Km

  KEC. SEBATIK

  KEC. NUNUKAN

  KEC. SEIMENGGARIS

  KEC. SEBUKU

  KEC. SEMBAKUNG

  KEC. LUMBIS OGONG

  KEC. KRAYAN

  KEC. KRAYAN SELATAN

  KEC. SEBATIK TIMUR

  KEC. SEBATIK BARAT

  KEC. SEBATIK UTARA

  KEC. SEBATIK TENGAH

  KEC. SEBATIK TULIN ONSOI

  KEC. SEMBAKUNG ATULAI

  KEC. NUNUKAN SELATAN

  KEC. LUMBIS

  12345678910111213141516

  KEC. SESAYAP

  KEC. SESAYAP HILIR

  KEC. TANA LIA

  KEC. MURUK RIAN

  KEC. BETAYAU

  12345

  KOTA TARAKAN

  KEC. TARAKAN UTARA

  KEC. TARAKAN BARAT

  KEC. TARAKAN TENGAH

  KEC. TARAKAN TIMUR

  1234

  KEC. MENTARANG HULU

  KEC. MALINAU UTARA

  KEC. MALINAU KOTA

  KEC. MENTARANG

  KEC. MALINAU BARAT

  KEC. MALINAU SELATAN HILIR

  KEC. MALINAU SELATAN

  KEC. SUNGAI TABU

  KEC. MALINAU SELATAN HULU

  KEC. BAHAU HULU

  KEC. PUJUNGAN

  KEC. KAYAN HILIR

  KEC. SUNGAI BOH

  KEC. KAYAN SELATAN

  KEC. KAYAN HULU

  123456789101112131415

  KAB. MALINAU

  KEC. SEKATAK

  KEC. BUNYU

  KEC. TANJUNG PALAS UTARA

  KEC. TANJUNG PALAS TENGAH

  KEC. TANJUNG PALAS

  KEC. TANJUNG SELOR

  KEC. TANJUNG PALAS TIMUR

  KEC. TANJUNG PALAS BARAT

  KEC. PESO HILIR

  KEC. PESO

  12345678910

  KAB. BULUNGAN

  SUMBER PETA :- Peta Dasar Bakosurtanal Skala 1 : 1.000.000- Peta Batas Daerah Prov. Kaltim Skala 1 : 750.000 ( Biro Perbatasan, Kerjasama dan Penataan Wilayah Setda Prov. Kaltim)- Garis Batas Sementara Kec. ( BAPPEDA Prov. Kaltim )

  - JUMLAH KECAMATAN YANG TERDAPAT DI PROV. KALTARA SEBANYAK 46, BEBERAPA DIANTARANYA

  BELUM TERGAMBAR DALAM PETA INI KARENA DATANYA BELUM TERSEDIA

  - PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI

  CATATAN :

  L A U T S U L A W E S I

  P R O V I N S I K A L I M A N T A N U T A R A

  P R O V I N S I K A L I M A N T A N T I M U RK A B . B E R A U

  KAB. KUTAI TIMUR

  KAB. KUTAI KARTANEGARA

  KAB. MAHAKAM HULU

  K A B . M A L I N A U

  K A B . B U L U N G A N

  K A B . T A N A T I D U N G

  K O T A T A R A K A N

  K A B . N U N U K A N

  118 0' 0" BT

  MALAYSIA

  M A

  L A

  Y S

  I A

  S A B

  A H

  117 0' 0" BT116 0' 0" BT115 0' 0" BT

  118 0' 0" BT117 0' 0" BT116 0' 0" BT115 0' 0" BT

  3 0' 0" LU4 0' 0" LU

  2 0' 0" LU1 0' 0" LU

  3 0

  ' 0" L

  U4

  0' 0

  " LU

  2 0

  ' 0" L

  U1

  0' 0

  " LU

  PROV. KALIMANTAN UTARA

  PROV. KALIMANTAN TIMUR

  LAUT SULAWESI

  M A

  L A

  Y S

  I A

  G

  G

  SELA

  T M

  AKAS

  SAR

  PROV. KALBAR

  PROV. KALTENG


Recommended