sejarah k3

Date post:06-Jan-2016
Category:
View:39 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
hi
Transcript:

BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIATEMA 7:Tamadun Awal ManusiaTajuk 7.1: Tamadun Awal DuniaTema UmumTamadun awal manusia yang berkembang di lembah Sungai Tigris dan Sungai Tigris Euphrates,Sungai Nil,Sungai Indus dan Sungai Hwang Ho mempunyai keunikan dan keistimewaan tersendiri.Sifat cekal dan inovatif masyarakat tamadun awal manusia tersebut masih tetap relevan dan wajar dicontohi untuk membina kecemerlangan sesebuah negara pada masa kini.Tugasan SpesifikTamadun awal manusia yang berkembang di Lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates,Sungai Nil,Sungai Indus dan Sungai Hwang Ho mempunyai keunikan dan keistimewaan tersendiri.Sifat cekal dan inovatif masyarakat tamadun awal manusia tersebut wajar dicontohi untuk membina kecemerlangan sesebuah negara pada masa kini.Berdasarkan pernyataan tersebut,huraikan kecemerlangan tamadun Indus dan hubungkaitkan sumbangannya dengan kegemilangan negara kita pada hari ini.

AspekPerincianMarkah

Pengenalan1.(a) Lokasi tamadun Indus(b) Kerangka masa tamadun Indus5 markah

Isi dan huraian2. Proses pembentukan tamadun Indus10 markah

3.Ciri-ciri dan sumbangan tamadun Indus30 markah

4.Sifat keterbukaan tamadun Indus yang membawa kepada kecemerlangan tamadun tersebut15 markah

5. Aspek kegemilangan tamadun Indus10 markah

6. Kemajuan yang dicapai oleh Malaysia berdasarkan pembangunan terancang.10 markah

7.Merealisasikan matlamat Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju.10 markah

8.Nilai murni dan iktibar daripada kecemerlangan tamadun Indus demi kegemilangan Malaysia.5 markah

KesimpulanKesimpulan keseluruhan isi yang dibincangkan(a) Pengetahuan yang diperoleh(b) Iktibar kepada diri,bangsa dan negara.(c) Harapan menjadikan masa depan Malaysia yang lebih cemerlang.5 markah

Skema Jawapan Bab 1: Kemunculan Tamadun Awal Manusia1 (a) Lokasi Tamadun IndusF1 Terbentuk di lembah Indus yang disaliri oleh Sungai Indus yang berpunca daripada Pergunungan Himalaya dan mengalir ke laut Arab.F2 Dikenali sebagai Tamadun Harappa bersempena nama bandar utamanya.F3 Dikelilingi Banjaran Makran,Pergunungan Baluchistan,Rajasthan dan Punjab di Timur dan Kathiawar serta Gujerat di Tenggara.F4 Sungai Indus dipilih sebagai kawasan petempatan kerana terdapat sumber bekalan air dan kesuburan tanah.(b) Kerangka masa Tamadun IndusF1 Tamadun Indus muncul kira-kira 2500 s.mF2 Mula merosot pada tahun 1800 s.mF3 Kemerosotan Tamadun ini dikatakan berpunca daripada serangan orang Aryan.F4 Bencana Alam seperti kemarau,banjir dan gempa bumi [Mak.5markah]

2. Proses pembentukan Tamadun IndusF1 Bermula di bahagian Barat Laut IndiaF2 Penduduk mengamalkan kehidupan secara nomadF3 Menyara diri dengan aktiviti berburu dan mengumpul makananF4 Wujud petempatan kekal di sepanjang Sungai IndusF5 Sungai Indus menyediakan sumber air dan tanahnya subur.F6 Penduduk bijak menyesuaikan diri dengan alam sekitarF7 Peningkatan pengeluaran hasil pertanianF8 Berlaku pertambahan penduduk.F9 Pertambahan penduduk menyumbang kepada kemunculan bandar.F10 Muncul bandar Harappa dan Mohenjo-Daro di Lembah IndusF11 Bandar Lothal dan Sutkagen Dor merupakan bandar pelabuhan utama.[ Mak.10 markah]

