Home >Documents >net Ifl an Bupati... · ^ra^P ¥ •¥r¥r + ¥r P • I If p ¥ ¥rB¥pLBj^ • ¥rtor Balania...

net Ifl an Bupati... · ^ra^P ¥ •¥r¥r + ¥r P • I If p ¥ ¥rB¥pLBj^ • ¥rtor Balania...

Date post:22-Mar-2019
Category:
View:239 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

13

K O D E REKENING totortoto^^ "to^^B to^Hrltotov

U R J U A H ^Vte tested n %PY ^ e E R T A M H A H 1 BERKURANG K O D E REKENING

totortoto^^ "to^^B to^Hrltotov U R J U A H ^Vte tested n %PY ^

S I S A \ 1 t 2 a A T

I M l . o a o i a.ii,s.2* S E L A N J A B A R A N O DAN J A S A 5.831.500 00 5 .031 -500> o.m r i> .Mi%

1 .M .OM9 -11X .Z .2 .01 Salanja B t h i n Pakai H i P r a K a n t o r 131.900.913 131 .SOO M in rWlk Y

I M 1 OB 01 15 1 1 . 5 2 * 0 1 0 BalotaaAtai l u ' i i K a n l c 13l.5OD.D0 131.500.00 net Ifl an Y

1-08 1 .UJM.18 .11 .S2 .2 .03 Salanja J O H K a n U r 1 7 M . D D 0 M 1-7SO.OO0M A A| V , V I

l a Ddi Y V'.'F'l rt

l O a 1.08 0 1 1 5 1 1 5 2 2 0 3 0 4 1 750.D0D,DO 1 7 5 0 . 0 0 0 M ID cot Y

I M 1 X a . 0 1 . l 8 . 1 1 X 2 * . M Ba lan ja C a t a k d a n P a o g g a n d a a n B . M D.OO O M {0,00} %

1 OS 1 .0801 18 1 1 . 5 2 2 0 0 0 1 Balania O u k 0.00 0.00 1 0 DOXY

1.08 1 .0601 1 5 . 1 1 . 5 2 2 0 9 0 2 Belanja PanogA"Oaan D.OO 0,00 W,Ul in DQ % [U,UUJ

I M 1 M X 1 . I 5 . I 1 * * . Z M Da la iqa S M Sarana tAtdMliOm O . M 0 X 0 9M ra OTl Y - ^ '

1 0 6 1 . 0 8 0 1 . 1 S 1 1 . 5 2 . 2 M 0 1 Selanja 5wa Sarana Mobd iaa D a r n 0,00 0.00 yu U J j Jk

I M 1 .DB.01 - ia .1LS,2*11 Balan ja H a k a n a n d a n M i i t i m a n WO.OODM ooo.ooo.oc 0.01 WXQ%

I M 1 0 8 0 1 1 5 1 1 . 5 2 . 2 1 1 O Z B e i B i y i U M u n u M n U e v n w i r a p a t 6 0 0 0 0 0 . 0 0 6 0 0 0 0 0 . 0 0 OOT I D Dot Y yUpLvj rt - .

1.08 1 . M 0 1 . 1 5 . 1 1 5 2 . 2 . 1 1 02 SeJanja Makanan dan Mimanart Tarnu 300 000,00 300 OOO.OC UgVI lODOt %

i x a 1 M 1 - t U . U * t B Balan ja P o q a M n a n CHnaa 3.150,000,00 Z I U . O O O . K 0 X 0 10.60)%

1 06 1 M 0 1 1511.5*2 1 5 0 1 B e l a y a Paqalanan D n n Calam Daaran 0.00 o.co 0. ( 0 . 0 0 ) %

1 0 8 1 .0601 1511.5.2.215 02 Betanja P v | a l a n a n Dmaa L u a Daarah 3 1 5 0 000,00 3 150000. n fu U rn OTt Y 1U.UU| rt

1 X 8 I M X M 8.11.5.2.3 B E L A N J A M O D A L 247.500X00,00 220.DlD.OOD.Da I 9 T fibn nnn nn \i 1 ,avu.UUU.UU 111 l i t Y

I M 1.08.aM5.11.5**.0 B t l a n j a M o d a l P a n g a d a a n A l a l - a l a t P o n g o l a h a o P a r l a n l a n d a n P a t e r n a k a n

347X00.000.00 220X10XOO.OC

fl^to^ptow n r h f f u i u p ^ U R A U N

_ Q i ra toJ^ ra fim fi fi k B E R T A U 8 A H / B E R K U R A N G Ufifi Ifla fi f m rifi PENJFI A R A N

fl^to^ptow n r h f f u i u p ^ U R A U N

A H G G A R A N R E A U S A S I fl afl ff S B A

% 1 1 3 4 6 0 7

1Xt t 1.01.01-15.12 K t g t a U n : MONITORING. E V A L U A S I 0 A N P E L A P O R A N OS 000 D o a x o ^ P V T ^ B V V r ^ ^ " V f^kr

S3,14D MO.Oi FriP I Irkrmkr^r^F

fi fi m fi am JfiJftJfi j^toa

(1J14.DO0.40

I.OS 1 . 0 4 . 0 1 . 1 5 . 1 1 * 1 1 E L A N J A P E G A W A I l A WSXOOOtt 10.SO0.DOD.Di 0.00 1 0 4 0 1 %

1 OS 1 DS 01 1 5 1 2 A 2 1 01 H m i i ^ i ' A r i i j n i P h t A v l P U I fl'Vll V i T f

J K m m n m A K A A nnA u to-aw.vmi|in 00 (0p04>%

1 0 0 l O e o M S i i f t l i . o i o i loiwnmm P a m & i P f f a k w v K*{yaCad wwaoaxa 4 500 OOO.OC O.DI [ & . O 0 ) %

1 X 0 1 0 0 0 1 1 5 1 2 0 1 1 0 2 + r a w f nto^V r V h^x a 4 j W i f B B V W

^ o f i A n n u m N A M P N S a O M M D M a O M nAd d l 0,40 (6,00) %

I C S 1 0 0 0 1 . 1 5 1 2 5 1 1 . 0 7 0 2 h k m o r a r v n PegtwAf HonoraiAfdak l e l ^ 6 0 0 0 0 0 0 . 0 0 6 0 0 0 0 0 0 . 0 0 a o D (0.00) %

1.00 1.00 01.15.11.9.2.1 B E L A H J A B A R A M J O A N J A 5 A 54 SOD 400 00 AJ,Z65.DO0.0( 11,235 Doo.oo; r z i 7 i \

1 X 0 1 oo 01 I S 12 0 1 2 01 B t l i A i B B a h a n Pa Mai H a b i * K a n l a r B 3 4 D m n l U a i f i i r U r U u u , i f i j 9 4 1 1 m n dl 0,40 (4X6) %

1 0 S l O S O l 1 5 1 2 5 2 2 O l 0 1 1 v ' ' w 1 f r a % % V i - V 1

a l v u Alat Tula* K w t i v 1 # j u w a j . i a j 1 im c m tw 0 X 1 (0%

1 OS 1 D A O l 1 5 12 5 2 2 0 1 04 1 *tow v ^ " W - i l ' f v H f i V f 4^te

Bj l l a /UB H t r J W f l B inaHa/Oi i t a n K r i M l r v w lrirain I M c m OT V A r m f 0.00 ( 0 . 0 0 ) %

1.00 1 . 0 S O 1 . 1 5 1 2 5 . 2 . 2 . 0 1 O 9 B l a n i i Periengkapan 3 6 0 0 000.00 3 6 0 0 000.00 0.00 (0.00) %

1 DS 1 DS 0 1 15.17 0 * * 0 1 toW^ I b Y ^ V - V 1 1 W h S farVrf v f V f a

kit A n n nnn n n aa iHu i nnn nr za. w u . UUU p I W (1.040.004.001 U p l l > %

1.08 1 0 8 01 1 5 . 1 3 5 1 1 . 0 3 10 Belan J a u Tenaga KonsuiJan 30.00Q 000.00 2 4 0 0 0 0 0 0 . 0 0 (1 000 000.00 ( 3 * 3 1 % ^ l U Dana ff K H Oaarah

1.00 1 O f l X 1 1 5 12-BZJ.DO toaV^rtJ^P # H_a-V+U-B^BaV^V

Balania C M a l i d a n P a o o o a n d a a n 4 n c d aoD U I 1 dan M d Ac -to aw-ww.tni 0 , K ( 0 . 4 0 1 %

I.OS 1 Q d O l 1 5 1 2 5 2 1 0 0 0 1 M i m a C a u k G50DOO D O U U U V U Y T , V\ o,oc ( 0 . 0 0 ) % ^

1.08 1 . 0 8 0 1 1 5 . 1 2 5 2 1 . 0 6 . 0 2 Belanja P e n g a s n d * " " 400 000,00 400 000, 0. A 0 0 ) %

I X S 1 U S1 1 5 . 1 2 S 2 2.00 rlfalfaflif l ftfaT-fa ftflFflAfa U n l u J r t f l A j W T f l i i B f l W t o v f l ^flEVNifl m u u f i i i f a w A ? m u w i An a ann nnn AT 0,D( (OpOO)% , -

1.06 i , oao i . i 5 . i as i .2 ( .o i , ,, . r ^ ^ ^ U m B e l i n j a Sewa Sarana Mobi lKat D a n t 4 2 0 0 000,00 4 200 OOO.OC 0. ( 0 0 0 ) %

http://10.SO0.DOD.Di

1'

l j / 9 r flnflU n c A L l 3 A 3 i BERTAMBAH / B E R K l / R A H G P F U J F L A A A I I l j / 9 r flnflU n c A L l 3 A 3 i srsA

P F U J F L A A A I I

1 2 3 4 5 r I M 1 . M 4 L 1 S - 1 Z 9 * * , 1 1 a la rqa MMkjMHn d a n M m u i n a n 3.625,000,01 3.526,400,41 0 X 6 (0,04] %

1 M 1 M D l 15 1 2 5 2 2 . 1 1 0 2 Belanja Makanan dan Mmuman rapa l 525000 ,00 525 OOO, n n i U . U I

Ffl r u n Y

l O S l O f l O l 15 1 2 5 2 2 1 1 0 3 f l iania M W n a n M n M m u n u a T v n u 3 0 0 0 0 0 0 . 0 0 3 0 0 0 0 0 0 . 0 0 u.m i u , v j j >a

I M 1M.01b1fl.lZ5.2*.1 sa lan ja Par ja lanan O h i i a 1 0 / 4 3 5 X 0 0 X 4 10.200X44,04 9 9 ft\ Y

1.08 1 . 0 6 0 1 1 5 . 1 2 . 5 2 . 2 . 1 5 0 1 BvUnja PeHAlanan p m a t Daiam D a v a h 10 .435000.00 1 0 * 0 0 0 0 0 , 0 0 [ 2 3 5 0 0 0 , 0 0 12*5 ) ^ Oana ffKja Oaarah

I M l M . 4 1 t 5 . T Z & Z . 3 3 E L A H 3 A H O D A L 21l,(>00,00O.M 14.425.M0.0a 1575.000.04 ( 7 . 8 8 1 %

I M 1.08,01.15.125.2.3,11 BaLanJa M e d a l Pangadaan P e r i a n g k a p a n K a n l o r 6 X 0 0 X 0 0 , 4 0 7.72S.404X( ' 9 T C A I M I run I t U t Y

1 0 6 1.08 0 1 . 1 5 . 1 2 5 2 3 11 07 Belanja M o M J Pengadaan A C 8 0 0 0 000.00 7 725040 .00 I J . J rt Boa Oana d l Kaa O w a h

I M 4 , W . 0 1 1 A . l L * . 2 . 3 . l f Be lan ja M M a l P a n o x M a n A l a t - a l a t B(ud 6.750,400,00 riB ri ~ ^ r i ri^r^^^

6X50.000 ,04 [200.000.44 12,95) %

1 06 1 08 01.15.12 5 2 3 16 05 Belania Modal Pangadaan Sound S y V a m 6 750 000.00 8 5 5 0 0 0 X 0 0 [lOOOOO.OOj 13.8&J% H U Oana ff Kaa Daarah

1,06 1 X 8 a i - 1 S . 1 2 X Z * , 1 7 fialanja M o d a l P a n g a d a a n A l a l - a l a i K B m v n f t a H 5 * 5 4 , 4 0 0 . 4 6 5.1S0.444X

1

K O D E REKENINQ U R A I A N A N G G A R A N RCALISASI B E R r A U B A K ; BERKURANG K O D E REKENINQ U R A I A N A N G G A R A N RCALISASI B f

rt PENJELASAN

2 te 5 6 r I .Ofl l . o a o i . 1 5 1 3 5 2 * 0 1 . 0 1 Belania Alat TuNa K e n l H &30,000.00 930.000.0C 0 ,0 (0,00) %

< X l 1 D f l X I 1 1 1 3 S2Z.DZ SeJaida B f f u n / Matar ta l a . a w i . w U i m to finn fwui AI a.sirt i . iww.iff ff a u i * ,0 l

M i ffani A r

(0 .00>%

l O g 1 o a o i >5 1 3 5 2 2 0 2 0 2 i a i a r ^ t A t w / U v i i v i e m e n a5OOIX>O0O 4 500 000,06 U,Ul | a . w ) %

l O a 1 O i 0 1 1 6 , 1 3 X 1 Z M Betanie C a l a k flui P o n a a o n d u n kww*l V.lWVpi'V a n iTA M i l l h %

I.Ofl 1 0 8 0 1 15 1 3 5 2 l O G 01 e la f fe C U a k ^"tor^Bto H^P ton^fin

aa OTfl r m 00 V ur v . i A W . u u

Ofl azo r v n s too fl'V WU.tP

Uln rwVI pVi [AJD lUI .UU A fill kl. ( u , a i | *

[ ^ A

li

U n A l A N A N G G A R A N R E A U S A S I B E R T A M B A H BERKURANO U n A l A N A N G G A R A N R E A U S A S I

SISA PENJELASAN 1 2 3 1

9 a 7

l.oa 1 . 0 4 0 1 1 6 . 1 3 . 5 2 3 1 6 0 ? BelariA PhfcHbl Panaadaan handvcarna 10 sod 000 DO 10 300 000 G aw mamzw \p^ ,fw

(200 000,00 (1,90) s a Dana d l Kaa Daerah

i A k I m A AK. AT r T T mC A' 1 UD I \V Ot 13,1 J 9 Z J . 1 D 0'

9aianje H v o a i Paogadaan ProyokTor 20.000 OOO.OO 106OO0ODOC {200 000,00 11,00) % J ftrfiri ri Y H rirt 1 bn-B - bmh ea Dana g i Kaa Daeran

1 03 i M O l i r >ALWOUNGAN DAM KONSERVASJ S U M B E f t O A V A AJ-AM SDA T 3 t t 4 5 . t e O . U T r x m . m x i l J1A MLlfc AM M l I MrOavraku '^w

J k TMi Y

1.03 1-04.D1-17.01 Megtatan : K O H S E R V A S I 5 U M 8 E R DAYA A I R D A N P E N G E N D A L I A H ftERUSAKAN S U M B E R - S U U B E R AIR

470X33.600.00 431X43.500,08 (0 .395X00 DD f Z X 0 l %

1 X 3 I . U 01.1 T .D15Z.1 9 E L A N J A P E G A W A I 1*08.000.08 0 * 0 8 008.01 0,00 (0.001 %

tononrvm P N $ 3 3 4 0 OOOXO 3 X 0 0 X 0 0 X 3 0 . M [ 0 X 0 } %

l O H 1 0 B 0 1 . 1 7 . 0 1 . 5 2 1 . 0 1 0 1 - tonoranum Pamha Pelakaana Kegia ian 0.00 0,00 D Dl W,IA

f i clot %

i oa 1 oaOl 17.01 5 I 1 . 0 1 . 0 2 MonorarJum f i m Pangadaan Barang dan J u a 3 500000,00 3 500 000.00 fl nf [U,UUj rt

I.OS 1 .03X1 .17X1 X Z . 1 . 0 2 f ono ra r i um H o n P N S 0 00 oat A AI P.in

Iti nn i Y llftUUf rt

1 OO 1 OeOl 17.0} 5 2 1 0 2 0 ^ Ignarartum Pegawai Hocurat / t idak ( o u g O.OQ D.OO O.OO i n OOt Y yViWj rt

1.03 LOB .01,17.01.3J.1.03 Dang Laoifaiar A7oaxaaxo L7aox00X4 ajK ro r u i Y | U p " J

1 06 l .OBOl 1 } 01 5 2 1 0 3 0 1 Dang L e m b v P N S 5.700 000,00 6 700 000.00 0, i n nnt Y [U,UVj >

1XS 1.03,01,17X1.10.1.05 S t lan ia l u i r i u a , p a l i 1 R i a n a o a l a l l D U l X a n b ( m b i n a a r t toluia P N S 0 H) O j M o.oa [ 0 A 4 } %

1 08 1 . 0 3 0 1 . 1 7 0 1 . 5 2 1 .0501 Ba lan i i l u i B i i a - h u r i u a w i g k a t / ponfaVaan O.DO O.OO o.oc rt

1 0 8 1 .0301 17.01.52 1 0 5 0 3 B a l a n j t B i rnbavah T a h n a 0 0 0 0,

1*

K O D E REKENING U R A I A N A N G G A R A N R E A U S A S I B E R T A M B A H / B E R K l

SISA RANG

% PENJELASAN

1 2 ft 4 ft ft T 1 Oft 1 OAOI 17 0 1 5 2 2 0 1 10 i*id^O**C*awwDtMr*.oZ4kl&B D.OO 0,00 0,00 (0,00) %

1.0ft 1 X 0 . 0 1 . 1 7 X 1 X 2 . 2 . 0 7 a l i n i * B e h M / N J te r ta l 0 M i.OD 0.00 (0,001 %

l O a f C e O l . 1 / 0 1 5 2 2 0 2 0 5 BeiaifB D a m n ktovbt 0.00 o.oa 0.00 (O.OOJ %

I X f t I . M X L l r . O U * * 03 B t L i t e f J j u K a n b v 1 X 5 0 . 0 0 0 X 0 1X1XX01M ft.M ri p r i B-

( 0 X 0 ) %

I.Oe l O f t O 1 . 1 7 . 0 1 X 2 * . O 3 . D 4 Ftataru l a v p a n g i A n v f n H l e t a o g / p e m e n v n l e ^ ^ to ri ^"^^ ri ^p '

1 550 000,00 1 5 5 0 0 0 0 . 0 0 0.00 {Q .00 )%

1 oa 1 0 6 0 1 . 1 7 0 1 5 2 . 2 0 3 15 0,00 OOQ o,oa (0,00) %

I X i 1 . 0 f t . D l - 1 7 X l . f t * * . M 34ania C e l a l i d a n P a n q a a n d a a i A Dfl 0X4 tfrf.

