Home >Education >Ngelingi Jaman Medang - Mula Bukane Kemajuan Teknologi, Kawruh lan Peradaban Nuswantoro - Dr Budiono...

Ngelingi Jaman Medang - Mula Bukane Kemajuan Teknologi, Kawruh lan Peradaban Nuswantoro - Dr Budiono...

Date post:11-Feb-2017
Category:
View:292 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Transcript:

Sarasehan Sejarah dan Peradaban Medang

Ngelingi Jaman MedangMula Bukane Kemajuan Teknologi, Kawruh lan Peradaban Nuswantoro

Budiono Santoso Masyarakat Pecinta Warisan Medang(Medang Heritage Society)

1

Apa kang diarani Medang ?Keraton Jawa Kuna

Keraton Jawa Kuna kang wiwitane madeg nang tatah Jawa Tengah, banjur pindah menyang Jawa Timur, abad 8 11.

Mataram Kuno & Mataram Hindu

Ibu kutha keraton Medang di Jawa Tengah Wonosobo,Temanggung, Magelang,Batang Yogyakarta dan Klaten.

Medari Mdang Rie

Warisan Medang warisan budaya donya

Borobudur & Prambanan UNESCO World Heritage (1991)

Tinggalan tinggalan sejarah kuna kang arupa candhi wis akeh sing diwuningani donya, mratelakake kemajuan teknologi kuna ing jaman semana.

Ewasemana, sak perangan gedhe masyarakat Indonesia durung mangerteni sejarah lan peradaban Medang.

Sejarah Medang kayadene kesisih nang pinggiran seka sejarah Nuswantoro.

Prasasti Canggal Tetenger Madege Krajan Medang

Madege krajan Medang dicatet nang prasasti Canggal ing taun 732 M, dening Raka I Mataram Sang Ratu Sanjaya

Ibukutha kerajan Medang kang kasebut ing prasasti pindah pindahMedang I Bhumi Mataram ( era Raja Sanjaya & era Dyah Wawa)Medang I Mamratipura (era Raka I Pikatan)Medang I Pohpitu (era Dyah Balitung)Medang I Tamwlang (era Mpu Sindok) Medang I Watugaluh (era Mpu Sindok)Medang i Wwatan (era Darmawangsa Teguh)

5

Raja raja Medang

Raka I Mataram Sang Ratu SanjayaRaka I Panangkaran (Dharanindra)Raka I Warak (Samaragrawira)Raka I Garung (Samaratungga)Raka I Pikatan ( garwane Pramodawardani)Raka I Kayuwangi Dyah LokapalaRaka I WatuhumalangRaka I Watukura Dyah Balitung( Prasati Mantyasih, 907 M)

Mpu DaksaRaka I Layang Dyah TulodongRaka I Sumba Dyah WawaMpu SindokSri LokapalaMakuthawangsawardhanaTeguh Darmawangsa

Makna Raka : sedulur tua Para raja ora disakralke kaya penguwasa absolut. Sistem kenegaraan negara kesatuan/federasi ?

6

Keraton Boko

Keraton Jawa kuna, kompleks Ratu BokoKompleks ibadah

Candhi Dieng

Candhi Gedong Sanga

9

Candi Plaosan

Candhi BuddhaDurung kabukten, nanging dipercata candhi sing dirampungke dening Raka I Pikatan, kanggo ngurmati garwane Pramodawardhani.Lambang katresanan langgeng sak lawase jaman.

Masyarakat Pecinta Warisan Medang(Medang Heritage Society)Pakumpulan para sedulur sing duwe krentek, gegayuhan lan laku kanggo nyengkuyung studi multidisipliner, ngumpulake lan nyebarake informasi, memetri sarta ngupakara warisan budaya lan tinggalan peradaban Medang.Mangadeg ing tanggal 29 April 2013.Program Diskusi & kajian keilmuwan multidisiplinerSeminar & penyuluhanPublikasi.Seminar Sejarah dan Peradaban Medang Aspek Perkembangan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan Nusantara ( 13 Agustus 2014).