3. Ciri-ciri tamadun IndusF1 Petempatan kekalH1a Pembentukan bandar terancang.H1b Terbahagi kepada dua bahagian.H1c Dikelilingi oleh tembok.H1d Bahagian utama merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan.H1e Terdapat bangunan pentadbiran dan keagamaan.H1f Bahagian kedua ialah kawasan perumahanH1g Sudut susun aturnya sistematikH1h Dibantu oleh kemajuan ilmu geometrid an pembinaanH1i Hubungan dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir PurbaH1j Bandar disusun berdasarkan blok-blok berbentuk segi empat.H1k Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalan raya yang lurusH1l Mempunyai sistem kumbahan terancangH1m Setiap bandar dihubungkan dengan sungai.F2 Organisasi sosial.H2a Terbahagi kepada dua golongan, iaitu atasan dan bawahan.H2b Golongan atasan terdiri daripada pendeta dan pedagang.H2c Golongan kelas atasan yang utama ialah pendeta.H2 d Pendeta mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar.H2e Tampuk pemerintahan dipegang oleh pendetaH2f Golongan bawahan terdiri daripada petani dan buruh.H2g Petani menjalankan aktiviti pertanianH2h Menyalurkan sebahagian hasil tersebut kepada pihak berkuasa.H2i Golongan buruh menjaga kebersihan bandar,membina tembok di banteng dan membina terusan.F3 Pengkhususan pekerjaanH3a Menjalankan kegiatan ekonomiH3b Perdagangan,pertanian,pertukangan dan pembuatan.H3c Membabitkan perdagangan luar dengan Mesopatamia.H3d Dibuktikan melalui penemuan cap mohor.H3e Perdagangan emas,gading gajah,manik dan hasil pertanian.H3f Menjalankan aktiviti bercucuk tanamH3g Menanam tanaman makanan seperti barli dan kacangH3h Menjadi artisan.H3i Terlibat dalam pembinaan.H3j Menghasilkan barangan logam dan barangan tembikar.F4 Agama dan kepercayaanH4a Dibuktikan dengan penemuan patung dan ukiranH4b Penemuan patung proto-SivaH4c Patung stail yoga dan tiga tanduk di kepala.H4d Melambangkan Dewa Brahma,Vishnu, dan Siva.H4e Berkait dengan agama Hindu.H4f Kepercayaan kepada Tuhan Ibu.H4g Diwarisi daripada kebudayaan yang lebih awal.H4h Melambangkan kesuburanF5 Bahasa dan tulisanH5a Sistem tulisan berbentuk piktograf.H5b Tulisan pada mohor yang dijumpai di tapak arkeologi tamadun Indus.

Sumbangan Tamadun IndusF1 Perancangan bandarH1a Mewujudkan bandar terancangC1a Mohenjo Daro dan HarappaH1b Keupayaan masyarakat mengeksploitasi kelebihan Sungai Indus (kelebihan semula jadi).F2 Gabungan kepakaran (sudut letak bandar dan pengisiannya).H2a Pemahaman ilmu geometri,kesenian dan matematikH2b Pemahaman geometri hasil pertembungan dengan tamadun Mesopatamia dan Mesir PurbaF3 Bandar disusun berasaskan blok berbentuk segi empatF4 Membina jalan raya yang lurus dan bersambung antara satu sama lain.F5 Sistem saliran di bandar terancangH5a Rumah0rumah di bandar mempunyai bilik mandi dan tandas.H5b Air dan kumbahan disalir keluar ke longkang bawah tanah.H5c Longkang tidak ditutup untuk memudahkan kerja pembersihan dan mengelak tersumbat.H5d Bahan buangan disalur ke pusat pembuangan di luar bandar.F6 Setiap bandar dihubungkan dengan sungai.F7 Meningkatnya mutu bahan binaan.H7a Teknologi pembakaran batu bata.H7b Batu bata dibakar dengan suhu yang tinggi.[Mak.30 markah]

4. Sifat keterbukaan Tamadun Indus yang membawa kecemerlangan.F1 Membuat hubungan dengan tamadun lain.F2 Tidak mencapai kecemerlangan tanpa membuat hubungan.F3 Bertukar pandangan dengan pihak lain.F4 Hubungan dengan tamadun Mesopotamia.F5 Hubungan dengan tamadun Mesir PurbaF6 Kedua-dua belah pihak memperoleh manfaat.F7 Pertukaran teknologiF8 Teknologi membuat batu bataF9 Ilmu geometri,kesenian,matematik dan pembinaan.F10 Pertembungan dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba.F11 Pembentukan bandar terancang.F12 Bandar berbentuk segi empat dan jalan raya yang lurus.F13 Pengaruh luar disesuaikan dengan keadaan dan suasana tempatan.F14 Masyarakat mengutamakan keamanan.F15 Kedamaian menjadi tunjang kekuatan sesebuah negara.F16 Sebuah tamadun yang matang.F17 Pencapaian cemerlang dalam pelbagai bidang.F18 Menjadi contoh untuk membentuk tamadun yang cemerlang.F19 Memudahkan kehidupanF20 Peningkatan kreativiti masyarakat.F21 Pemacu kepada kejayaanF22 Hal-hal positif menjadi ikutan manusia sepanjang zaman.[Mak.15 markah]

5. Aspek kegemilangan tamadun IndusF1 Manfaat pembangunan terancang kepada kemajuan negara.F2 Mewujudkan keselesaan hidup kepada rakyatF3 Pengurusan bandar yang sistematikF4Menyediakan jalinan perhubungan dan pengangkuan yang sistematik.F5 Kemajuan sistem pendidikanF6 Jaminan keselamatanF7 Memajukan ekonomiF8 Pemuliharaan alam sekitarF9 Menggalakkan pelaburan asingF10 Menjalin hubungan baik dengan semua negara.F11 Menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan.F12 Mengekalkan perpaduan kaum.F13 Mengekalkan keamanan serantauF14 Mewujudkan kestabilan politikF15 Mewujudkan pusat pelanconganF16 Mementingkan agama dan aspek kerohanian.F17 Penguasaan pelbagai ilmu dan kemahiran.F18 Pertukaran teknologiF19 Penggunaan teknologi moden.F20 Mewujudkan peluang pekerjaan dan tenaga mahir.[Mana-mana jawapan yang munasabah][Mak.10 markah]

6. Kemajuan yang dicapai oleh Malaysia berdasarkan pembangunan terancang.F1 Kemudahan infrastrukturF2 Kemajuan sistem pendidikanF3 Kemajuan ekonomiF4 Keamanan negara dan kestabilan politikF5 Perpaduan kaum dan keharmonian masyarakatF6 Kemajuan dalam bidang pengangkutan awam.F7 Jaringan sistem perhubunganF8 Pemodenan bandarF9 Perkembangan perindustrianF10 Perkembangan teknologiF11 Pelaksanaan k-ekonomiF12 Perkembangan e-pendidikanF13 Tumpuan pelancong asingF14 Keselamatan negara terjaminF15 Peningkatan hubungan diplomaticF16 Hubungan antarabangsa berkembangF17 Penganggurn dapat dikurangkanF18 Sistem komunikasi bertambah majuF19 Kemudahan perkhidmatan awam yang lengkapF20 Kewujudan bandar pintar,iaitu CyberjayaF21 Menjadi tuan rumah penganjuran acara/sukan antarabangsa[Mana-mana jawapan yang munasabah][Mak.10 markah]

7. Merealisasikan wawasan negara untuk menjadi sebuah negara majuF1 Meningkatkan penguasaan ilmu dan memajukan sistem pendidikanF2 Meningkatkan R&DF3 Meneroka teknologi baharuF4 Mengukuhkan jati diri dengan menyertai PLKNF5 Mengukuhkan perpaduan rakyat dengan menggunakan konsep 1 Malaysia.F6 Meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi maklumat (ICT)F7 Mengukuhkan perpaduan rakyatF8 Menggalakkan inovasi.F9 Melaksanakan GTP-Plan Transformasi Kerajaan.F10 Memperkenalkan Koridor Raya Multimedia.F11 Menggalakkan pelaburan asing.F12 Meneruskan Dasar Ekonomi Baru / Dasar Pembangunan Nasional.F13 Mengurangkan gejala sosial.F14 Pemberian Biasiswa Pendidikan atau PTPTNF15 Memperkukuh peranan negara sebagai hub halalF16 Meneroka bidang dan pengetahuan baharu.F17 Menjadikan minda rakyat kelas pertama.F18 Menjadi pusat kecemerlangan ilmu dan pendidikan.[Mana-mana jawapan yang munasabah][Mak.10 markah]

8. Kecemerlangan Tamadun Indus y

Embed Size (px)
Recommended