Q X 0 | t O . I M ) %

1 DS 1 DS01 17 01 5 2 2 0 B 0 1 B e l i n j i Catak 0,00 0.00 0.001 ( 0 , 0 0 ) %

1.0ft l O f t O I . 1 7 0 1 . 5 2 2 0 6 0 2 3eJvve Panggandaan 0.00 0.01 O.OC 10.00) %

1.0ft 108.01.17.01.5.2 .2 .08 Etalf iqa Sawa Sa rana M n b l l K H 0X1 0 X 8 (0,80) %

1.08 1 OSOI.17 0 I 5 2 . 2 0 B 0 1 Belania 5*a Sarana Mobi l i la* Daral 0,00 axK o.oq (0.00) %

I X f t 1 . 08X1 -17 .01X2 .2 .11 Salanja M a k a n a n tfan M i n u m a n 0 80 0 (h 0 X 8 10,80) %

1 Oft 1 0 0 0 1 . 1 7 0 1 5 2 2 1 1 03 ^aiaiqa U a k a w v O a n M A u r v i t n nptA 0.00 O.OI 0.00 ( 0 , 0 0 ) %

I.Oft 1 0 8 . 0 1 . 1 7 0 1 5 2 2.11.03 Balania Makanan d a n Ma iuman Tamu 0.00 o.oc 0, (O.OOJ %

1.08 1.0ft .01.1T.DlX.2.2.15 Balan ia P a q a l a n a n D i i u a 1 X 7 8 OOQ 00 vtowP ' r a V r a e W

1X7SXDD Ol 0 X 0 ( 0 X 8 ) %

l.Oe 1 0 8 . 0 1 . 1 7 0 1 5 2 2 . 1 5 0 1 BVania pH ja lanan O in O a l v n OsaiBh 0.00 O.OC o,oc (0.00) %

1.0ft 1 D8D1 17.01 5 2 2 1 5 0 2 Balania Paqalanan Dmas L u v D i a r a h 1.375 000,00 1 375 OCO,OC 0,00 (0,00) %

1.01 i x a . a i , i 7 x i x . 2 . 2 3EL_ANJA M O D A L 4SBXO0 000,00 449X05.008,01 19.315.008.08 1 2 . 8 5 ) % \

I.Oft 1 0 1 . 0 1 - 1 7 X 1 . f t Z J . M Batoftfa M o d a l P t n g a d u n A M - n l a t A n g k i i t a n D a r a l B a r m o t o r iStXOO.DOO-DO ISO.ftOD.DOO-Ot (AftOO.OOt-OO IZ8>%

K O D E R E K E N I N O U R A I A N A H G G A R A N R E A L l S A S I B E R T A : : ; k H ; B E R K U R A N Q

K O D E R E K E N I N O U R A I A N A H G G A R A N R E A L l S A S I % P E N J E L A S A N

1 2 3 4 4 7 l o a l o a g i I 7 0 i . $ ; 3 0 3 0 3 Setan i i lAzdai P e n g a d u n A W - a l a l A n g h u l v i O v a l Be imdUr i t a b o n

"dOd 166 000 OOO.OO 150 6 0 0 OOO.OO . mn fttVt Pn - 590 OUU.UU IT rt/tk b tZ.VU) * ; a 4 0 a A a f f K a a C M v a h

1.09 i .08.01.17.01.6.2.109 Et*lAn|A M o d a l P^ivgadvan A l a t ^ l a l P a n o c l a h a n P ^ r l i n v n d t r t ^ l e m a k a n

0.00 001 WphP1

IT aJH U (2,901 %

1 08 1 0 8 0 1 1 7 0 1 5 2 3 0 9 0 5 B a l i d j a Modal AJal ParnanUu Kua i i ia t Air 0.00 O.DO n fit U.UL

IJ aft, b [ Z . W t rt

1,08 L U X 1 . 1 7 X 1 X J . 1 2 0 Belan ja M o d a l ftngadaan A W - a W L a b o r a l o r i i i n i 903-400X00,08 298 506 OOO 81 J B f i J A d A n n i - . n a - W M . i w I I X ' I rt

1.08 i . o e o L i ; . o i 5 J 3 2 a u B M i q e Modal Pengadaan A l a t L t t t w a l o n u m Lmgkungan 303.400000.00 208 5 0 6 OOD.OO ' 9r3 UUU.UIJ tl f I I Y I ' X ' I rt i h a O v i e d i K u C M v a A

1X8 1X8X1-17.03 K e g i a t a n : P E N G E M B A N G A N D A N P E M A N T A P A N K A W A S A N L A U T , S U A K A P E R I K A N A N D A N K E A N E K A R A G A H A N H A Y A R L A U T

60.000-000X0 49-908X00X8 (100X08.00 iO 201 %

I L U 1 . D1.17X3XJ 1 BELAMJA P E G A W A I 11.000.000.08 11.800 DOO.OOr 0X1 (0.801%

1 1.08 L U .01.17.03.6*1X2 H o n o r a n u m Non P N S 11 OOD (HH DO 11,0OO.l]D0,M| 0,00 (0,MJ%

1 08 1 0 8 0 1 1 7 0 3 5 2 1 0 2 0 2 Honoranum P e g a w v H o n x w t d a k tMag 11 HWDOO.tO 11.000 ODDCj 0,00 (0,00)%

1.08 1.08.01-17X3.6.2.2 B E L A H J A G A R A N G D A N J A S A 39.008-800.00 38.900,000-80 ilDO.OOD.OO t 1

1X8 1.08X|.17.D9 .6Uai B e l a n M B a h a n PaluN Habia K v i U r 1.760.009,00 I.TM.ODO.Oq 8X0| (0,001 %

1 0 8 1.08 01 IT .03 .52201 01 Balania A ia i Tuiie Kantor 750.0DO.DO 750 OM.OO 0.00 10,00) %

1.08 L 0 8 0 I 17.03.5.2201.05 Balanfa Perlengkapan 1.0O0.0D0.M 1 oooooo,oc 0,0f (0.001%

1.08 4X8.01-1T.03.6JJ.02 Ba lan ja B a h a n J M a t a r t a l 38 000 800X0 ra^^ - ^P I r ^P B I r #ri 1""

36,900.800, (IU.000.00 (0J8>%

1 0 8 1.08 01 1T.O3.5.2JO2.02 Balan i f behan / b i b f tana m m 36 OOU.DOO.OO 35SO0 0aQ.DG ! too 0 0 0 . 0 0 : (0,2BJ % iia Dana di Ka D a v a h

1.08 1 . U X 1 . 1 7 X 3 . $ * J M Be lan ja Cetak dai P e n g g i n d a a a 260.000,00 25-IN,O0j O J X (0X0)%

1 0 8 1.08.0117036.2208.02 BeMtae P e n g g a n d a v i 250000,00 250000.00 OM (0,00)%

L U 1-08.0L1TX3-B.2J.08 Galanja Sewa Sarana Mob i l K u LOQO.OOO.OO 1.0D0.00D.D0 OM (OXD) %

http://LUX1.17X1XJ.120http://4X8.01-1T.03.6JJ.02

K O D E nEKETDHO U R A I A N A N O O A R A N REAL lSASI B E R 1 A M S A H 1 B E R K l W N G

PENJELASAN K O D E nEKETDHO U R A I A N A N O O A R A N REAL lSASI fl 1 0 A SISA

% PENJELASAN

i I to # a a 1 7 1 03 1 . 0 3 0 1 0 0 0 0 5.1 1 01 03 Tuntangan J a U l a n 220 365 000.00 107 420 000,00 (41 546000 .00 | I 8 * 9 J % > 4 a D a n i f f K a c D a V i A

1.03 1 O 3 0 1 0 0 0 0 6 1 1 0 1 0 5 Tiiraangan Fungsiohal i f t t u n i 3 2 8 . 0 / 1 500,00 309 365 000,00 (18 706 500,00 ( 5 7 0 ) % H u Oana tfl Kaa O a v N l

1 03 1 03 01 00 0 0 5 1 1 01.06 Tunpar-gan Braa 223 722 720,00 204 367.520.00 ( IB 855 2CI0,J0 (6 4 3 ) % i d i Dana di Kas CMvah

1 03 1 03 01 0 0 0 0 5 1 1 01 07 Tunjangan PPn/Tui^angan Khusue 45 721.562.00 45.332.796.00 (3S8 766,00 lOXSJ % BB Oana ff Kaa Oaah

I.D3 1 O 3 0 1 O 0 O D 6 1 1 0 1 0 6 ^ v n b u l a l a n Gafi 110 6 / 7 . 6 0 103 G 3 / X 0 (7 040.60 [ f i , W } % ffaDviaffKaaDaarHi

1 0 3 1 . 0 3 0 1 0 0 0 0 5 1 1 0 1 uran A i u r a n a i K n a h a W t A3 ORft / f t J 00 fta627 47 f t rH Qto.Ufir V'lf.V* ( 8436 078.00 (13,38)% f i u Oana ff Kaa O a v a h

I . D S . D I U X D X J B E L A N J A L A N G S U N G 4e.587.7X60plH> 4 3 4 8 7 . 5 8 4 X 0 4 , 0 0 I 5 . 1 1 0 . 1 1 8 . 2 4 6 U 110.521 %

.

1 g i a n i D l 0 9 y*SF*yiF*m l ^ t n H n F r t r t n J f S ^ r l r t H r t L W V r l l n S J V l n l l n H r f U U t J U H ctoa Afefi a x i i lU iTiaaa,nv.w (1*02 ,550 .00 ( 0 , 1 9 ) %

1 03 1 03 01 03 03 a l a r i I m^f^*akr^

K a a J i t a n PiCURAHQLiNAH f i F n u u n KAHTmt rvuiw . c r t w j i i v i f i r t ' uivB i^^u'n\k n /^rt V

totof aoto E d i i JU I toCT toaa n n n lu 1 a / ,#30 .uuv-iA

( I v 1 . 5 0 0 X 0 tort rtffl U

1 X 3 1 . 0 3 0 1 X 2X3.5.3.1 S E L A N J A P E G A W A I 5.365.000.00 5 36.0OO.0( O.W til fun tt

1.03 1 . O 3 . 0 1 M X 1 S J . 1 - 0 1 h f v i e n n u f n P N S 2 X 5 0 X 0 0 , 0 0 2X50-000,00 0,00 (0X0 } %

1.03 1 . 0 3 . O I . D 2 0 3 5 ; . 1 . 0 1 0 l H o r v r a r v m Paniu Pe iaUana Kegiatan 1 350 oog.OD 1 350 000,00 c o t (O.OO) %

1 03 1 03 01 0 2 D3 2 1 01 02 hlivtfvanijfn Tiin PuivLkilfian R a r B n n l i a n ,n ,v, m , I ^ 1 w^wwwm, t w f i i pu L J I 4 U f f H 0, ( 0 , 0 0 ) %

1 X 3 I X I . O l X i X l t 2 . 1 X 3 J w g L v n b w 1X15.000 ,00 9.00 ( 0 U ) %

1.03 1.03.01 0 2 03 .5 .2 .103X1 Uang Lambur P N S Z.360 000.00 2 350.000, rt rtri O.ot

(0,00) %

1 03 I 0 3 0 1 0 2 0 3 5 2 1 0 3 0 2 Jana Lambur Hrvt P H S l A f t nvi CMi I Q 3 UUU.UU

f e e nrvt n 1 9 3 U L V , U Ik rii U , M (U.UU) rt

1 X 3 1.03.01 .DZ.03.6.2.Z E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 0.735.000.00 9,735.000. V.VI ig.iH] rt

1,03 1 X 3 X 1 X 2 X 3 . 5 . U 0 1 B t M n j a Bahan Paka l HaMa K a n t t f 1X4.5000 1.040.500,00 0 X ( (9,001 %

1 03 1 03 01 02 03 5 2 2 01 01 F -Wf 1 W to I , V f f W i W - f f ff V ' - V

1 / I d ft uvt rm 1 r u n K n n r v O.M (0.00) %

1

http://I5.110.118.246U

*v

K O D E REKENING U R A r A N A N O Q A R A N R E A U S A S I B E R T A M B A H ; BERKURANG PENJELASAN K O D E REKENING U R A r A N A N O Q A R A N R E A U S A S I

SISA % PENJELASAN

1 2 3 4 8 T I .O I 1X3 .01 X 2 X 3 X * * , U B f l a n j a C%

1 X 3 1 X 3 X 1 X 2 X 3 . 5 J . 3 B E L A N J A M O D A L 1 4 2 * 9 7 X 0 0 - 9 0 142 M.DOO-M (101.500.00 (9X7P%

* 1.03 1X3 .01 X 2 X 3 X . Z 3 - 2 B Balan ja M o d a l Pengadaan K c n a t r u k e l i P e m b a l i a n 'p B a n g u n i n 142397-500,00 142209,000,00 (191*00 .00 {9 ,47}%

to totora fi toXra FU FutW Jra M Fu rm A to

1.03 1 03.01 02 03 5 2 3 26 01 Belanja Modal Pengadaan Konal iukai /Pem|>alian gedng kantor 142.397.500.00 142 296 000,00 ( 1 0 1 . 5 0 0 , 0 0 (0.07) % na Dana di K Daeian

JU _ J ra ra ^Hfi ^fira ra ra

1.03 1 X 3 . 0 1 0 2 * 2 K e g i x t a n ; P E M E U H A R A A N R U D N / B E R K A L A GEDUNG K A N T O R m x S S X D O . D O 117X05X00.00 {50 ,900X0 ( 9 X 4 ) %

1.03 1 0 3 X l X 3 . Z Z S * . f BELANJA PEGAWAI 500.000.00 5M.099, 0.01 10,001%

1 X 3 1 X 3 . 0 1 . 0 1 * 2 . f t * . l X 1 H o o a n r h u n P N 3 5 0 0 X O D U 5O0.0ODJK 0.00 ( 4 , 0 0 ) %

1 0 3 1 03 0 1 0 2 2 2 5 * 1 . 0 1 0 2 lonvar ium Tim PoAgadUA (LaianA d a n Jeaa 500XCO.D0 s o o o o o u O.OQ ( 0 0 0 ) %

1.03 1 . 0 3 X f X 2 . 2 2 . S . Z Z B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 39,500.000.00 3B 450.900,0q rso .900.00 14,131%

1 X 3 1 . 0 3 . 0 1 X 1 . 2 1 0 * 2 0 2 Bxlanja B a h a n f Ma te r i a l 30X00.000,00 30 OOO.OOD.DD o x o (4X0) %

4 Ate 4 A ^ A 4 nte 4 ^ c te 'V rti nv 1 V3 l . u J . g l uZ 2 2 a Z 2.02 0 1

3elariia bahan bakv bangunan s o o o o o o o u 30 000 000. o.oa

KOOE REKENINO U R A i A H A N G G A R A H REALlSASI B E R T A M B A H / BERKURANG

PCHJELASAH KOOE REKENINO U R A i A H A N G G A R A H REALlSASI fl ira ta SISA

rt PCHJELASAH

* 4

4 s ft 7 1 n t 1 OT ni (i3 7? ft 7 1 j f t m I . I U I v # U l Ufi J 9 f J C3 U

EMianfa Mooai r a n g H a a n msiaiaai L w m * m n I W I IVI 19 U V UJU.IH 0,00 (0,00)%