Jaman Medang titiwanci mula bukane kemajuan teknologi, imu lan peradaban

Matematika biner yang wanci jaman modern dadi dasare ilmu komputer lan teknologi informasi, asas asas dasare wis ngerteni lan dipatrapke in jaman Medang.Candi candi dirancang kanthi dasar matematika biner. Ukuran metrik durung ana rikala semana.Struktur bangunan candi simetris.

Asas matematika biner uga dtrapake nang sastra kuna/kakawin.

Gatra atau ukara samben bait dikodifikasi nganggo 3 digit biner, arupa guru lagu lan guru wilangan.( Hadiwaratama)

Konsistensi kawicaksanan lan presisi teknologi wektu mbangun candi Borobudur.

Komponen komponen candi Borobudur, cacahe jutaan, digawe sakjroning rentang wektu suwene nganti 60 -75 tahun, dening kelompok karya/masyarakat sing beda asale, beda wektune, ning wusanane isa di pasang digandeng gandeng dadi bangunan kolosal sing solid.

Candi dibangun kanthi dasar teknologi & ilmu, dudu magik lan mistik

Akeh masyarakat sing isih percaya nek candhi candi iku dibangun kanthi pambiyanti seka jin, setan.Kepercayaan keliruBorobudur sing mbangun Nabi Suleiman (?)Prambanan sing mbangun Bandung Bondowoso Pikiran sing ora isa ngurmati kaprigelan, teknologi lan ilmu nenek moyange dewe.

Teknologi kelautan jaman Medang

Perahu cadik Borobudur,Pelaut pelaut Medang isa ngulandara nyabrang laut Asia Tenggara, Pasifik, lautan India.Medang negara agraris lan maritime sing sugih.Komoditas perdagangan kayu manis, pari, kayu manis, kapulaga, rempah rempah dll

Replika perahu Borobudur, 2003

Pranatan pasaran pancawara ( limang dina)

Siatem pasaran Pancarawarna ( 5 dina) wis ditrapke ing jaman Medang jaman Medang.Isih lestari nganti saiki ing daerah daerah bekas Medang.

Merupakan sistem pemerataan kesejahteraan, supplai logistik dan jejaring pasar di suatu lokasi

Sumber Ki Sondong Mandali (MHS, 15 Maret 2014).

Pranatan politik & pamarentahan Medang - Otonomi & Desentralisasi

Konsep otonomi lan desentralisasi wis dipatrapke ing jaman Medang.Shima - daerah perdikan Bebas seka pajekKuajiban daerah perdikan ngupakara sumber banyu, ngupakara candi, ngatur daerahe deweShima nang prasastiMantyasih (Mateseh, Magelang)Hampra (Salatiga)Kampak (Surabaya)Bagelen, Purbalingga, Grobogan (?) dll.

Prasasti Plumpungan Salatiga

Wanita Medang wis ngayahi tugas & jejibahan penting.

Sing mrantasi ngrampungke pembangunan candi Boorobudur yaiku Pramodawardhani ( permaisuri Rakai Pikatan). Kawiwitan dening Samaragrawira, diteruske dening Samaratungga

Wanita ngayahi peran lan jejibahan penting ing babagan politik & sosial Gender balance

Pertanian, irigasi dan produksi panganPertanian sudah berkembang, baik pertanian lahan basah (padi) maupun lahan kering (palawija).Sistem pengairan/irigasi sudah berkembangTitimangsa dan petanggalan dipakai dalam pertanian. Perbintangan dipakai dasar untuk pertanian Lintang WalukuGubug pencengProduksi pertanian cukup memenuhi kebutuhan dan padi sudah menjadi komoditas perdagangan di Asia Tenggara.

Medang Bumi Mataram

Moyange wong Jawa ing jaman Medang wis mbangun pranatan teknologi, ilmu pengetahuan, pranatan politik, pemerintahan lan soaial.Masyarakat Jawa kuna ; masyarakat logis, rasional, ilmiah kanthi ethis budaya kang duwur.Generasi Jawa modern perlu mangerteni, memetri lan nglestarekake tinggalan lan waris budaya Jawa.

Kuliner Medang

Rawon kuliner Jawa TimurNing jane asline wiwit seka Medang ing Jawa Tengah

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended