Pesan kubur

Date post:01-Nov-2014
Category:
View:794 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
Pesan Kubur
Transcript:
  • 1. PESAN DARI KUBURUNTUK KITASEMUA
  • 2. PESAN PERTAMAAku rumah yang terpencil, makakamu akan senang dengan selalumembaca Al Quran
  • 3. PESAN KEDUAAku rumah yang gelap, makaterangilah dengan selalu sholatmalam
  • 4. PESAN KETIGAAku rumah penuh dengan tanah dandebu, bawalah amal soleh yangmenjadi hamparan permadaninya
  • 5. PESAN KEEMPATAku rumah tempat ular berbisa, makabawalah amalan basmalah sebagaipenawarnya
  • 6. PESAN KELIMAAku rumah pertanyaan Munkar dan Nakir,maka banyaklah bacaan Laa ilahaillallah,Muhammad Rosulullah, supaya kamu dapatmenjawab pertanyaannya
  • 7. Kirim pesan ini kepada teman,sahabat, dan sanak saudara.Mengingat kematian akanmencegah kita untuk berbuatkemungkaran
of 7/7
PESAN DARI KUBUR UNTUK KITA SEMUA
Embed Size (px)
Recommended