1 X 1 1.01X1 X 2 * 2 . E * . 1 Bfl lania l i l a d a l P t i i g a d u n K g o t t r u k i l / P a m b e l l a i ' ) B a n g u n a n 62,&6.aooxo 52.055,000 X ( 0 X 0 (0,90} %

1 1 OT 01 02 7? ft 7 1 26 0 1 9 U J 1 WU U 4 Uff faff fa fa 40 ffU U

f U I tk f tkVH OT 1M D v v U W . I M Dfi D9QINU,tft D.OO (0,00)%

1 0 1 1 0 1 0 1 X 7 74 K a n i n t a n ' P E M f L I H A R A A N OUTlN 1 RFITKXI 4 K E b n 4 l 7 4 A K OPERASIONAL

O D DOfl flofl o n v.#fifi.V3U.W (977X50.00 (0.75} %

1 X 3 1X3.01.0Z.24 5 J 2 B E L A H J A BARAPtG DAN J A S A M.OOO.OOO.IM ft9*22.ft59.0a

KOOE REKENINO U R A I A N A H G G A R A N REALISASJ BERTAMBAH 1 BERKURANG

PENJELASAN KOOE REKENINO U R A I A N A H G G A R A N REALISASJ SISA tato

%

PENJELASAN

1

2 3 5 ff 1

1 03 1 03 01 0 2 4 1 5 7 1 03 02 Jang Lambur Non P N S 420 000,00 4?n nnn ru

toCU.UUv.LH 0.00 (0,00) %

1 0 1 1 . D 1 . 0 1 . 0 2 . 4 1 X 2 I B E L A N J A B A R A N G D A H J A S A gxroxoo.oa 9 145 OOD.dl 1 2 2 6 OOO.M ( 2 . 3 9 1 %

1 .01 L D 1 . 9 1 X Z 4 1 * , 2 * , 0 1 aalvteB Bahan P*Km H a b i a K a n t o r l . M 7 . 5 0 0 , 9 9 a.oei3MM (0 .00>%

1 03 1 03 01 03 4 1 5 7 * 0 1 0 1 P Uff W V P v f f te i fa V-V V V

B e t t i q f A la l T u i n Kan io i 3 067 500,00 ltd! 5lVI ft J W ' .3UU.U< 0.00 (0,00)%

1 X 1 1.01X1 X2XIX*X.0 Belanfa C e t a k d a n P e n g g a n d a a n 1.177X09,09 .l 77*00.00 9 , 0 0

KODC ftCKEHWG U R A I A N A N G O A R A N R E A L l S A S I B E R T A V B A K 1 B E H K V j R A t i a

PENJELASAN KODC ftCKEHWG U R A I A N A N G O A R A N R E A L l S A S I SISA \ PENJELASAN 4 1 ra

2 3 4 S fl 7

1X3 1.03X1X3 42.5*.2 BELANJA G A R A N G D A N J A S A 3,310 000.00 3.11 OOOO. 0.(H r i i . 001%

1X3 1X3X1 X Z X 2 X * * . 0 1 B*tia Pangganoaan 2 6 9 l t t i 0 . a > 2 691 OOCCQ D,OT |0,00>%

1X1 1X3.01,01.42.5.2* BELANJA M O D A L 45256.00O-O0 45.2&O.O0O.OD 0.00 (O.DOl %

1X3 1.03.01X2.42.5*320 BJinia M o d a l P a r y g a d u n K o a a t n i k t l i P v n f i t h m n *} B a n g u n a n 45.150X00,110 4S,25D. 900,00 0X0 (0XO>%

1.03 t O 3 0 l 0 Z . 4 2 5 Z l . 2 6 D l Belanya Mlal Pangadaan Koro fn iks i iPambel ian gadng kanlor 45 Z&O.ODO.OO 45 250 000.00 0.00 (0,00)%

ft f l te ft rt ift rtft toH

T.03 1X3.01.0* PEMBINAAN D A N P E N G E M B A N G A N A P A R A T U R S E R T A PENINGKATAN ADMINISTRASI P E R K A N T O R A N 1.625,500X00,(10 1*66.602*19,00 1166.697.561.00 (70)%

fi ^L^L ra ^Kiri tofi ^k^k ^k fi

1X3 1.01.01.00X1 Kagpalton : P E N I N G K A T A N DAN P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN f * r 2 X 15X00X0 1*14*21X19X< (156X91.561.00 (11X11%

i rtra ff rtte rtfi a u i ffft ra ^ ra

1X3 1X3.01.09.01-52-1 BELAMJA P E G A W A I 496.566X00X0 352.36a*0a- (144*92X00X0 ( n * 3 } %

T.03 1-03.01.09.01.6.2.1.01 H o n o r a H u m PNS 26-500X00,00 36,600.0DOX( O.K ( ) %

1.01 1 0 3 0 1 0 9 0 1 51 .10101 N o n e i a n m P B T M U Palakaana K a g a l a n 26.100000,00 26.100.000, Q. (0,00)%

4 A t e q A t e n o A f t te ft rtfi f V ^

1 0 3 i . U l O I . X i U l 5.2,1.01.04 Honoranum r a n Pengadaan Barang dan J a u 501000,00 500.000, O.OC (0.00)%

1X3 1X1.01.00.01-62.1.01 H o n o r a r i u m Non P N S 466.966.000,00 320,760.600. 1146*07-500.00; ( 6 U 1 ) %

ft f i t e 4 i \ 4 n f t rtn A f t M te ft JVY n " 1 03 1 03.01.00 01.9.2.1 07 0? H o n o n n u m P e g j i n HooorarVtidak belap 466 960.000.00 320 760 SOO-OC (146207 500,001 a u i i % >fta D a n i ft Kaa O a r a f l

1 ,01 1X1.01.09X1,6-2.1X4 Balanfa B S N v * P a n d M l M n P N S i.ooa .000.00 E.OOO-DOO. O.IH (0.00) %

1 0 3 103 Q1 09 0 1 S l I M i y * j l r h r to mnd lato i I r i _Bto_^k mrur

s l a N t o B u S i B * a S2 B u w u u u . w nnn r w t rv V.UUU.UUV. L k

0,0C (0,00) %

r

y

http://tO30l0Z.425Zl.26Dl

K O D C f l G K F t M H G U R A I A H A N G O A R A N R E A L R A S I 6 E R T A M 8 A K 1 B E R K U R A h X K O D C f l G K F t M H G U R A I A H A N G O A R A N R E A L R A S I

SISA % P E H J E L A S A H 4 2 # 1 6 7

1.03 1 ,03 .01X9 .01 .5 .3* B E L A N J A S A R A N G DAN J A S A ai4.532.009.0D 602.645X19.00 M 1.886,081X0 ( 1 4 6 ) %

1 X 3 1.03,0-1.00X1.5.3-2X1 Be lan ja BaheA Pakal H a b i t K a n l o r i 4 i . i o a x a a . f f ) 146X97-300.09 (2.706.00 (0,99) %

i D 3 1 0 3 0 l 0 f t D i 5 2 . 2 D l . D 1 Balania A l t i T u M K a n i v 1 1 0 5 2 0 0 0 0 . 0 0 110 520 000.90 O.OC (DXO)%

1.03 1 0 3 01.09 0 1 . 5 * 2 X 1 . 0 3 Bfllanja alat h f l t r* dan fllflkaomk { Lampu Pyai.Baltery k e m i g 1 23.695.01X1,00 23 694 500.00 (500.00 (0,00) % oa Dana ft Kaa D a w a h

1 0 3 1.03 0 1 0 0 0 1 5 2 * 0 1 0 0 Belanja p e r a i e l i n k e b e i s r t a n dan bahan pamCHraai 9365.000.00 6 362.000 .00 ( 2 2 0 0 . 0 0 (0.93J % w a o w i a ft K u D a v a h

1 n i 1 m n o n i k ? 7 n i n T taJija ptng ia ian laoung pBmadarn i i f l t i i iKa'an i.sOO 000.uO ft i " i r t I 'utert ri^-4 1.500 OOO,

O.OC (0,00) %

1 X 3 1 X 3 X 1 . 0 9 0 1 . 5 2 . 2 . 0 3 f l l an f i J B M K a n l o r 64.932X00,00 55-126.119,00 19X95.681,00 ( 1 6 , 1 0 ) %

1 0 3 1 0 3 0 1 0 9 0 1 5 * 2 0 3 0 1 B w r q a talapon BOOOO.DDOXO 25 689 9 4 9 , 0 0 ( 4 310 051.00 1 1 4 3 7 ) % a a D a i u A K u P a w J A

1 0 3 1 0 3 0 1 . 0 9 0 1 X 2 2 0 3 0 2 Batai^iAriT 3.000 OOO.OO i906 .oaoa (1 0g3.400,00j | (36.45) % id* Dana d i K a s Daeiah

1 0 3 1 0 3 0 1 09 0 1 5 2 . 2 . 0 3 0 3 Balania I d V A 25 000 000.00 20 597 570, (4 4 0 2 4 3 0 , 0 0 ( 1 7 0 1 1 % 4 1 Oana ft Kas O a w M

1 03 1.03.01 09 01 5 2 2 03 05 Balanja w f I U b a i / m a i a l a h 1.632.000,00 1 G32 000,00 D,aj (0,W)J %

1 fV\ 1 m fit na f t i Kin m i 1 VO I . U J U l . W . U l . 9 . f i . t f U J . 1 3 ri^3gnffi| ri -ri ri ri . j ^ f i f l i an ja oomrare b.iOO.000,00 5 300 OOD, OXO (0,00) %

1X3 l .a3Xl .09ai .5 -2 .Z.O GeUnJa Ce lak d a n P a n g g a n U u (tXXO.OO ( 9 X 2 ) %

1.03 1 0 3 . 0 1 . 0 9 0 1 . 5 * 2 0 5 . 0 1 alarna Catak 22.400.000-00 2 2 390.500, ( 9 5 0 0 . 0 0 ( 0 . 0 4 ) % ^ Dana ft K B D a w a h

1 0 3 1 f r t n i n 4 f i t 5 7 7 cd ri7 J4 UJU.UUU.UU 34.DUU U U . I X 0.00 (0,00) %

1.03 1X3 .01 .09 .91X2 .2 .11 Balan ja M a k a n a n d a n M u H i m a n 4S.IXIOX0OX9 4GX50.008XO (3,950X06,06 l9^iX

1.D3 1 .03 .01.0901.52.2 .11 .01 B f l l i n j a Makanan dan M n u m a n banan pegawai 10.500.000,00 10.500000, 0,00 (0,00) %

1 03 1 0.3 m na m 4 7 7 1 1 n? A f f h f f P H a f f X J ri^ * Jk jkwan fl A i r b h i j a x j i - Y . rm Jkm9 4 te f j ~ U k f W I J V l 3 / 5UU OUU,W

da 45U.UUU. (2 0 5 0 0 0 0 , 0 0 ( 5 . 4 7 ) % >c*a L m w J-rs L t v w i

1.93 1 .03X1 X 9 X 1 X 2 2 . 1 B Be lan ja P t i t a l a n a n D m a a 4 9 9 X 0 9 . 0 0 0 X 0 4MX02XO9.OC (1IXOOJ>0| ( 9 X 9 1 %

1 0 3 1 0 3 0 1 0 9 0 1 5 2 2 . 1 5 0 1 Balanja Pai>alanen Dinaa D f f a n Daarah 199 500 000 00 e v l r i Wrr_#ratog^a

1 9 9 4 6 2 0 0 0 0 1 rara ^^^i krmr^wn

( 1 6 0 0 0 . 0 0 ( 0 X 1 ) % S 4 a Oana ft K u D a w a h

http://ai4.532.009.0D

KOOE REKENINO U R A I X N ANGGARAH R E A L l S A S I B E R T A M B A H / B E R K U R A N G PENJELASAN KOOE REKENINO U R A I X N ANGGARAH R E A L l S A S I

SISA s PENJELASAN

1 2 3 4 6 6 ra 7

y i t e ftrttert* / v k Jk to te 1 to r Iw

l u j I D j O I 0 9 a i 3 f i f i 1 5 0 ? B t l a n ) ! Paqalanan D n a i L u v Daerah 300 000 000 00 3 0 0 000 000.00 0. ( 0 . 0 0 ) %

1 X 1 I X l X l - M X I f l l l E t f t H J A H O D A L 59.111 M Q . M 69.115 OOO.OI 0,01 ra.oo)%

- 1.01 1 X 3 . 8 1 X 9 0 1 . 1 1 . 1 - 1 0 Belanfa lOodal Penqatfean ParaJatan K a n t o r IT.OOO-WDXO 17,000X00,00 0,00 (0X0) %

4 Ikl A rtte teto j k t e lu te te r t w i

1 DJ 1 u d u l 09 01.5.2.3 10.12 Be len j l ModaJ P e n g a d u " Generator 17.000 OOO.OO 17.000 000,00 0.00 (0.00) %

IJOi 1.a3X1.ilXUJ*.L2 a e l i i H * M o d a l P e n a e d a w t K o n f t i u t a r 4 2 * 1 000X0 4 Z 1 1 C X 0 0 M 0 X 0 ( * X a i %

1 0 3 103010gOlZ3.12.D2 Bf l l tn je Modal P e n g a d i e n Komputer / PC 7.500 000,00 7,500.000,00 DOO 10.00} %

1 03 1 03 01 09 01 a.Z.3,120a Bslanje Modal Pangedeeh U P S ; S l a b k i w 1.OO0 000.00 1.OOO .000,00 0,00 (0.00) %

ft rt^ 4 r \ t e A 4 A A rt to M te te ft rt

1 U l 1 03 01 0 9 0 1 ) 2 3.12. etaiqe Modal Pengadaan k a l e n g k ^ n fconpiAaf 3 3 0 1 5 0 0 0 , 0 0 33 .815000.00 o .oa (O.OO) %

ft Pkte ft A t e A i A M rara

I r D l IrDlrUl.OV.O* aV k^~kl^Y^'ri M to Y l fi tokfi to fi tofi^r ^ r i v JK. J ^ f i _ ri ^ r i fi fi ^ r i fi ^ r i ^ r i

K a g i a t a n : P E N G E L O L A A N ADMJNISTRAB) K E U A N G A N P A D A S K P D 76-085.000X0 7l,075.0O0.aO (iO.OOOXO) ( 0 X 1 ) %

1 X 3 1 .03 .01 .09X3X1.1 S E L A N J A P E G A W A I 7B.08s.aoa.oo 78 .075 .000 .00 fIDXOd.OQ ( 0 X 1 ) %

1 X 1 1 X 1 X 1 x o . t i x J . i x i Wr to rant tonP l tS o f t x o o x n x o 4 8 . 1 M . O O 0 X 9 0,00 t l | %

i n% 4 rtte rtft rtrt rtrt fa ft rtft A ^

1 D l 1 U3 Ul .u9 0 2 9 3.1.01.01 hfonorarium Pamlia P e l i h M n a Kegiatan 48 300.000.00 48 300 000,00 0,00 (0,00} %

t X l 1 X 3 X 1 X 9 . 0 3 X M - 0 3 Uang L a m b u r 2 9 . 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 29.776.000.01 ( iox,oa> ( 0 X 1 1 %

1 0 3 1 0 1 . 0 1 . 0 9 0 2 5 2 1 03 01 L A n g U m l u P N S 1 9 . 9 5 0 OOD.DO 19 945000 .00 ( 5 0 0 0 , 0 0 (03)% ^ Dana d l K B Dawah

4 A f a 4 / l 4 /\4 A A rtrt fa 4 A r t rt'

l . p j i .UlOI.Ov.OZ 02.1 .03 .03 1 - - ri h ri h- ri ^ f h f i l 1 "

Uang L w n o u r Non PNS 9 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 9.530 000,00 l& 000.00 (0.05>% ^ H t a 1 kwrara jd Cit mm 1 li^^ffteh

ft rt4 ft A t e A f t f u K A f t

1 X 1 1,01X1.09.D1 KagJatnn : PENINGKATAN P E R E N C A N A A N DAN PENGENGALIAN i f e n N i n

175.000X00X0 174.4M,000.0( 15X4.000,00. (0 .34>%

I X J 1.03.01.09.81.I 2.1 9 E L A N J A PEG A W A t 59.090-000X0 6l,BO5.QO0.Dr f395.009,00 10.681%

1 D l 1 03 01 00X1 .1 3 1 0 1 - I n n r t i v r i l i m P I J 4 4a n m i v u i lUI 1B.U9U-WU.W 4 1 toTC n n n iv (375.000,00 (2.34} %

http://7B.08s.aoa.oo

KOOE REKENING U R A I A H A H D O A R A H R E A L l S A S I BERTAMBAH 1 B E R K U R A N G P E N J E L A S A N KOOE REKENING U R A I A H A H D O A R A H R E A L l S A S I SISA %

P E N J E L A S A N

ff 1

2 1 4 0 * ra 7 4 nT 4 M fn nn nT a T 4 fn n Honorarium Pannia P e J a k u n v Kegiaian

a ^k F tokJk.A tokJk

10 050 000,00 d ra Fk rara j^ 1S67S OOO.K

(375 000,00 12.341% risa uana m K a i uaaran

1 X 1 1 X 3 X 1 . 0 9 X 1 . 6 * 1 . 0 1 U a n g L w n b u r 4 1 , 9 4 0 X 0 0 X 0 4 3 . 0 2 0 . I M 0 X a | (20XIH.OO ( 0 . 0 0 1 %

1 X 1 1 X 1 0 1 X 9 X 3 5 2 1 D 1 D 1 Jang tamtoui P H S 24 440000 .00 24 4 2 0 OOO.Kj (?X OOO.OOjjtO.Oft) % l a a D w u ft I C H Da* i

1 m 4 m f\i mi f\T K. T 4 m ft-1 U l U l vl U r U l 3 Z f U J Ufi Uang Lemvuf K o n f _ Ju F JiAk F\F\Fk toktok 19 500 000.00 19S00 0 M > I X | D.Ocj(0.00)%

t .03 1 X 1 . 0 1 X 9 03-5.2.2 BELANJA B A R A N G D A H J A S A 05.210 OOOXO a s x i i x o o . a d f i 9 9 . o o o . o 4 : (D.211% 1

I X J 1 X 3 . 0 1 X 0 . 0 3 X 2 , 2 X 1 B t l i r t j a Bahan Paka i H a b i a H a n u r 34.0411.000.00 3 4 4 9 1 . 9 I H , ( M | ( 0 , 0 0 4 , 0 0 { 0 X 1 J %

4 m 4 IM n4 fUl f \ l I T T l\4 rti 1 U J 1 U J i r i . u r U J 3 f f u l U

u e i a n f i A la l lun Kanior ri V F ra_^ rtfiktok Fktok 3 4 500000 ,00 3 4 4 0 1 DOO OCj (9000 , 0 0 ( 0 , 0 3 ) %

u L w i d Ol K M uaaran

1 1 X 1 1 .0301-00X3.0 .2 ,2 ,00 Balanja CtCak d a n P a n g g a n d a a n 1.770,000,00 0.77O,OO4,XOi 0 X 0 ( 0 X 0 } %

1 0 3 1 0 3 . 0 1 . 0 9 . 0 1 6 2 2 0 6 0 1 B W a r i a C e U l i 2 1 X 0 0 0 0 , 0 0 2.000 000,0c O.OC (O.OOJ %

1 tM 4 fM m m m t i n r f i A~ 1 U J 1 U J U 1 U s U J 9j l A D f i 1 J ^ I r i . _ 1 to ^ ^ a i in fB PvnOganoaan

41 te tejK /vkj\ ruk

B I/O 000,00 6 770000,00 0 . 0 0 10,00} %

1.01 1 .03 ,01 .09X1.5 .2 .Z11 B a l i n f i M a k a n a n d a n M i n u m a n 0,000X00,00 0 .000 .000 ,40 O.OD ( 0 . 0 0 ) %

1 0 3 1 0 3 . 0 1 0 9 . 0 3 . 3 2 2 1 1 . 0 1 Balarifa Makanan dan Mmuman h o n i n pagawai 1 500 000,00 1.500000,00 0,0C ( 0 , 0 0 ) %

4 m 4 IM f\* TA IVI A -t T * * PV 1 U J I . U J U l U T U J ? fifi 1 1 U f i

_ _ E)alBn|a Wahanan d a n M n w m n l a p H ff I 4ut-wK fkFk

3 500 000,00 3 5 0 0 0 0 0 0 4 0,00 (0 ,00 ) %

1 X 3 1X3 .01 X 9 . 0 1 X * * I S Balaitfa P a q a l a n a n D k u t 3 0 . 9 4 0 X 0 0 X 0 3 0 , 7 5 0 X 0 0 . 0 0 4190X00X0; (0X1 } %

1.03 1 0 3 . 0 1 . 0 9 . 0 3 S 2 2 1 5 0 1 Batania Paqalanan Dmas Dalam Daarah 10,220.000,00 16.030 000.04 (190 000 .00 ; ( 1 . 1 1 % S u P e n g E H f l Kaa yang belah d O B b r M Kaa Daeiah pada ig l 2 3 - 1 - 2 0 0 0 d H S v a

k -to. rij h|

1 m 4 /\l m na m A T 1 4f. rt' 1 U J 1 U J U 1 .UV.UJ ttZ f t*\j DaiBrfa r r a i a r i n a n i / m a s Luar u a a r a n 20 720 .000,00 20.720.000 . M O.K ( 0 , 0 0 ) %

1 X 1 1 , 0 1 X 1 . 0 9 . 0 1 . 5 * 1 QELAN J A M O D A L 29.900,000 X0 29,000,000. 0,1K

1.03 1 X 1 X 1 . 0 9 X 1 X X . 1 - 1 2 B a l a n j i M o d a l P a n g a d a a n K e m p u l a f 24,404.000.00 2 4 . 0 0 0 , 0 0 0 X 1 O.Ofl ( 0 . 0 0 ) %

1 0 3 1 0 1 0 1 0 9 0 3 5 2 3 12 0 1 Bala'aa Uoda i P t n a M a w i K w u l a r Had BocA W W w w w JkPX u o o o o o o . x d OK! t o . o o > %

http://fi99.ooo.o4http://1X1X1.09X1XX.1-1

K O D E REKEKINQ U R A I A N A N G O A R A N REAUSASr B E R I A M B A H ; B E R K U R A N G K O D E REKEKINQ U R A I A N A N G O A R A N REAUSASr

SISA % P E N J a A S A N 1 2 3 4 a m w T

103 1 0 3 0 1 0 9 03.5 2 3 12 0 4 Belvqa U a S M P e n g a d w p r v A r 3 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ^SOOOOO.DG I V . W J

1 0 3 1 0 3 01 09 03 5 2 3 1 2 0 9 Belanja MtidaJ P s n g a d i a n kelengkapan Komputar 6 500.000.00 0 5 0 0 000.00 ffl 0 0 } % ^ W B " ^ / - " J

1X3 1X3.0M.03X.|*.16 Belan ja U o d a l P e n g a d a a n A l a l - a l a t StuDHt XlObXOO.OO 0*00.000.00 OXO (0.001 %

1 03 1 03 01 09 03 S 2 3 16 0 1 e l v a a Moda l P e m a d a a n k v H r a OOO (0,00] %

1X3 1 .03X1,10 P E M B A N G U N A N J A L A N O A N J E M B A T A N 4 1 7 0 X 1 0 , 0 0 0 X 0 0005 .181 ,030X0

KOOE REKENINO U R A I A N A N G G A R A N R E A L O A S I dn ^~n^w fi nf i to^ fi IM J k^Ptonirato

B E R T A M B A H / B C R K f SISA

RANG %

PEMJELASAN

1 1 3 4 5 1 7

1 X 3 1 X 3 . 0 1 , 1 5 0 3 - 5 * 2 X 0 Belanfa Parawatan K a n d a r a a n Bar rno to r 5.24S.0OOpD4 1.248.600X1] 0,^ ( 0 , 0 0 ) %

1 03 1 C3 0 1 . I S 0 3 5 2 2 0 5 0 2 Beianja jwnagan l ian suhg cadang 5 . 2 4 6 6 0 0 0 0 524BG00.CN] D,0(Jj (0,00) %

1 1 X 3 1 X 3 X 1 . 1 5 . 0 3 - 5 * 2 X 0 Belanfa C a l a k d a n Panggant faaa 1 Z 4 9 5 3 0 0 X 0 124B6.300XI] 0 , H | (0 .0O)%

1.03 1 0 3 01.15 03.5 2.2 06 02 Belanja Panggandaan 1 2 . 4 9 6 3 0 0 , 0 0 12 49&.300.0C 0,001 ( 0 , 0 0 ) %

1.03 1 X 3 X 1 . 1 5 . 0 3 . 5 * * 0 1 Belan ja Cwwm Sarana M o M i U a 27-000 OOO.OI 20.400.000.00 1 1 * 0 0 X 6 5 X 0 ( 4 * S J %

mti^h ^k^k JK to ri ra B toa ra JK Fm jTJk JK m

1 0 3 1 03 0 1 1 5 . D 3 L 5 * 2 0 6 0 1 Belanja Sawfe S a m U c X h i H Dara l 27 .600 0 0 0 . 0 0 25 400 OOO.OO ( 1 * 0 0 6 0 0 . 0 0 ( 4 - 3 5 ) % >da Da iH ft Km Daarah

1.03 1 . 0 3 . 0 1 , 1 5 X 3 . 5 * 2 . 1 1 Belanja M a k a n a n d a n M i n u m a n O-SOO.OOO.DO 9.6OO.000X0 6,00 (O.OOJ %

1 0 3 1 0 3 0 1 . 1 5 03 5 . 2 2 1 1 0 2 Delsrqa Makanan d H UAianart n p a l 0 6 0 0 0 0 0 , 0 0 9 6 0 0 . 0 0 0 . 0 6 0.00 (00)%

1.03 1 X 3 X 1 . 1 0 . 0 3 . 5 * * 1 5 Balaiga P*qaLanaa Oinaa 144-69S.OO0X0 144,640.000.00 I15I.0DO.O0 iOp11J%

1 03 1.03.01.15 0 3 5 2 2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Oaerah 98.320 0 0 6 , 0 0 96.320 0 0 0 . 0 0 0,00 ( 0 . 0 0 ) %

1.03 1 6 3 0 1 . 1 5 0 3 . 5 * 2 1 5 0 2 Bfllar^B P x a l n Omn Luar Oaarah 46 375 0 0 0 . 0 6 46 IZO.OOO, (155006.00; ( 0 . 3 3 ) % 4 4 Dana d i K H O e v a h

1.X3 1.03 0 1 . 1 0 . 0 3 . 5 * 3 B E L A N J A M O D A L 1,536-920 400.60 . U 4 245-400.00 f3l./.OO.0OiI ( 0 X 6 1 %

1.03 1 X 3 , 0 1 - 1 6 . 0 3 * . Z 9 , 1 2 Elelanja M o d a l Pangadaan K o f n g u t e r 5.1O2.4OPP0O 6X5Z-460X6 (fiOXHOXO) ( 0 X 3 ) %

1.03 1 0 3 0 r i 5 O 3 . 5 * . 3 . l 2 D 9 B e l a i ^ Moda l P e n g a d a H kstangkapan Kornpu V 5.102.400.00 6C52.4O0,(K I5ooao,oa; ( 0 . 9 8 ) % .

id* Oana d> K u Oaarah

1 X 3 1 X 3 . 0 1 - 1 6 . 0 3 * * 3 * 1 Balan ja M o d M P a n g a d a a n K o n l n i k a l J a l a n 1 .531X11 .000X0 0D,103.OOOX( (31X25X00X0 ; (43) %

1.03 1.03 01 .15 03.5 2.3.21 01 Balai^B Moda l Pangadaan K o n b u k i i Ja lan 0 5 3 1 . 6 1 8 . 0 0 0 . 0 0 6 500.163 OOO.OC I31.625.ODO.OD; ( 0 , 4 8 ) % Siaa Dana di K e t Daarah

1-03 1 X 3 0 1 . 1 5 X 6 K e g i a t a n ^ P E M B A N G U N A N J E M B A T A N 1.154.521,006,00 1,S4.ft7-930X< ( 6 9 . t 3 U 7 0 X o : ( 5 X %

http://I31.625.ODO.OD

201

K O D E REKENING URAIAH ANGGARAH BERTAMBAH / BERKURANG K O D E REKENING ANGGARAH REAUSASI % P E N J E L A S A N 1 1 3 4 5 1 7

l.oa 1.OB.Ol .17.I>3X.2*0.01 Belanja Sewa Sarana MobililHa D a r M 1.000 OOO.OO I.OOO.OOO.OQ O.OC (0.00)%

I.OB 1.0B.D1.1T.il Kag ia tan : M O N I T O R I N G . E V A L U A S I D A H P E L E P O R A N 201-307.1)00,00 200*05X00,00 ta fit to r m n n n (0,50) %

1X1 1.0ax1-1T-1l.8.Z1 B E L A N J A P E G A W A I 1-750.000.00 1-750.D00.DI o x 10X01%

1X9 1-08X1-17.19-5.2.1.01 H o n o r a r i u m P H S 1-750-000,00 i.rsoxoo.oo O X O (OXOJ%

l.oa 1.08 01,17,1652.1X1X1 Honoranum Paniba Palakaana Ksg ia lan 0,00 0,D( o.oc (0,00)%

l.oa 1.08.01.17.165.2.1.01.02 Honoranum T im Pangaaaan B a m n g dan Jasa 1.TSO.00Q.OO 1.750.000.00 0. fO.OO) %

1XB 1.0B.01.17.11.52.1X2 H o n o r a r i i u n N o n P N S 0.00 D,Ot opc mo\ %

1.06 10601.17.165.2.1.02.01 hlonoranum Tanaga A h k / l n s l n i d u r J Nara Sumbar 0,00 0.00 0,00 (0,00) %

IDB 1.0B01.IT.1652.1.02.02 Honoranun Pagawai NoiaoiBtAidak l e t a p 0,00 0,00 0,00 (O,00>%

I.OB 1.06.01,17,19,5.Z1,05 Balanja kuraui-pla(ihan,Bovliliual,dan b i m b l n g a n takn ia P N S 0,00 oxt 0,00 (O.DO) %

tOS 1 0601.17.16.52.1.05.01 Balania k u r s u a - k u r i v * v n g k a l / p e t f a l a u n 0.00 o.oc o , (0.00) %

106 1 0 6 0 1 . 1 7 . 1 6 5 21 .05 .02 Beiarqa SoaiahaaH 0,00 o.oc O.CK (0,00)%

l.oa 1.0601.17.16.5.2.1.05.03 Belanja Birnbingan Teknia 0,00 o.oc o.oc (0,00) %

I . O B 108.01.17.16.6.2.2 B E L A N J A B A R A N O D A N J A S A 40.557,000 X0 49.550.000.Ol 1 7 . 0 O 0 - M (0,011 %

1X1 1.08X1-17-195.2*01 B a l a n j a B a h a n P a k M Hab K a n t o r OXO 9X0 O.H (0,00)% ,. .

1 06 1 06 01.17.16.5.2.2.01.01 &*i*n\a Alat Tulta Kantor O.DO O.OC o,oc X,OD)%

106 10601 .171652201 .09 Balanja P e d e n g k a i d i i 0.00 o.oc 0, (0,00) %

1.09 1 0 8 X 1 . 1 7 . 1 6 . 6 . 2 * 0 3 Balanja Jaaa K a n l o r 34.557X00X0 3 4 550 000 01 i7 Dno DC wvw^w .

l . O B l . o a o i .17.1652203.04 Baianja j a u pengumuman le iang /pamanang leleng 1.600.000,00 1.600000,00 o.oc (0.00) %

http://0B.D1.1T.ilhttp://49.550.000.Ol

2 t

K O D E REKENINO U R A I A N A N G O A R A N R E A U S A S I B E R T A M B A H / B E R K U R A N G

K O D E REKENINO U R A I A N A N G O A R A N R E A U S A S I SISA % P E N J E L A S A N

1 2 3 4 a 7 1 .06 1 , 0 5 . 0 1 . 1 7 , 1 6 . $ * * . Q 3 . 1 7 Belanja Tanaga Tdknia Pangukuran Voknna Sampah 15.OOO.OO0.CU 16,0OO.0CiOXC A n

l . o a 1 0 8 0 1 . 1 7 . 1 6 5 * * 0 3 1 0 aalan Jaaa Tsnaga KtfHUkaA 1 7 . 0 3 7 . 0 0 0 . 0 0 1 7 0 5 0 0 0 0 . 0 0 [ r . L U r . l A I r t rtji (U V " J Y s a D w u ft K a a Oaarah

l . o a 1X1.01,17.1 .6*.2X6 Balan ja C a l a k d a n P a n g u n d u n 1 5 . 0 0 0 X 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 6 , 0 0 0 X 1 ] o x c |D,D0)%

l O a 1 . 0 B 0 1 . 1 7 . 1 6 5 * 2 . 0 6 0 1 Balanja Calak 1 5 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 0 0 . 0 0 0 . 0 ( ] o c u

1 .06 I 0 a 0 l . t 7 . 1 f i 6 * . 2 . 0 6 a * Balar ia Panggandaan D,oa 0 0 V . l f t

I X S i . o e x i - i M e . 5 , 2 * . o s Balanja B a w a Sarana Uob lUtaa 0-OD 0,DQ fl ft rn Ddk Y

1 ,06 1 . 0 6 0 1 . 1 7 , 1 6 . 5 2 . 2 . 0 6 . 0 1 Balanja Sawa Sarana Mob i l i l a i Daral 0 . 0 0 0 , 0 0 n o r ro nm Y

I X a 1 , 0 < X 1 . 1 7 , 1 6 . 6 * * . 1 1 Balanja Wakanaa d a n M i n u n u n 0.00 flXQ fl 01 rn A d i Y

1 .06 1 0 6 0 1 , 1 7 1 6 5 2 2 1 1 . 0 2 BaUrya M a k a w U n M m w w rapal 0 . 0 0 0 0 ft ru UJJl l U . W J to

1,DS 1 0 5 . 0 1 . 1 7 . 1 6 . 3 . 2 , 2 , 1 6 Be lan ja P a q a l a n a n D l n u 0 , 0 0 ^ 1

0 . 0 0 0 . 0 0 ( 0 X 0 1 %

1 X 6 1 OS 0 1 1 7 . 1 6 5 2 2 . 1 5 0 1 Ba lan j i Paqalanan O m u Dalam DaBiah 0 , 0 0 01 U A " ( 0 , 0 0 ] %

i O a 1 0 6 0 1 1 7 I 6 6 Z 2 1 5 0 Z ^oUtefl Paqa lanan f k n a a Luac O a v a T i 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 iO.O%

I X S 1 . W . 0 1 . 1 7 , 1 6 . 3 , 2 * E L A M J A M O D A L 150X0O.0O0 .Db l a a . m . o o o . o i 11 .605 .000 .00

l . o a 1 . 0 6 X 1 . 1 7 , 1 0 , 5 . 2 . 3 . 1 2 Ba lan ja M o d a l P e n g a d a a n K o m p u t e r -to "- ra p-

0 . 0 0 O-OC 0 X 0 10 ,00 ] %

1 0 6 1 0 5 0 1 1 7 1 6 3 2 3 . 1 2 0 2 Bdiar^a Moda l P a n g u u n KompuUr / PC 0 . 0 0 o .oc ( 0 , 0 0 ) %

1.00 1 0 6 0 1 17 1 6 . 5 2 . 3 . 1 2 C H Qaatea Modal Pangadaan pnniar O.OO DXC OM iPMJiX

1 .06 1 . 0 B X 1 - 1 7 , 1 6 . 6 2 . 3 . 2 6 Ba lan ia k l o d a i Pengadaan K o n a t r u k a l / P a m b e i i a n ) B a n o u r u n W ^ tor f ton

150.00D.OOO.OO 146.90I.(H>0,0C ( 1 . 0 0 6 . ( K > 0 , 0 0 ] | ( O X 7 > %

1 .06 1 . 0 0 0 1 17,16.3.2.3,26 IC f W a n j i Modal Pangadaan Konlrukai / pgrnbalien gadung Ivmpal belajar 1 5 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 1 4 6 0 0 3 0 0 0 , 0 0 (1 oo6.ooo.oo; [ 0 , 6 7 ] % Si ta Dana di Kaa Daarah

te I X S 1 . 0 0 X 1 - 1 7 . 1 1 K e g U t a n : P E M A T A A H DAH P E N G A N E K A R A Q A M A H T A M A H H U T A H

K O T A 7 . S O 0 X 0 O X O S 7 . 1 J 0 O M . N I 3 4 3 . 5 0 0 . 0 0 : ( 0 A 2 > %

http://15.OOO.OO0.CUhttp://150X0O.0O0.Dbhttp://oo6.ooo.oohttp://I343.500.00

2C

KOOE REKENING U R A U N A N G G A R A N R E A U S A S I B E R T A M B A H / BERKURANG

P E N J E L A S A N KOOE REKENING U R A U N A N G G A R A N S I S A %

2 3 A 5 8 J V

1 QB 1 OB 01 I f IB ? 1 F l A H J A P E G A W A I ton lu in n r u i lUI 1U. DUV.VW.UI O.OI 10.001 %

1 A l l 1 X a X l -17 ,1 B , S * 1 v2 L b - ^ I A # I I Nv i *a ranun i Non P K B

ran toriri ^f i j f i^L ra ra 1 0 . 5 0 8 000.04

a ri rara^k rijfi. ri 1

l O . S O O X O O J K OXd ( 8 X 0 } %

I D A l O f i D I I T l A ^ f l O f O f m 4 i v i i m u I U B U U . U U U . U I O.oc ( 0 . 0 0 ) %

1 O S 1 Q O X I 1 7 I B 4 7 * a c t A h J A B A f t A N n F U N J A S A KJ nnn n n n M D ' . w n i . u u u . w afl A i H m n iw n,va,ouu.ui

1 3 8 3 . 8 0 0 , 0 0 f 0 * 2 1 %

1 . Q B 1 .UD.U1-if , 1 b . B , * J A l T m i a n j i B i u n P a u l r l a v l * K a n i o r ZJMS.BOO.Oa ] . V 4 B . D 0 U , I H 0 . 8 8 (0 ,00} %

l o a i o e o i - i 7 . i 3 * * a t , a t 2 , 0 4 8 K C . O O 2 O 4 9 5 O O . D 0 D.OC ( D X P ) %

i na 4 l U A 4 flto 4 * c to to rtto I.DB 1 . U B . D 1 , 1 / - 1 U . 2 - f i . D Z B a w m a D a i u n ; Muia f ia r rara a ri ri i k f t 8 3 - 4 5 0 . l i g O . I N I

ftft ft^ft ftrtiV # f i r i

8 J . 3 4 V . 6 0 D X I ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 (0,19) %

I n f l to fta ri4 4 7 ' D c ' i t o ftto n i D n l r i r i j ^ f i ML fiVh lYak F L n U B ^ f i r i r i ri ^ ra Dflianfa u r u n D B K U o s n g n i a n

1 7 . 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 1 7 821.OUU. ( 3 600.00 (0,02) % > 4 f l u a n a d i K a t D M n n

l O S 1 0 8 0 1 . 1 7 1 0 3 * * 0 2 0 2 3 5 6 2 5 0 0 0 . 0 0 S& 5 2 5 0 0 0 X 0 ( 1 0 0 4 0 0 , 0 0 ( 0 * B ) % >* O u a ftNat U a v a h

m raff ft J i a y i J d f f f i t a r a rartAft

l . V l 1 .0B ,u1 .17 .1H.S* .3 .0o Pi 1 1 J 1 . -ri . . - -Salanja c a U K n a n P a n g g a i K l a i i i

2 5 0 * 0 0 , 0 8 2 S a . 5 0 0 . 0 ( 0,00 (D.OO) %

1.08 1 . 0 8 0 1 . 1 7 . 1 0 . 5 2 2 . 0 6 0 2 elanja Panggandaan 250.500.0Q 2 5 0 500.00 0 . 8 ( ( 0 , 0 0 ) %

fl nft ft ri%ft nft A t e ftft ft fa i - D I J I l - 1 f , 1 l 4 * - 2 - H

r> a " n _ , - _ A r i ^ r i r i r i MM A i ^ ^ - r i

t w a n i a s a w a Aarana W D v n n a ft ftraa i w u t f rara

1.35V oov.oa ft ft fHk l u i rite ft#v

1 OwOOO.IK ( 2 5 0 ODO Do m J M k %

1.08 1 . 0 8 X 1 . 1 7 . 1 8 5 2 ^ 0 6 . 0 1 Gaianja S s w a Sarana Mobililaa O i r i l 1.250.COO.DO 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 [ 2 5 0 ODO 00 (20 001 % ^ t a V | W J riV

Srsa Uana di K Daerah

1 0 8 1 - 0 8 . 8 1 * 4 P E N G E L O L A A N H U A N G TERGUKA HkJAU 1 9 2 * 0 0 X 0 0 . 0 4 1 O 0 X 5 4 X 0 O . M ( 2 5 * 4 0 * 0 8 , 0 0 ( 1 3 , 2 7 1 %

1 D B 1 D B Ol 7 1 1 1 Ken io tan ' P E H A R I J I T A 4 I l A I I I R H L I A I I into lu in nrin ilA 13fi-3uU.|lvU,l'U i a a o m t i v i iw (2B.54O.S08,DD) ( 1 3 * 7 } %

1 OB 1 DS D l 7 1 1 1 4 7 1 E L A H J A P E G A W A I 4 . 2 5 8 . 8 0 1 1 0 0 a 7 V I DfH> AT V -4?U, WV. v l a ri j n rill tol ID.VUI % !

1 X 8 1 - 8 8 . 0 1 * l , 1 l , 8 * , 1 . 0 2 H o n o r a r l u n i Man P N 8 0 * 5 4 X 0 0 . 0 0 4 * 5 0 X 8 0 J H 4 J U ( 4 , 8 m % '

2G

K O D E R E K E N M Q U R A U N A N G O A R A N B E R T A M B A H t G E R K U R M l O

P E K I E L J U A H K O D E R E K E N M Q A N G O A R A N f U U B A S I 9 I S A %

1 to to A a

I 5 to i I D S l D a a i 3 4 1 1 S * 1 ( l 3 Q 3 ' " I f 1 - W t o W 1 mm^r P P r B r 4 r i I F f f V v

Honor P t a i w r a T t l u k T A W . a 7 V i i W > r M l a 'VV H w . l W A t o m 0 0 0 t t 0 , 0 0 ( 0 0 ) %

l . O B 1.OB.Ol S * * B E L A N J A B A R A N G DAH J A S A 1 1 1 750 OOD dD RB 1 0 7 fiOO 01 (24.757.500.00 (32 .25 ) %

1 to J U M to< toto r to to A t o t w H n i B n h M P a u l H H H I K a n i o r ra ffJ A t o V n riUI 1 - B l a w v , ( N )

ra mmW f W U I I W

1 * i a . u v v , l K 00 (00} %

I D S 1 .00 ,01 .24 .11 .52 ,301 .01 e l a n j i A la l Tulift Kanlor 1 8 1 5 0 0 0 , 0 0 1 6 1 5 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ( 0 , 0 0 ) %

1 D B 1 0 1 D l 3A 11 B 3 I ft? -WS iFVtoJf I r i 4 - I t-m-A.IIA toMnja D a i w n i P i a w i a i m t d i p iwiA i u i i u j r a # B w u j n T P TTto Ana A I ( 2 4 , 7 5 7 * 0 0 X 0 ( 3 3 . t 1 ) %

1 ( f f 1 D H O I M 1 1 ^ 3 7 D? D I ppi i i i ' ia D u n v i u t a i u i W i O U n B n toto r iVt i m m A rri |72 OOT 0 0 0 . 0 0 (IDOXO) % > P P jmm A " pp U A O l A l l

1 0 3 1 . 0 3 . 0 1 . 2 4 . 1 1 . 5 2 . 2 0 2 0 2 Ba lan j i b t h a n / b i b - l u n f t i n i n 6 1 515000 ,00 76 T7T 800,00 ( 2 . 7 5 7 6 0 0 , 0 0 (3.38) % iaa Dana ik K a t D u r a h

1 J U 1 O B H ?# 1 1 K 3 7 U I 1 -1M.U l rito-11 ft i f itoilW a v i p n j i btH( v a n r ' a i iBga iK iaan AEn A l t o A A A fi fic/l fVUi I W 0,00 ( 0 . 0 0 ) %

1 03 1 . 0 3 . 0 1 . 2 4 . 1 1 . 5 3 3 0 6 . 0 2 Belanjft Panggandaan 1 8 5 0 000,00 1 6 5 0 000.01: i 0 . 0 0

( 0 , 0 0 ) %

I A t to A t A t o toto to to A to > AA l u i a n j i B r a n v a n n a H H ' a a ] vOa.OQO.IH CM ( %

1 Oe l . o a o i 2 4 1 1 5 2 2 0 3 0 1 Balanja Sawa S w a r v I d D b n a a Daral 3 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 OOO.OO O.OQ ( 0 . 0 0 ) %

I D B 1 till Ai 3A 11 A n 11 & r a J r a r a l fi k A r a l p r a n r a r a a l r a r a R A k r a i a p w w a a a toEA n n n n r tM (00)%

1 0 3 1 OS 0 1 * 4 1 1 5 7 3 1 1 0 2 ' i H l j t n L B URhanfMi IHAA U i i u j n u n r f u u t 1 7 5 0 0 0 0 0 0 1 7 ' r i y o o a o ( O.OC ( 0 . 0 0 ? %

1.08 1,03.01.24.11.nJm U n r f f i l " Lmum M j . I . j ITT iwttt ml' mm *l A . . seianja w o a i w n f l i o a i n n o i n i r u i i a i r r a n W L i ' i j B B A f l u n a n

T C Ann A I W I I U I TA 1 1 7 tain tai I 7 u oooxo: ( l i * 4 } %

* n a to f l A m toto toto C to to TM P A 3 l ^ r f . M m b t o n H fi n, - - Lmmm h i n fc r a * miO T ^a r^ -- -_ - -. .iBiifHB M O W r t n g a o H " U n i r u i M r u a n g m a n l a m c v l a n a n i a i i

A I W l

U.UJ U.IA 0.00 ( 0 . 0 0 ) % -mm r w r a ta H r a ^ ^ H V I

i D R i n n n i 7 d i i 5 7 ^ M i T I.UO i . m . u 1 fiLi * t * to 11 ^dLfiAifi Uritofil C

204

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACfTAN P E N J A B A R A N L A P O R A N R E A U S A S I A N G O A R A N P E N D A P A T A N DAM B E L A N J A DAERAH

T A H U N A N O O A R A N : 2007

U R U S A N PEMERINTAH : 1.10 Ktt>ndiidukan dan C a U b n SIpl ORGAiSASl : 1.10X1 Kantor KependiKlukan d a n Ca la lan Slp>

K O D E REKENINQ U R A I A N A N G G A R A N vYV Yv I^BI a^

R E A U S A S I B E R T A H B A H / B E R K U R A N O PENJELASAN K O D E REKENINQ U R A I A N A N G G A R A N

vYV Yv I^BI a^ R E A U S A S I

SISA % PENJELASAN

1 2 3 4 5 0 T 1.10 1.10X1.00.00A ^ N D A P A T A N 1X74475.000 JW 1.180.344*00.00 113*09*00.01 1l>.(W%

1.101,10.01.00.004.1 ^ n d a p a t a n A t M D a a n h 1.074475.000,00 1.180.344.500.00 113.009.500. 10,60%

1,101,10.01.00.004,1.2 H i a l l R a l r l b u i l Daarah 1.074475.000,00 1.180.344.500,00 113.069.500,01 10.00%

1.101.10,01 -oo .oa4.i*xi Q a l i i b u c i j m u m u m tX74A75-0000 1.188J44-SIW.O0 113*80*00.00 10 , 0 0 %

1.101.1001 00 OT 4.1.2.01.03 ^ ( n b u H Perigganlian Biaya KTP,KK;Ak la Cata lan S i p i 1 074 475.000,00 i . i a a 344 500,00 113.869.500,00 10.60% . c b i i dan Anggaran adanya pembualan gan ua l i aaa i

-

201

K O D E R E K E N I N O URAIAN A N G O A R A N R E A U S A S I B E R T A M B A H / B E R K U R A N G

PENJELASAN K O D E R E K E N I N O A N G O A R A N R E A U S A S I SISA %

PENJELASAN

1 2 3 4 m

9 ff *

7 V i a v i D . o v i w . o a 8 i . v o i . ^embulABn Gap 1 1 . 6 7 0 * 0 ia474X

20

K O D E REKENING U R A I A H A N O O A R A N B E R T A M B A H / BERKURANO K O D E REKENING U R A I A H A N O O A R A N R E A L l S A S I SISA % PENJELASAN 1 2 3 4 9 6 7

1.10 1,10.01.09.01*22X1. Bahanii penglsian tabuno g u r TF

600.000,00 49O.DO0,OC (110.000,00 (16,33} % iaa Dana r i K a t Daarah

1.10 1.1001.0901.52.2.01XS B a l a i u P f l r ie rHAaHn 13450 000.00 13450 ODO 0( D.OC (0.00)%

1.10 1.1001.0901.622.01.10 Sttania pengadaan blanhe C e l t / G i r o 200 000,00 200 OOO.OC O.OC (0,00) %

1.10 1.1DX1X9.01.B2.2.02 St lan ja B a h a n / M a l i r i a l 26.000,000-00 ^^F"ra T^FFta v V t o t r W

2S DOO OOO CH V F V F r V V 1 tor'

0,041 (0X9)%

1.10 1.1O.O1.Og.O1*.22.02 0 l Belanja bahan baku bangunan 25.000000,00 26 000 OOO.OC n lu D.DI

(0,00) %

1.10 1.10X1X9.01*22.03 M a n j a J a a a K a n l o r 2 M * l 5 - 7 5 0 . 0 0 193X45257X0 ( lA3329V4n WA9\ %

1.10 1.100109.01.622.0301 Belania teiepon 6650000,00 4638.767,00 (1210*13.00 (20.69)% 4 a Pengigian K n yang telah ttswoi ke ( J M Daer f f i nada tti 8-1-3006 d a n Sisa ]9Pa d l Kas Daerah

1.10 1.10.01.09.01.6220302 Belanja Air 400 000,00 380.100.00 (18900.00 {4,98) % im Dana di K a t Ooeiali

1.10 1.10.01.09.016220303 Belanja Ustnk 12.000000,00 11 64G 720 OQ (153 260.00 (1-26)% im Dana d i K a t DaBtah

M O 1.10.01.0901 S 2 2 0 3 0 S Balania sura l kabar /maialah 1 000000.00 1 000000. 0.00 (0,00)%

110 1,1001 0901.62203.15 Beiarqa Scpfwara 50 OOO 00000 49 950 000 OC (60.000.00 (0.10) % 4 1 Dana d i Kas Daerah ra^^4 F" "^^^^F %F%F" ^"F

1.10 1,10.01,09 01.52.2,03.17 Belania j a u lenaga lakma 225 266.750,00 225.266 760,00 O.OC (0,00) %

V i a 1-10.01,09X1*22.06 BeJanja P e i a w a l a n K a n d a r a a n B e r m o t o r 26.760.(>aaxa 25,161,000 01 ^WH T pta a^i^F"

(659.000,00: (2p05}%

110 1.1001.0901.62.20601 Belanja |asa service Z.DOO OOO.OO 2000000, O.OC (0.00)%

1.10 1.IQ01.O9O1.52205O2 Belania pengganban l u k u cadang 20 000 000,00 30 000 000 0( O.OC (0,00)%

1.10 1,1001.09.01*2.2.0603 Beiania bahan bakar mnyak /pe lun ias 6 000 000,00 6.000 OOO.OC OOC (0,00) %

1.10 1,10.01,09.015220506 Belanja Sura l Tartda Homor Kendaraan 750 000,00 161.CXI0.OC (589 OOO.OO; (78,53) % S l U Dana d i Kaa Daarah

V 1 0 1 . 1 0 X 1 . 0 9 0 1 * 2 2 . H t e t a n i a C d a k d a n P a n o a a n r l a a n 272000006 00 371 M b O M DC (ID.ODIl-DO] (0 .K )>%

1.10 1.100109.01*22.0601 Belania Celak 270 000 000.00 269 6aD0twa: 410 000 DO fflOOiY yvpWf J V & 4 a D n r i Kas Oaerah

1.10 1.1001.0901.6.2.2.06.02 Belania Panggandaan 2 000 000,00 2000000.00 D.OC (0,00) %

http://161.CXI0.OC

2ff

K O D E R E K E N M O U R A I A H ta tairaYFta M FW ra KH

A N G G A R A H R E A L l S A S I B E R T A M B A H / B E R K U R A N G Xtoi^wfii ^ ' a 4 tfto fi fii K O D E R E K E N M O U R A I A H

ta tairaYFta M FW ra KH

A N G G A R A H R E A L l S A S I fiCfiA w P E P U E L A S A N 1 2 3 4 5 7

1 I d 1 1A A I U D l E ? ? 44 Rf i l f i nL f i U f i l / f i n f i n rifin Ir i lnhMvif iai D v i i n j i n m i m i m i i Q U I m i i i m r M i i

a | U | r t | U U | fV | tf.VUtf.vUUpWJ

a lUHi nnn m e. iFuu.uuU|Ui OiQC ( 0 . 0 0 ) %

1J1 u I . I v - U i . knf . U ' . 1 1 -Vl R j l l f i F l i f i Ltiahrfirt fiil d r i f i i l U J r t i v n a n h a n a n ii i i D B w n i a N i a K i n n n O B H i n i n i f i r B n n a n s n p e y s v r p i

1 rUUw UUU,\A> IVUI nnn ni n rti D,ul (0,00) %

1.10 V 10.01.09.01.52.2.11.02 Belantn Unknnnn dno U m u m a n rapat 3.000.000,00 3.000.000.0D o. ( 0 , 0 0 ) %

1 # I V WM 1 VrtP F aV W aV P V a ta a M a F f f jvmammfu r wnawmwm a a n a w lawn P U I H J I T W 3 X 0 0 X D d X d 3 X 0 0 X 0 0 . Dl * 4 " ( 0 X 0 ) %

1.10 1 .10 .01 .0901 .52 .2 .1202 B e l o n i a P a k * n n S f H h a w 3.000.000.00 3.000.000.00 A fu U.UI

il\ f W i L AA

( U , U U | %

1 10 1 1 0 X 1 X 0 X 1 K 3 f 1 4 QnLfinJfi P v k f i l a n K h l i a i a f i rian H a n f i a r l T f i f l f i a i f i i U W I ! i jw i^f iv iwi f i ia n a i u f i u v u m i n B i a to m i a i ya i n i i n i n n n Don OA e onn OOD DC O . M (0.0D)%

1 i n 1 i n n i no n i 4 ? ? i f n i I . I U 1 . 1 U.U 1 . U B . U I . 9 . f i . f i . i to.U 1

^ r t l a m a P a k a i a n I f n P P R I e i a r i i a r a t t a i a j i rtUrir r i i 1 nnn nn 1 ^nn nnn nr i . S U U uuu.uu 0,00 ( 0 , 0 0 ) %

1 10 1 10 01 09 0 1 6 2 2 14 0 3 Fto lan ia P a k a i a n Kalr i i i r o r t i i t i i v i a l U V a W l j B 1 ^ ^ W M I P W I f i V M W U I D P J I I d

1 SOQOOO DO 1 000 ot i - ^ n / u w w v , m

0,01 (0,00) %

1.10 1 . 1 0 . 0 1 . 0 0 0 1 * 2 . 2 . 1 4 0 4 B e l a n j a Pakaian d a h r a g a 3.000000.00 3.000.000.0C rt rtr 0.01

( u . 0 0 ) %

I i n 4 1 0 D i n Q 0 1 E 3 3 1 4 - t f 1 - 1 tf r t f I . W . t f I . t f - f i - f i . 1 3

n ^ J f i n l f i P f i y i f i l f i n a n n a n o f i PTT i in |a r j a i a n a i i w p i a a

J U Cfift A M (Ul flA 5aD nno l U I M . wtoU . i n n i # H O.DO tO|00>%

1 m 1 i n m n n n i E ? ? i ^ m 1 . I U 1 J I U v l .V>> V ' . t f fi fi. a - f U l

&aalEMvfi D f in f i i ^y i f i # l ^luLfi f i ^ W f i l o m T l ~ 1 . f l i a i i | a r w i a i w i i_hna> u a i a n i U B B T S I I

fito c j f i |VH i j y i V f i 3toU UUU.UU AT u n n n n lu to fi. H U . I H A > , I A 0. (0,00) %

1 1 0 1 1 0 0 1 0 9 0 1 5 2 2 1 5 0 2 F L 1 F 1 V% IF T Ir ta ^k i 1 toF iF^f i

B d a n i a Perialnnan Oinas Luar Oaerah 40 OOO 0 0 0 0 0 4 6 000 000 01 0. ( 0 , 0 0 ) %

1.10 1.10.01.09.01.5.2.5 B E L A N J A M O D A L 50.636.000.00 49.530.000.01 (1XO0.0OD.0O 1 1 9 8 1 %

1 1 0 1 10 01 09 01 i 7 3 11 L n i A I I I A n i U U A l I ^ ^ I I U B U A B I I r A 11 V I V U P k a I f ^ q l y t e p l l 5 W I I ODO DOD OD c onn ono or ri J jkriira rikrii Fto rara lIXaO-lHlu.Dfl

(15 ,67)%

1.10 1 .1001D901 .5 .2 .S11 .07 S d a n j a U o d a l A C 6.000 000.00 5.000 ODO.OQ (1.000 000.00 F to rt rt-1-h MA (16.67) %

a Dana d i K u Daarah

1 i n 1 i n n i n n i A 1 1 1 3 1 . 1 tf . ' t f . t f . Vtf . t f I fi

D V B i i | a w i H i a i I y o o a a i i U H n p u w i 3 5 i a a a m D D 3 5 I S O ODO Df 4 - 1 wv.WVU J 4 O . M (0 .00 )%

1 i n 1 i n m no m A ? 3 1 3 l U 1. l v a I U U l UB U l 3 fi -1 I f i .V to

^ M U f i r W f i 4Aaj4mi BaiUkH/iuHf. i^Uttaf jWmm FODoai F e n u t f o a a n p n n i e r

fl 2 > i n n v i r n O fi3V ULHJ.UU

fl 7 V m n i v rt rtf u.

(O.QO) %

1 10 1.10 01 09 01 5 2 3 1 2 09 Bdanja Modal P a n g a d a a n k e l e n g k a p a n K o i n p u l f l i ' 16 930000 .00 1 6 9 3 0 OOO.OC rt rtf O.OI

rrt rtrtx MI (0,00) %

1-10 1.10.01.09.01.5.2.3.13 B a l a n j i M o d a l Pengadaan M a u b a l a l r 12.060.000,00 IZOU.OOOpOO 0X1 (6 ,00 )%

http://fi.fi

201

K O D E R E K E N M Q URALAH A N G G A R A N R E A L B A S I B E R T A H B A H / BERKURANG

P E N J E L A S A N K O D E R E K E N M Q URALAH A N G G A R A N R E A L B A S I SISA %

P E N J E L A S A N

1 2 3 4 s 6 7 VIO 1 10 OVOe 0 1 * 2 . 3 1 3 . 0 1 B e l a n j Modal P e n g a d u i Mja kaqa 5.00D.D00.0D fioooooo 0,00 1 0 0 0 1 %

lV ,Wl - " i T 1 10 1.10 0 1 0 9 01 5 .2 .313 .09 Bdanja Itfodal Pengadaan rak Duku /tvJ kambang 7 0 5 0 OQO,00 7 060000 . 0 0 10 OOk %

^Y^Htof^J "to

M O 1 ,10X1 -09X1 * . 2 * 1 4 B a l t n j a ModaJ Pangadaan P a n l a t a n D a p u r 1.671.000,011 IXTI.OOO.DO O.OC 1 0 X 0 1 %

1.10 1 . 1 0 0 1 . 0 9 . 0 1 * 2 3 . 1 4 0 1 Balanja M H W Pengadaan labung gaa 400.000.00 400 000, 0,00 ( 0 , 0 0 1 %

1.10 1 . 1 0 . 0 1 . 0 9 0 1 * 2 . 3 14.02 Belaiqa Modal Pengadaan kompor gaa 300.000,00 acoooojv 00 (0,00) %

1.10 1 1 0 . 0 1 . 0 9 0 1 * 2 . 3 . 1 4 . 0 6 B e l w ^ Modal Pengadaan rak p i m g 5O0.D00.00 soa.ooxoQ 00 1 0 0 0 } %

1.10 1 . 1 0 . 0 1 . 0 9 . 0 1 * 2 3 1 4 . 0 / Belanfa Modal Pengadaan p i i n g / ge laa / m e n g k o k / c a n g l u r y s e n d o k / j a r p u / p a s u

471.000,00 47I.OOO,IX 0.00 1 0 0 0 1 %

1.10 1 . 1 0 X 1 X 9 . 0 1 - U . Z 1 T Belai^B U o d a l P e n g a d a a n A l a t - a l a l K o m u n l h a t t OOXOOJH 800 000, 0 X 0 10.00) %

I.IO 1 . 1 0 0 1 0 9 0 1 5 3 3 1 7 0 6 Belaqa Modal Pengad J a n r a d n U H F 800 000.00 BOO OOQ, 0,DC 10 00) %

1.10 1.lO.ai.09.ai..2.3.39 Balanja M o d a l Pengadaan I n m u l a e l L l i t r l l i d a n T a l a p o n 4X36.000 .00 A3s.naxr O.H (0X01 %

1 1V I 1 U U 1 L/V U 1 .->.. 4. 7 V 1 to DJ3.U'JU,UU J iwi rv 0.00 10 0 0 ) %

1.10 1 .10X1,10 ENATAAN ADMINISTRASI K E P E N D D D U K A N 776.000.000.00 TdTXSO.ODO.M (37.170.004.00: 13X11 %

L 1 0 1-10.01-16,00 K e g i a i a n : P E H D A T A A H PENDUOUK D A L A M R A N G K A D A T A BASE /

f U

K O D E REKENINO U R A I A H A N G G A R A H B E R T A H B A H / BERKURANG K O D E REKENINO U R A I A H A N G G A R A H R E A U S A S I SISA P E N J E L A S A N

a 1 JK 2 J 4 6 7 1-10X1.1 1 J 8 0 X 0 0 J W I J U X O O X D * fi KF\JK F k J \ n I*FK

4 100 000.00

fi fijW\ rtfivk FU

4.100 000,0( 0C 10,00) %

M O 1-1001,16,11.6 J J 9 E L A N J A B A R A N O DAN J A S A IZMO.OOO.OO 12,eO.OOO.M o.ot ro,oo)%

1-10 1 .10X1.16 .11 -6J .Z .04 Be lan ja C H k d u P e n g g e n d a a n 7J00.0O0,O0 7J80XOO.OI; ( 0 , I H } % e A M fiAAe fi e f i ft A t e rtrt A

1.10 1 .1001 10 11 9.2 2 06 01 elanja C a l M 7 2 0 0 000,00 7.200 000,0C 0.00 (0.00} %

1 . 1 V 1 . I V - v l - I t f . l 1 - V f i - a - l I ^ l a n i a U a h a f u a riaa U U i i a i r i n n i a H a n a H m a w i u n i B i i C C I V I A A A f U l I a r t A i w t A A T o.ot ( 0 * 0 } %

1 1

KOCSCREKEHMO URAIAH A N O O A R A N B E R T A H B A H / B E R K U R A N O P E N J E L A S A N KOCSCREKEHMO URAIAH A N O O A R A N REA1J&A3I SISA %

P E N J E L A S A N

1 3 6 4 6 f 7

1.10 1 . 1 0 X 1 . 1 6 . 1 1 * 2 * 1 1 . 0 2 3anja hUkana f l d H M i U H n n p H 4.600.000.00 4.500.000.0C 0.0C ( 0 X 0 > %

I . IO 1.10X1.16.11 * J . Z 1 6 6Mnja P e q a l a n a n D i o H t.ZDO.dOO.OO 1200XOO.IH ( 0 X 0 > %

1.10 1.10 01.16.11.6 2 2 . 1 * 0 1 3Uii|a Par jNanan O i n u D a w Daarah 1 .200000.00 1.20I1.000.0C o.oc (0.00} %

21

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACfTAN P E N J A B A R A N L A P O R A N R E A L l S A S I A N G O A R A N PEMOAPATAN OAN B B A N J A DAERAN

T A H U N A N O O A R A N : 200?

URUSAN PEMERINTAH : 112 KMuaiga B m c a n a ORGANISASI : 1 1 2 0 1 C v u K H f f i g a B f l m n i a n a d a n M H r g i S t e f f i M

K O D E REKENING U R A I A N A N G G A R A H R E A U S A S I B E R T A U B A H y BERKURANO

P E H J E L A S A H K O D E REKENING U R A I A N A N G G A R A H R E A U S A S I SISA %

P E H J E L A S A H

1 3 3 4 8 6 7 1 17 4 1 to fli n n Un 3 E | j n A P n T A M i l n n ri to4I A i m i l l 1*18-006.(H (0.001 %

1 1 7 1 47 fli AH fln 4 4 *mm44mMatan Fi-aawmlm a n v i D i t a n r u i i i j e e m i

4 tori c n n n nr 1.31 D.IHIU,UI 1 X 1 8 - 0 0 8 X (0.001 %

1 1 1 4 1 7 m r u i n n J i v rail ^ftri^M ri ri 1 rii ran l i ra^fratori^araee ^tor i ^ l Ai . _ . ^^m^m ^ j j ^SJ^a x ^ a k x ^ a i l n n ri to4c nnn n r 1316.000.0(1 40,001%

ri rito ri 4 to M n n n n c 4 i l u 1-14 111 Z . i n . U V . I n f - 4 . U . v 4 i H B i i n u n a A t u r c f l y f l i u w i M s u i r a o a o f g a i i U t a M f i m w m t i > r i f i i >

JW ri toriri n n n n r l - j i t o A j a , i H

U16.0,IM (D.DOj %

1 1 2 1 1 2 D 1 D 0 0 0 4 1 3 ( M D 1 f i 1 " f i u ' W W - t o i 4 r W V t

M u v w U n l p H H i a K R ADO 1 315 f m f i r 1.315000, ( 0 X 0 ) % T i r i r a danoan u a n a i M n u h

1 rito ri rito nri n n n n c 1 1 4 1 .14 ,U1 ,WI -UU ,S

a c i A u l a M f n n f Cn i i n to.s5v a a ' . 0 0 v - u w

ri toaj rijiri T T J nt a. JV*.BOB.234,01 M 00.259.316,00 14,271%

1.12 I . IZ .a i .00X0-5 - 1 E L A N J A T IDAK L A N G S U N G 3.3S0.711 5 5 0 , 0 0 3 .167.536.24ZX0 1193,175.306.00 (5 ,751%

1 1 2 1.12.0100.00.5 . 1 1 E L A N J A P E G A W A I 1 3 6 0 . 7 1 1 5 5 0 X 0 3.167.536.242X1 4193,175.306.00 (5.75) %

1 1 2 112X1XO.OO.S.1.1.01 Oaji d a n T u n j a n g a n S J M , 711550,00 3 - 1 6 7 * 3 * 2 4 2 X 0 4193.17S-3De-

