Home >Documents >Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

Date post:08-Jul-2018
Category:
View:214 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

  1/23

   JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN DIWEK TAHUN 2010-2014

  NO KELURAHAN/DESA TAHUN

  2010 2011 2012 2013 2014

  1 Kayangan 5,522 5,568 6,020 5,700 5,717

  2 Puton 2,954 3,036 2,972 3,108 3,117

  3 Bendet 2,371 2,411 2,611 2,468 2,475 4 Bulurejo   6,228 6,738 6,265 6,898 6,918

  5 Grogol   6,818 7,098 7,261 7,266 7,287

  6 Jatirejo   4,876 5,528 4,824 5,659 5,675

  7 Cukir   6,641 9,780 6,604 10,012 10,041

  8 Karon   4,553 5,167 5,181 5,289 5,305

  9 Kera!   6,200 5,939 6,224 6,080 6,097

  10 "atugalu#   3,862 4,063 4,137 4,159 4,171

  11 Jati$ele%   3,424 3,337 3,762 3,416 3,426

  12 Bra%&ang   2,255 2,284 2,625 2,338 2,345

  13 Pundong   4,405 4,215 4,497 4,315 4,327 14 'iek   3,474 3,919 4,158 4,012 4,024

  15 Ceeng   3,717 3,909 3,846 4,002 4,013

  16 Bandung 9,008 10,259 9,066 10,502 10,533

  17 Kedaong 2,505 2,614 2,923 2,676 2,684

  18 (gudirejo 4,245 4,166 4,563 4,265 4,277

  19 Balong Be!uk 4,593 4,931 5,001 5,048 5,063

  20 Pandan "angi 5,251 6,007 5,321 6,149 6,167

   Jumlah 2!02 100!" #!$"1 103!3"2 103!""2

 • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

  2/23

   JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN %UDO TAHU

  NO KELURAHAN/DESA TAHUN

  2010 2011 2012

  1   Pu*angro 1,290 1,293 1,179

  2   Kedungturi 1,418 1,444 1,190

  3   Ja$anan 1,585 1,547 1,347 4   Bli%&ing   2,277 2,330 2,566

  5   +entao!   1,736 1,756 1,458

  6   ukoi&er   1,448 1,446 1,362

  7 uko$inggir   1,486 1,497 1,395

  8 Buga!ur Kedale%an   1,172 1,216 1,047

  9 Gudo   2,617 2,594 2,320

  10 "angkal Ke$u#   1,489 1,522 1,292

  11 Pe!anggra#an   1,989 2,060 1,844

  12 Kre%&angan   1,274 1,309 1,288

  13 e$anyul   1,498 1,495 1,392 14 Godong   1,599 1,591 1,661

  15 +ejoyo -o!ari   1,656 1,634 1,629

  16   Plu%&on Ga%&ang 1,651 1,733 1,694

  17   Ge%$ol -egundi 1,639 1,656 1,630

  18   .anggungan 1,289 1,346 1,334

   Jumlah 31!123 31!4$0 2!"40

 • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

  3/23

  2010-2014 JUMLAH PENDUDUK KECA

  NO KELURAHAN/DESA 2013 2014 2010

  1,296 1,292   1   Janti Ganggong

  1,471 1,464   2   Ke$u# Kajang

  1,436 1,423   3   u%&eragung 2,485 2,485   4   Pagerojo

  1,763 1,754   5   Perak

  1,437 1,437   6   e%&ung

  1,515 1,521   7 Glaga#an

  1,312 1,309   8 Kalang e%anding

  2,500 2,503   9 Gading%angu

  1,467 1,476   10 Plo!o Genuk

  2,213 2,239   11 ukorejo

  1,415 1,415   12 .e%uulan

  1,471 1,480   13 Cangkringrandu 1,564 1,563  Jumlah 0

  1,571 1,570

  1,984 1,986

  1,712 1,701

  1,524 1,525

  32!14 32!1

 • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

  4/23

  ATAN PERAK TAHUN 2010-2014

  TAHUN

  2011 2012 2013 2014

  2174 2181

  4370 4383

  2793 2801 5214 5229

  3045 3054

  2454 2461

  3316 3325

  2861 2870

  8664 8690

  4316 4328

  5674 5691

  2654 2664

  4545 4558 0 0 &2!0$0 &2!23&

 • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

  5/23

   JUMLAH PENDUDUK KE

  NO KELURAHAN/DESA 2010 2011 2012

   J'(a P)*+), .

  1 Kedunglu%$ang 4,470 4,396 /74 /166 4,562

  2 'uku# +ojo 5,234 5,402 168 321 5,622 3 Karanginongan   2,832 2,644   /188 /664   2,875

  4 Kade%angan   4,876 4,722   /154 /316   4,988

  5 Janti 2,977 2,980   3 010   3,010

  6 .ejo   4,772 4,921   149 312   5,102

  7 Ga%&iran   1,977 2,102   125 632   2,345

  8 Kau%an   1,289 1,333   44 341   1,477

  9 +ojotri!no   4,226 4,302   76 180   4,166

  10 enggalrejo   6,120 6,350   230 376   6,432

  11 'uku#di%oro   3,070 3,253   183 596   3,421

  12 +iagan   2,745 2,877   132 481   3,002 13 +an*ilan   7,456 7,790   334 448   7,567

  14 Betek   3,987 4,021   34 085   4,228

  15 Karo&ela# 4,011 4,184 173 431 4,348

  16 +urukan 2,878 2,924 46 160 3,109

  17 Jo#oinong 3,509 3,636 127 362 3,712

  18 !eketi 805 882 77 957 937

   Jumlah "#!234 "$!#1 1!4$& 4&4# #0!03

   JUMLAH PENDUDUK K

  NO KELURAHAN/DESA 2010 2011 2012

   J'(a P)*+), .

