Home >Education >PEMBELAJARAN REGULASI KENDIRI

PEMBELAJARAN REGULASI KENDIRI

Date post:09-Jul-2015
Category:
View:298 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
PEMBELAJARAN REGULASI KENDIRI DISEDIAKAN OLEH : MISS SENDRA IPG KAMPUS BAHASA MELAYU
Transcript:

TUGASAN 1 : PEMBELAJARAN REGULASI SENDIRI

TUGASAN 1 : PEMBELAJARAN REGULASI SENDIRINAMA : SENDERA ANAK UNGGANKELAS : PPISMP SEJARAH ICDEFINISI PEMBELAJARAN REGULASI KENDIRIPembelajaran regulasi kendiri merupakan suatu proses pembelajaran di mana pelajar: menentukan sendiri matlamat pembelajaran masing-masing memilih alat bantu belajar mereka sendiri menggunakannya dalam pembelajaran mereka mengkaji dan menilai pendekatan pembelajaran dan hasil usaha mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sesuatu - Zimmerman 2002 -

ELEMEN DALAM PROSES PEMBELAJARAN REGULASI

Motivasi kendiri pelajar mempunyai keinginan untuk menyiapkan tugasan belajar dengan berkesan Pelajar akan bermotivasi kendiri sekiranya mereka mempunyai kualiti kendiri yang tinggi berhubung dengan kebolehan mereka menyudahkan tugasan pembelajaran dengan jayanya Merancang pelajar mengenal pasti kaedah yang terbaik untuk menggunakan masa yang ada bagi tugas pembelajaranPelajar regulasi kendiri merancang awal tugasan pembelajaran dan menggunakan masa dengan berkesan untuk mencapai matlamat

Pengawalan Tumpuan Memaksimumkan tumpuan terhadap tugasan pembelajaran. Cuba memokuskan tumpuan pada isi-isi pelajaran yang ada dan menghindarkan fikiran dan emosi daripada tersasar atau tidak fokus

Aplikasi Strategi Pembelajaran Pelajar memilih dan menggunakan dengan betul cara untuk memproses bahan yang dipelajariMemilih strategi belajar yang berbeza bergantung pada matlamat khusus yang ingin dipenuhi

Menetapkan matlamat mengenal pasti kesudahan yang diingini untuk aktiviti pembelajaran Pelajar regulasi kendiri tahu tentang yang perlu diselesaikan apabila mereka belajar iaitu : mereka mungkin mahu belajar fakta dengan lebih spesifik mendapatkan pemahaman keseluruhan idea yang diperoleh atau hanya mendapatkan pengetahuan yang secukupnya untuk persediaan ujian di bilik darjah

Pemantauan Kendiri Pemantauan dilakukan dari semasa ke semasa menyemak untuk melihat sama ada perkembangan berlaku untuk mencapai matlamat Sentiasa memantau perkembangan mereka semasa aktiviti pembelajaran dan mengubah strategi pembelajaran jika perlu

Penilaian Kendiri Pelajar menilai hasil terakhir daripada usaha sendiriMenentukan sama ada apa-apa yang dipelajari adalah mencukupi untuk matlamat yang mereka sendiri telah tetapkan

ASPEK UMUM AKADEMIK DALAM PEMBELAJARAN REGULASI KENDIRIKAWALAN AKHLAK KENDIRIKAWALAN STRATEGI KENDIRIKAWALAN MOTIVASI KENDIRIPEMBELAJARAN REGULASI KENDIRI BOLEH DIPELAJARI DENGAN :GAYA PEMBELAJARAN AKSES KENDIRIPembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu program yang memberi murid akses kepada tempat, bahan, bimbingan, stail dan tempoh masa belajarMurid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran dan memilih aktiviti pembelajaran sendiri serta menilai dan memantau kemajuan mereka sendiri Murid mempunyai autonomi dan bertanggungjawab dan berdikari ke atas pembelajaran merekaJADUAL HARIANMASAISNINSELASARABU KHAMISJUMAAT0603 0800MENYIAPKAN DIRIMENYIAPKAN DIRIMENYIAPKAN DIRIMENYIAPKAN DIRI MENYIAPKAN DIRI0800 1330SESI KULIAHSESI KULIAH SESI KULIAH SESI KULIAH SESI KULIAH1330 1430REHATREHATREHATREHATREHAT1430 1630SESI KULIAH SESI KULIAH SESI KULIAH SESI KULIAH SESI KULIAH1630 - 1900MENYIAPKAN DIRIMENYIAPKAN DIRIMENYIAPKAN DIRIMENYIAPKAN DIRIMENYIAPKAN DIRI1900 2100 ULANG KAJI / BUAT TUGASANULANG KAJI / BUAT TUGASANULANG KAJI / BUAT TUGASANULANG KAJI / BUAT TUGASANULANG KAJI / BUAT TUGASAN2100 - 2300WAKTU PERIBADIWAKTU PERIBADIWAKTU PERIBADIWAKTU PERIBADIWAKTU PERIBADI2300 - 0630TIDUR TIDURTIDURTIDURTIDURMASASABTUAHAD0800 0900 MENYIAPKAN DIRIMENYIAPKAN DIRI0900 1200 ULANG KAJI / BUAT TUGASAN ULANG KAJI / BUAT TUGASAN 1200 1330 REHATREHAT1330 1530 ULANG KAJI / BUAT TUGASAN

ULANG KAJI / BUAT TUGASAN1530 1700 WAKTU PERIBADIWAKTU PERIBADI1700 2000 ULANG KAJI ULANG KAJI2000 2100 BUAT TUGASANWAKTU PERIBADI2100 2300 WAKTU PERIBADIWAKTU PERIBADI