Alt

K O D E R E K E H l l t a AHOOukftAN B E R T A H B A H / B E R K U R A N G

P E N J E L A & A N K O D E R E K E H l l t a U R A I A N AHOOukftAN

R E A U t A S t S I S A % 1 3 1 4 ra

a

ra f

T

112 1 i t o f i i f i i l i V i l l 1 1 / 1 1 a; I r I f In I f - V UW B. 1. InVlnWJ

r u n i B r w i f i A P P V l / f i i A W I r i i K l h t a i t a I1B1|BE R K A N T O R A H

J I L J 8 4 9 0 0 , 0 0 3 1 1 2 4 2 * 9 3 . 0 0 i t o l t o i fififi i h t l A f i f l Y U ' f f ' P

1 1 2 1 . 1 2 0 1 0 9 0 1 - 6 * 1 B E L A H J A P E O A W A I 41.TO0.OOOJXI 4 l . T O O . ( l O D D( O-OO ( 0 , 0 0 ) %

1-1 fi 1 .1 fi.mjni-vii B f i . 1 rV > I t a i r t M f i r f a v n P H S n o n o n n u m r n s U . 1QII fUWI M l U I Q A MV, Of J D . ILnf rWnl ,W 0 X 0 1I).OT))%

1 1 ? 1 l 7 D l 00 D l 5 ? 1 D l . wk-MHjt ma'' r f i i i i D f i F v i B n B W f i " v ^ q i f i i B i i ^ 29 4 0 0 ODD DO fiV VWJ.WJ

fi" " W v w . w IK

V . D l firt nnv ftp WOO} %

12 1.12 01 0 9 0 1 5 2 1 0 1 0 2 M s n o i v i u m Tun P e o g a O B B A B a i w a d v i J u a 6 7 0 0 0 0 0 , 0 0 O T O o o o a J K 4H (Q.001%

1 1 7 1 1 7 A I At t A I A 7 1 ai i f f . I f i . I l l a i V r U 1 . B r i l . V J j B n f l i _ s n i D U f fi fiu u n M w - V I , V I V , W I

fi fiM taM ta

u . w u . i w i J n ff ffra

OX*

rira rarato MA (00) %

1.12 1 1 2 0 1 O0O152 .1 .O3O1 J a n g L v n t u P N S e.eoo OOD.OO eeoooDo 0 X 0 (0,00} %

1 .12 1 - 1 2 X 1 . 0 9 . 0 1 * 2 2 B E L A N J A B A R A N O D A N J A S A 3 7 1 * 5 9 . 0 0 0 , 0 0 260rS43.2.O( l 2 . 1 1 ) r 4 0 I . D 0 f O . W %

H I ? 1 1 ? M ( M B 1 A T ? A 1 1 . 1 A 1 - 1 f i r V l . V P V 1 t a - f i - f i r V 1

Df i l f i f i i f i B k l i f i n P f i b f i l H k h k f i I f f i n h w D B I B n l B D B H i n rMKMI r w i B n a n i v > 3 4 . a u u u DO I f i tefi I M W (2iao { 0 X 1 } %

t t2 1 12 D > 00 Of 6 2 2 0 1 D l -. Vfi V. r f i V v VW V V f i fi Vp r V

M a n s AiaJ T u U K M i t V 10 531 1 0 0 OO J U-b^# F_ Fto^ rV*

10 531 ODODI I ra bH# I L V^^PrW"

(100.00 |OT)% s 4 a D a n ft Kaa DwMi

1 I f i 1. I f i V I W U I 3 fi fi U ' U - Hf i l f iA i f i L v h f i nmft riri ln~Lifii 1 1 fimm- Pmrnt D a l ^ M . h fifain \ DBBfln|B msad B p n B I ^ K n F H I l [ L B f n p i l r f M i D B I r i f H B r n g | to iaa u V QD fi fifS ^ * I . W to U f i m n f i fi ^ F J . V

0 . ( 0 0 0 ) %

1 1 ? 1 1? n i DO D l 5 9 7 0 1 m 1. I f i 1. I f i V i-Vw V I 3 4 fi V I V DBlBn | f i p W B ' q ^ U J . l ' l B l B QWI D V I V tr-w " K P I f B 0(14 ODD DO taU find 01 (3 500.01} ( 0 * 1 ) % S D a n ft Kaa D a a i H i

1 1 ? i i 7 n i m D l 5 9 ? A I

1 I f i 1. I f i U I W V I 3 4 fi U l U-Dai f l r i |B p w a W I I W U B I f n i n O B n v a i w n V W H I W H P I ? BOT SOO DD ? BOT nnf) iH

fi Www V A ' . U l O.OT (0.00) %

* < t o 1 i t o f t i tia fit I to to n * r v 1 . I f i l . l f i U l W U I L B fi fi V I . I n [ fu iaf fa 1 tonBng* B p i n i n D ? ? OT I U I f i f i 3UU.UU

1 0 toy fi V l IV V .U f i f i *3 l r .U l

(50 OO L"Yf

( 0 0 0 1 % i f t f i Dana ft Kaa D o w t a i

1.12 1 1 2 0 1 . 0 0 0 1 * 2 2 0 1 I D EManf i pangadaan b w w o Cok / G f i o 2S0DCCi00 250 OOT D( O M (0 rD0 j%

http://14.3afi.4ghttp://aiVrU1.Bril.VJhttp://34.au

N f i r i E R F K E N M Q U R A I A H REAL lSASI B E R T A M B A H / B E R K U R A N G

P E N J E L A S A N N f i r i E R F K E N M Q U R A I A H REAL lSASI SISA %

P E N J E L A S A N

1 1 3 4 1 0 7

iAl 1 1 2 X 1 . 0 0 X 1 * 2 2 X 1 a * J a r ^ B a h H / I f a h n d 1 1 * 1 5 . 0 0 0 X 9 l l H U X O a j N ( i i x o a x o ( 9 . 1 1 | %

1 12 1 I 2 0 i 09 01 5 2 2 . 0 2 . 0 1 Belanja t u T i t n baku bong VAn 11.515.000-00 11.503 000.00 (13.000.00 ( 0 . 1 1 ) % tm* Diid ft Kaa Oaerah

1.12 1 1 2 X 1 X 0 . 0 1 * 2 2 X 3 B a l a n J e J f U K a n t o r 17 -052X00JM 16X34242 .00 (1J1T.766.D0 ( 1 9 * 6 ) %

1.12 1.12 01 W 0 1 . 5 2 2.C3.01 Belanja teiapon 9600 .000 .00 6016.322.00 (1 .563*76.06 (16,50) % ita D a m di K a i Daerah

1.12 1.1201.O9.01.5.22.O3.02 Belanja Air 1.200.000.00 079.900,00 (270.100,00 ( 2 3 * 1 ) % l i u Dana dl Kaa Daeiah

1.12 1 . 1 2 0 1 . 0 9 . 0 1 . 5 2 2 . 0 3 . 0 3 Belanja L B b h 360O.0OO.DO 3 536.020,00 (63.960,00 (1,78) % i u Dana di Kaa Daeiah

1.12 1 . 1 2 0 1 0 9 0 1 . 5 2 2 0 3 . 0 5 BelwMa aural k a b a i A n ^ B l a h 40.0000 640.000,00 0.06 ( 0 , 0 0 ) %

1.12 1 1 2 0 1 0 9 0 1 5 2 2 0 3 . 0 0 Belanja kawa l / l ahs i inV i i iUnwt 192.000.00 192.000.00 0.06 (O.0OJ%

1 1 2 1 12 01 09 01 5 2 2 . 0 3 1 7 Belanja Jaaa Tenaga T e k n n 2.530.00D.DO a 520.0OO.D0 0.00 (D.l)%

1 1 2 1 1 2 . 0 1 0 9 X 1 . 5 a. a.05 Balanja P t r a w a i a n K a n d a n a n B a n n a i o r 70.330.000X0 T>.17Z.D, (16*500 .60 ( 0 . 2 1 ) %

1 12 1 12 01 09 01 6 2 2 0 5 01 Belanja jasa u r v i c e 0 906 000.00 0 905 000.00 0.00 (0.001 %

1 12 1 12 01 09 0 1 . 5 2 2 0 5 0 2 Belanja penggani ian auku cadang 26 562 000.00 26 424 500,01 (157 500.00 (0.59) % 4 1 Dana d i Kaa Daerah

1 12 1.13 0 1 . 0 9 0 1 5 2 2 . O 5 . 0 3 Balanja bahan bahar m m y a W p a U n a i 4lX50.000i 4 1 042.DDO.OT (6000 ,00 ( 0 , 0 2 ] % > w Dana d l K a t Daeiah

I . U 1 . 1 2 . 0 1 . 0 0 . l l l f i 2 2 - M Balanja C a t a k d a n P e n g g a n d a a n 1.155.000-00 6,155.000,90 0.69 ( 0 . 6 0 1 %

1.12 1 .1201.09.01 5 2 2 . 0 6 . 0 1 Belanja C e U k t 655.000.00 1 B55 000.00 O.oa ( 0 . 0 0 ) %

1.12 1.12.01.09.01.5.2.2.0602 Belanja Penggendaan 4300 .000 .00 4 .300000,00 0,00 (0.00) %

1 1 2 1.12.01.09X1.5.2 2 . 1 1 Balanja H a k a n a n d a n U l n v m a n 27.962.l>00, 2 7 * 5 7 . 5 0 0 X 0 (4*00 .00 ( 0 . 0 2 1 %

1 l a 1 12 01 0 9 0 1 5 2 2 1 1 0 1 Belanja Pilakanan dan Mimai ian J i i nan pegawai 3.712.000.00 3 7 1 1 500.00 (500,00 ( 0 X 1 ) % ' a Dana d i Kaa Deerah

1 12 1 . 1 2 0 1 0 9 0 1 5 2 2 11.02 Belanja Makanan d a n M n a n a n tape l 21.150.000.00 21 146 000.00 (2000> ( o x n % ) * a Oana ft Kaa Daerah

1.12 1 12 01 0 9 0 1 5 2 2 11 03 B e l a r ^ Makanan dan Mmuman l a i r i u 3 0 0 0 DOO.CO 2 996 000.00 (20CO.C0 ( 0 . 0 7 ) % ie Dana ft Kaa Daerah

1 m J i 1 ff kl U K A I A N A > J I 1 n A B B u n C A L I Q A t f l B E R T A H B A H / BERKURANG

r C W G L r a Q A n 1 m J i 1 ff kl U K A I A N A > J I 1 n A B B u n C A L I Q A t f l S I S A Y

r C W G L r a Q A n

1 2 1 4 4 4 T

1 1> 1 13 AI ftflm A to H ? 1 1 * 7 5 * 0 0 * 0 l 2 . l 7 U 0 a * ( iW j n fun H. ivjrufd

I . U 1 .1201.09Q1S.2 .2 . I2 .64 B v l a n j i Pakaian D m i a H i n a n 13 575 0 0 0 , 0 0 13 676.000,00 n JV u-ui in (Vii Y yu,Wf TV

L 1 2 1 1 2 * 1 * 0 6 1 1 - 2 Z - 1 S Balania Pa r i a lanan D k k u 10 0 9 6 * 0 6 66 ra^'r wtor p r ^P

60 .000 .600* ( (16 .006*0 ( 6 * 1 } %

1 1 2 1 1 2 * 1 0 9 0 1 6 2 Z 1 5 D l F I WW I ^Hrtor i^FW-^F ~^F-^B F F F

B e l w u Penatanan D n a Da lam Daerah 12 BWXOOOO 12.BB0 ODO.OQ (10 OOD.OO ( 0 . 0 0 ) % a a Liana ft K H Daerah

n BE E ri riB riBri JFB fi^ fi ft te ^\ F F fitora

1 1 2 1,12.01.09 01 2 2 15 02

n I fl I fK a a I WK ta

EMarv i r e q a l a n a n D ina t Luar L>aereh 67 2DO.OTI0.D0 rt te " Y n r t rtjW A f t

00 10.00)%

1 1 2 1-1Z61.16 K E L U A R G A BERENGANA 4 2 0 2 0 0 * 0 6 X 6 ,105*06.06 fd 031 Y

1.12 1 -12*1 .15 .61 K t g l a t a r t : P E L A Y A N A H KIE 156.606*00,00 129.905.600.60 115 006 00' ( 6 * 1 ) %

1 1 2 1.12.01.1 S.62.5 2 1 B E L A M J A P E G A W A I 7 4 2 0 0 * 0 0 . 0 0 T4,3OO.i>0a,Dr D01

1 1 2 1 1 2 * 1 I 5 6 2 - L 2 . I I n ftff Ww T f f n V Fri T W i V f f V ff ft

infn^W'W4MMM Mmm 4 135 DOO DO 4 .125 060 6( D n r ( 6 * 0 } %

1 12 1 12.01 1 5 0 2 . 5 3 1 0 1 * 1 Hgnoianum P a n U Pelakaana Ksgialan 4 125 000.00 4 125 060,00 n m U.UI (O.OOJ %

1 1 2 1 12 01 1 B * Z B Z l 6 1 1 a a B I BBBB B I BE BBT Br B ra-r W B F

H o n a r a r i u d l NOA PNS tf^Ya^PI ^BP IfifiPBtf tf toraP tf

94,175 0 0 0 * 0 ^P^^ I fipBaYrrri^Pra

9 6 - 1 7 6 * 0 6 * 6 ^^^ra I ET^p^P|ra"

n (ta (OiD6)%

1 1 2 1 1 2 . 0 1 1 5 . 0 2 5 2 1 0 2 . 0 1 htoooranun Tenaga Ank / I n H n A U / N a n S u m b w 35 1 7 5 . 0 0 0 * 0 3 5 1 7 5 0 0 0 . 0 0 0 0 1 V.vk

(0 .00 )%

1 1 7 1 1 3 D l 15 02 0 2 1 Of i Hff l f f f t iJ^ ^ i i r t i i * ffffi**tkffi uMi f f lH f f f f t rfffis h i i r t h l n n f t n I f f k n i f c P M A E ^ W e f f i l l f f f i U i W f f p f F W I V L I I r p f a W a B P F a f f f f l | U f f 1 1 U I V I I U I I P|f fl'i ^wPtfP PPra P^ I v 4

15 DOD OD* DO ^ F r l r t F t f r rVt f teFpVTT

96 6D0 DOD OC n n i ( 0 X 0 J %

1 12 1 . 1 2 0 1 . 1 5 0 2 5 2 1 0 5 0 2 BtfLanja S o s m i u a i 65 000 000,06 35.000 OOO. O.OT (o,oaj%

1 1 2 1 1 2 * 1 1 5 * 2 . 5 . 2 . 2 B E L A N J A G A R A N G DAN J A S A 4 1 7 0 0 . 0 0 0 * 0 6S.455 000.06 115.000 06! 1 0 * 3 1 %

. 1 1 3 1 13 01 I f i 03 5 3 2 d l 1-1 ( - , V I - < B . V 4 - ? - B . f i . 1 l |

Flfilania B a h a n PahM H f i h i * K a n h v D E P t f P t f B D r i i i r i i i r w i r i T i E U B t f ^ r i i P f i t f

1 771 DOO 00 3 774 600 0( , I H ( 0 * 0 } %

1,12 1 . 1 2 0 1 . 1 5 . 0 2 . 5 2 2 0 1 0 1 Balanja Alat l u l l s Kantor 3 774.000,00 3 774.0Q0.O0 O.OT ( 0 , 0 0 ) %

13

K O O E R E K E N M G U R A I A N A N G G A R A H B E R T A H B A H / B E R K U R A N G

K O O E R E K E N M G U R A I A N A N G G A R A H R E A U S A S I S15A % P E H J E L A S A H 1 1 6 4 a tf 7

111 t - l l X l . t B X l J X l - A l "tf F^F T" T ^"T tfl" F"T PT^ra*^^""^tf

aalaiWfc Bpftpft t M p t p r t M V^^^^H ^^" ^E"^BEE^BEX ^^E^E X ^^E

2 5 X 0 1 X 0 0 X 6 ^^^F^E^F m F FP F F

l i X 6 1 6 6 6 , M tfiW

1 12 1 1 1 9 1 1 5 9 1 5 1 2 0 2 01 M f i y a bahan M A u b p n g y p w i 25 502 000,00 2 5 6 0 2 0 0 0 X 6 DO ID OTl Y [ i M A i j ta

-

111 i i i i n . i 5 * 2 J l Z . 0 ( tf tf F T" to " F tf I I ^F+^Pra-"WW^E"W^P

EUlacUa C a H l i d a n P a o B y a n d p a n 1 ,144X00,06 1 .144X06X6 0 X 6 ( 6 . 6 0 J %

1.12 1.12.01.15.D2.5.2Zr06.0l la iga Cacak 2.810.700.00 I X 1 0 700,06 fOOOl % |V+VVJ FV

1.12 1.12.01.15.02.52.2 06 02 aiaiga P a n g g a n d u n 538 300,00 333.300X6 o " H Vk

19 0 0 1 %

1.11 1 . 11X1.15X2*2.2.67 Balanja Sawa R u m a h I Oadui>a 1 Gudai>g f P a r k i r 6 0 6 X 0 6 X 6 00.600X0 6X1

1.12 1 . 1 2 0 1 . 1 5 0 2 5 2 2 . 0 7 . 0 2 e l a r t * gadungt ianKKAampat 5 0 0 0 0 0 . 0 0 500.000X0 OOt in am %

1-13 1.12X1.15.02.I.2J .11 4.5SO.6OD.O0 4 X 5 0 . 6 0 6 X 6 6X1 rDXAl Y I 'M!