  1 Kedung!ari 4,186 4,007 /179 /428 4,239

  2 Karanglo   5,221 5,289   68 130   5,422

  3 -at!ari   2,890 3,009   119 412   3,176

  4 +ojoarno   4,808 4,896   88 183   4,912

  5 Panggaron   3,345 3,219   /126 /377   3,458

  6 +ojoduur 4,416 4,566 150 340 4,701

  7 +ojoangi 2,788 2,893 105 377 2,952

  8 Gondek 4,309 4,577 268 622 4,702

  9 Gedangan 4,213 4,366 153 363 4,529

  10 +ojojejer 3,609 3,788 179 496 3,891

   

 • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

  6/23

  11 Ja$anan 4,501 4,689 188 418 4,798

  12 Gro&ogan 4,893 4,722 /171 /349 4,910

  13 ajo!la%et 4,388 4,441 53 121 4,613

  14 elorejo 3,561 3,619 58 163 3,788

  15 +eganto 5,088 5,217 129 254 4,997

  16 idokerto 5,155 5,289 134 260 5,310

  17 uko%ulyo 2,002 2,238 236 1179 2,347 18 Catak Gaya%   6,987 7,201   214 306   7,388

  19 "ringin$intu   4,132 4,232   100 242   4,459

   Jumlah #"!3"0 #$!02" 1!#"" 4# $0!133

   JUMLAH PENDUDUK KE

  NO KELURAHAN/DESA 2010 2011 2012

   J'(a P)*+), .

  1 Jogoroto 8,998 9,188 190 211 9,287

  2 Jarak Kulon 3,109 3,297 188 605 3,008

  3 lang/lang Caru&an 4,209 4,388 179 425 4,510

  4 uko!ari 2,456 2,650 194 790 2,777

  5 aji 3,867 4,002 135 349 4,187

  6 +ayangan 6,589 6,643 54 082 6,801

  7 u%&er%ulyo 10,456 10,521 65 062 10,271

  8 (gu%$ul 7,198 7,292 94 131 7,268

  9 .a%&ar 4,231 4,109 /122 /288 4,001

  10 Janti 5,678 5,772 94 166 5,893

  11 a%&irejo 3,887 3,961 74 190 4,186

   Jumlah "0!"#$ "1!$23 1!14& 2#22 "2!1$

   

 • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

  7/23

    CAMATAN DIWEK TAHUN 2010-2014

  TAHUN

  2013 2014  J'(a P)*+), . J'(a P)*+), . J'(a

  4,640   378 4,640   78   171   4,781 141

  5,788   407 5,788   166   295   5,904 116 3,014   874   3,014   139   483   3,254 240

  5,022   563   5,022   34   068   5,125 103

  3,073   101   3,073   63   209   3,099 26

  5,322 368   5,322   220 431 5,400 78

  2,437 1156   2,437   92 392 2,638 201

  1,503 1080   1,503   26 176 1,473 30

  4,482 /316   4,482   316 759 4,505 23

  6,597 129   6,597   165 257 6,762 165

  3,511 516   3,511   90 263 3,772 261

  3,205 434   3,205   203 676 3,317 112 7,809 /286   7,809   242 320 7,955 146

  4,302 515   4,302   74 175 4,506 204

  4,320   392 4,320   28   /064   4,221 99

  3,200   633 3,200   91   293   3,270 70

  3,796   209 3,796   84   226   3,866 70

  1,002   624 1,002   65   694   1,105 103

  #3!023 ###" #3!023 2!120 &$24 #4!&3 1!30

    CAMATAN %UDO TAHUN 2010-2014

  TAHUN

  2013 2014  J'(a P)*+), . J'(a P)*+), . J'(a

  232 579 4,451 212 500 4,503 52

  133 251   5,365   57 /105   5,417   52

  167 555   3,231   55 173   3,269   38

  16 033   5,008   96 195   5,198   190

  239 742   3,654   196 567   3,899   245

  135   296 4,887   186   396 5,013   126

  59   204 2,901   51   /173 3,199   298

  125   273 4,688   14   /030 4,704   16

  163   373 4,759   230   508 4,820   61

  103   272 3,920   29   075 4,002   82

   

 • 8/19/2019 Proyeksi Penduduk Kab. Jombang

  8/23

  109   232 4,932   134   279 5,067   135

  188   398 4,891   19   /039 4,952   61

  172   387 4,684   71   154 4,723   39

  169   467 3,812   24   063 3,862   50

  220   /422 5,042   45   090 5,127   85

  21   040 5,391   81   153 5,456   65

  109   487 2,322   25   /107 2,424   102 187   260   7,467   79   107   7,559   92

  227   536   4,565   106   238   4,708   143

  2!334 "0 $1!40& 1!3#$ 30 $3!14 1!32

    CAMATAN PERAK TAHUN 2010-2014

  TAHUN

  2013 2014  J'(a P)*+), . J'(a P)*+), . J'(a

  99   108   9319 32   034   9457 138

  289   /877   3171 163   542   3254 83

Embed Size (px)
Recommended