1.12 1 .1201 .1502 .5 .22 .11 02 a la r ta l U u n a n d a n H i w n a n rapa l 4 650.000.00 4 950 OCO.OO 10 001 %

1 11 1 1 1 X 1 1 5 - 0 1 - 5 2 2 . 1 5 TX TX F^m-~F FX tf ^FWX^F^fi T^F

Salafaa P a t f a l a n a a O inaa 17-556 000.06

FTF X F W W -^F tf F WW^ 1 7 X 1 5 X 6 6 X 1 I I0 .DO6X0 | 0 X l ) %

1 U 1 1 2 0 1 1 5 0 2 5 2 2 . 1 5 0 1 ^ N " ^P ^ - F W^E W-ra "^P "

Saiaraa Paqalanan Q a x a Oaiam OaaiAh I t 930 000.00 14 615000. 16 161Y Staa Oana M a Oaarah

1.12 1.12 01.15 02. S.2.2.15.02 iVAtea P a q a l M n O n a a Luar Daarah 2 9 0 0 0 0 0 . 0 0 2.600 000. DtX V|ton

16 0 0 1 Y

1.11 1 .12X1.15.65 K a g l a t a a : PHBINAAN K E L U A R G A B E R E N C A H A 1 5 6 . 6 6 6 X 0 0 X 6 lAOXOOXOO. ( 0 X 6 ( 6 X 6 ) %

1 1.12 1.12.61.15.65.5.2.1 IBELANJA P E G A W A I 220X55.600.06 m.55.600.m O.K ( 6 . 0 0 1 %

1.13 1 . 11X1.15.65.6X1.61 U o n o n r t u m P M f JAS6 .D06X6 1X56 ,660X1 ODl 16 D 6 I % [WiW( | ta

1 1 1 1.1101 1 5 0 5 5 2 1 0 1 01 ' lonaranuA P a m a Patakaana Kagia lan 3 4 5 0 0 0 0 . 0 0 3.450 DOO.OC DO) m n n t Y 1

1

M l 1.11.01.15.65.6.2.1.03 N o A M a r W a N p n P N S 3.466.006,06 3 4 0 6 606,M 6.60 (O.I>0|% 1 1

1.12 1 .1201.1595S.2. 1 .0201 I m w r u n Tanaga Abb / Inv lnAAp / N a n Sumbar 2 4 9 9 0 9 0 . 6 0 3406000. O.OC ( 0 . 0 0 ) %

a r \

K O O E REKENINO U R A I A H A N G O A R A N R E A U S A S I B E R T A M B A H / B E R K U R A N O

P E N J E L A S A N K O O E REKENINO U R A I A H A N G O A R A N R E A U S A S I SISA % P E N J E L A S A N

1 2 3 4 5 5 7

L I 2 - 1 . 1 2 * 1 - 1 5 X 5 f a Z 1 * f t l a n j i h u i M j * l a t t h * n j Q a f t h H . J M i b i m b i n o M i M n l a P N S 3 1 5 - 1 0 5 * 0 0 * 0 21 108.000.00 5 * 0 ( 0 * 0 ) %

1 1 2 1 12 011&.05.52,LOS .02 Balanj i Sos ia icas i 215 .105000 ,00 1 a ff a r t e tHk^k U

2i5.IO3.OOu.Ol OM (0.00) %

1.12 1 .12.01.15.05.5 .2* BELANJA B A R A N G DAM J A S A 20,045,000-00 29.O48.O00.OI O.OI 10.001 %

1.12 1.12.01-15-05.G*-2,01 B a l a n j i Bahan P a k a l H a b i t K a n U r 5 . 7 2 0 , 1 0 0 * 0 6.72fl.1CMI.O0 0,00 10*5) %

1.12 1 .12.01,1505.52-201 . 0 1 BtJanja A lat Tulis Kanlor 5 729.100,00 ff tetert 4 f v ^ r v 5.720,100,01 D,OQ (0.00) %

1.12 1.12.01.15.05*** B a l i r ^ Calafe i l a n P e n g g a n d a a a 03*oa*a 0 0 2 * 0 0 * 0 OiOO ( 0 * 0 } %

1 1 2 1. 1 2 .01.1505.52.2QG01 Behaiqa Calak 461 000,00 461,000,00 0,00 (00)%

1 1 2 1.12.01.15.05.52.2.06 .02 Balanja Panggandaan 441.400,00 441 400,00 o,m ( 0 , 0 0 ) %

1,12 1 . 12 .01.15.05.5.22.07 Ba lan ja Sewa R u m a h ' G t d u n g / Gudang / Pa rk i r 1-500,000,00 1.500.000.00 5,00 (D*OJ%

1 1 2 1.1201.15O5.52.2.07.CQ BalaiifB H w a g e d u n g O i a n W A t m p a t 1 .500000,00 1 500 000,00 D.OO (0,00) %

1.12 1 ,12 .01 -15 .05 .522 .11 B e l a n j a b U k a n a n d a n M i n u m a n 15 .893 -500*0 15.593.500,00 0 * 0 ( 0 * 0 ) %

1.12 1 . 12.01.15.05,522.11 .02 B e i i n j i Makanan dart M n u m a n rapa l

WW A n t e C r t f f rtrt

15.693.500,00 riff rtrtte C / L r t rVi"

16.693,500.01 0,00 (0 .00>%

1-12 1 -12 .01 .15 .05 .522 .16 Balanja P a q a l a n a n D i n a a 4 - 0 2 0 , 0 0 0 * 0 4.020.000.00 0 * 0 (D|l>0)%

1 12 1 1 2 01 1 5 0 5 5 2 2.15 01 Belanja Peqala i ian D H I H Da lam Daerah ri rtrtrt rtrtrt rtrt 4 0 2 0 OOD.OO

4 02uuOU,w 0.00 ( 0 . 0 0 ) %

1-12 1-12.01.15.W K a g i a t a n : P E L A T I H A N K E L O M P O K UPPKS 7 6 - 0 0 0 - 0 0 0 * 0 ^ t r a ta_#Lra JK #L Jk JKi

75.000.000.01 ( 0 * 0 (0.00} %

. 1,13 1,12.01.15*0,5.2 ,1 B E L A N J A P E G A W A I 45,049,000,00 43.049,000, D.OO 10.001 %

1-13 1,12.01.15,00.5.2,1.01 Honora r ium P N 3 15 ,100*00 ,00 13.100.000.00 0 * 0 10.00)%

1 1 7 1 1 7 n i I K m K 7 1 Ol 01 1 \t 1 . I f i . U 1.19 U 9 . 9 - f i - * . v I .V I

l - l r W W r i i i i r A p A n i h B P B l n l r a B i U K f i n i a l B n H-n n i l ri I r i I I r H I I I U B v M n > f n n u r i i r i p

I S 100 OOO 00 I kf I kJkm r t fF ' r i j " r i tor

I B 100000 00 0,00 (0,00) %

http://2i5.IO3.OOu.Ol

KODE J t E K E N M Q U R A I A N ri h|##% K ftta ta " A N O O A B A N

A h A H ra Ha B E R T A M B A H / BERKURANG B C u iC* A A ri H r E N J U A B A H

KODE J t E K E N M Q U R A I A N ri h|##% K ftta ta " A N O O A B A N

A h A H ra Ha OlSA

B C u iC* A A ri H r E N J U A B A H

1 2 2 4 5 7

Ftf H i r a i V i t W H u i w H t a D t f i t f t f t f v i A i ' i i i H i r m n g f t t f V M I W mo fta.^tftf#aaf iVV 2 a . U f l ATHlXl Y W IA n n t 41 IVRIHJ Y

1 1 2 1 1201 1 5 0 0 S 2 1 05 01 P^k tf L tf V I tf l hp ^kL Btortftf i^tf "

t f l V M k u r t u f t H u f t i u i i i n a k f t l / H l f t l i i m " P " ^ ra ItfHF^ tf r Ttf ri ^ tf tf ^ ri WF tf krV4^"^^^^

29 949 000 00 2 9 9 4 9 0 0 0 0 0 OOO ( 0 . 0 0 ) %

1.12 1,12 M 1 5 . 0 9 * 2 . 2 E L A H J A B A R A N G [>AN J A S A 25 951.1100 DO 25 H I .000, D. 1 0 , W %

1 4 9 4 1 1 I H 1 f t H R f 9 B I 1-1 ft 1 -1 ft. V I . ' t f n V U . f t - f t . V I

I t a l u B P a k W h f t h W K o n k v n f t f O t f l l t f t f F P l l W ntfPPflH ft a m a n n aa ewft^tfa i#ra ftfttfl ftlMta VtaVft-DWiin A A I fl j b H K l U i w r %

1.12 1 .1201 .15 .09 .522 .01 .01 B f t U r ^ A l a l Tub* Kantor 5.502.500-00 5.692.500, A n v. l ft

F I I I V L V H .

VV.UU} 11

1 . I . i 4 rV P . WW'"WmWiawa-w ft i a T J M DO 557 EOTXt xo ( 0 X 0 ) %

1. w 1 . I f t Vfi 13 V/9 3 ft.ft W Vfi B*ft| tf w V ^ t f l ft tounno ^ #faw tonnigton

A IV W . W / i a

1.12 1 . 1 2 . 0 1 1 5 0 9 . 5 . 2 . 2 0 6 0 2 D a H i ^ Panggandaan 012.500-00 12 5O0.0C n nr I d I k l t a i tU.VJJ

I I I 4 17 d l 4 f t na ft 7 7 07 1.1ft 1 . 1 f t . V l . l B r V V - B . f t ^ . l "

D t f i a n i a o a w a n v n u n w v i t n g w i H a n g F a n i T 1 toniV rit* M 1 J w . W V f f l W 4 90(1X00.01 A A I 0. 1 0 X 0 ) %

1 12 1 12 01 1 5 D 9 5 2 2 0 7 02 Baianya tfvwa g a d u n g / U r a o r f b n i p a l 1.200000.00 1.2CC.000, n fu V.UU FA J W I 40 ( U . W ) %

1 49 4 4 7 n i 111 Oft R 7 9 44 1,1ft l . i f t f t l l . l f t n . f t - f t . f t . l l u t f w i i p u l U f H H B a n w H i m a n ft7ft m u a RTft DOO (U A A I a y n J J l J A A L W

lO.VOI %

1.12 1.12.011509.5.2 .2 .11.02 Baifti^a Makanan d a n l ihrt ianan rapa l 9576 .000 .00 9 576000. 11 I V U,VA

iJ l i H l l 4L t U U U ) ta

4 4 9 4 47 B4 4f t nft ft 9 9 411 1-1 ft 1 .1 4.111 . I t f r t f V . t f r i . t a l D

Fta lanka P w i a l a n a i i ^ b v H H w u B r v i j i i a n a i p L^aww ft a a k M i h M tfta 1 e w . w U l K 000X1 A I b J A M t l H IPpHpta

1.12 1.1201 1 5 0 9 5 2 2 1 5 0 1 O a i a r ^ PagHanan CWiaa OaUrn Oaaiah 5 415000 ,00 541501)0. o m lO OTl Y VU,VAf| ta

1 12 1 12X1-15 11 tf^k I tfr tf tf + tf a

K n i a l a n : P E M B I N A A H K E L E M B A G A A N PPKBO D A H S U B P P K B O 9 9 * 0 0 . 0 0 0 J M 9 . 3 W . 0 0 0 X 1 H)XO' in Bat Y

1.12 1.12.01.1511.5.2.1 BELAMJA P E O A W A I 95 t U DOOXO 55 5> OOO. 9. (O.DDt%

l - l f t l . l f t . U I . I Q I1 .p . f t . 1 -111 n u n w i a i i u i i i F F i B ft S U OOA OQ ft t f t d iwin 01 0 , ( O X < l % 4 B-ri f

1.12 1 . 1 2 0 1 . 1 5 . 1 1 . 5 2 1 0 1 0 1 H o r t n n v m PanAa P W a u a n a Kagwian 4 350000 .00 4.350 000. 0. ( 0 . 0 0 ) %

http://VU.ft-ft.VI

V n r W B F H F H H A K U U C H G l V d i n v a i m A A R A U W l V v n n n J l

BERTAU B A H / B ERKURAHG P E H J E L A S A H V n r W B F H F H H A K U U C H G l V d i n v a i m A A R A U W l V v n n n J l SISA %

P E H J E L A S A H

1 1 3 6 S 6 7

1 * 1 1 - 1 2 X t * M 1 * * . 1 * 5 tf X tf FT F F F FF tf tf FX FF VF^F

M u t f a l u i i a w to1M>Mijciatol it fMi. i | iu i btonb1na Ukad P H * 0 1 JDOJNMl-M

^F tf ^V^T^F^T ^^^FJ F

6 1 * 0 0 X 0 0 X 0 oxa (601%

1 1 2 M 3 D V 1 5 . 1 1 . 5 Z 1 . 0 5 0 1 eUrya kwtua - fcunua anghalto>ab>vn 2.100.000,00 2 1CO.OCC.OD ( 0 . 0 0 ) %

1.12 V 1 2 O V 1 5 . 1 V 4 J . 1 . 0 6 0 2 40 2 0 0 0 0 0 , 0 0 4a.20q.OOO,>0.OOO,W l-ftOD.OOOXO 6X1 i n M U Y

1 12 1 1 2 0 1 1 5 1 1 5 2 2 0 7 0 2 3alariaa > r a o a a u n g y k a n b h a n v a L 1 500.000.00 1 50DDCC.00 0 or roocn Y

1.11 1 * 1 . 0 1 , 1 B . 1 1 * * * . 1 1 " " tf " " ^tf^W " I I F^ 1 "T "V^T" tf

Balanja H a k a n a n tfaa M i n u m a n l6 .60Zf t00 .D0 1 l .60Zf t>MX< tM 10 ,40 ]%

1 12 1 . I * 0 I . 1 5 . 1 1 . S * . 2 * 1 . 0 2 Balania Makanan tfan lAn tanan rapat 1 6 6 0 2 5 0 0 . 0 0 16.602.500X0 D (0.00) %

1-11 1*2X1.11t**J .1S B a l i i t f i Pr|alanan O inaa 1 6 * 6 0 X 0 0 . 0 0 1 6 * 6 0 * 0 0 JK 6 * 1 ( 0 , 0 ^ %

1.12 1 . 1 2 0 1 15.11 5 * . 2 * 5 0 l Balania Paqalanan Dmaa Dalam Daarah 1 6 3 5 0 0 0 0 . 0 0 16350000, 0 0 ( ID.D0)%

1 * 1 1 . 1 1 X 1 . 1 0 * 2 K a g i a t a n : P E N D A T A A N K E L U A R G A TftXOOXOOXO 74*2DXDX( (60X00 ,00 ( O p " > %

1 * 3 1 * 2.01 * * 3.0.2.1 B E L A N J A P E G A W A I 1 5 * 0 0 0 0 0 , 0 0 1 6 * 0 0 . 0 0 0 X 0 0, tafitnx

1 * 3 1.12.01.15.1ZO*.1.01 j H D n a n n u n P N S 750 000,00 750 .000X0 ( 0 X 0 ) %

1 . 1 * 1 .1201 .15 .125 3.1.01.01 U o n o w w n P a A i u P t f l i M n K t g i U n 7 5 0 0 0 0 . 0 0 750 OOO.OC D.OO ( 0 . 4 0 ) %

http://M3DV15.11.5Z1.0501http://1CO.OCC.ODhttp://43.6fta.OO0.%e2%84%a2http://l6.60Zft00.D0

fi18

K O D E REKENINO

.12 t * Z . 1 6 . 1 2 * * * X I

URAIAN

1 * 2 1 120V15.12 .62 .1 .02 .01

1 * 2 1 . 1 2 X 1 . 1 6 * Z O . Z V W

l . i a I 1 2 . 0 1 . 1 5 1 2 6 Z 1.05X2

l i 2 _ L i r o L l 5 . i a * . z i

1.12 V12 .D1 .1S .1Z6Z2 .01

.12 1.1201.15.12 5 2 . 2 0 1 . 0 1

.12 1 . 1 1 A 1 . 1 S - 1 Z 6 2 Z X 6

.12 1 .12 .01 .15 .1252 .2D&.0 ]

1 1 2 1 1 2 0 1 1 5 ia f i220 . ra

1.12 1 . 1 2 , 0 1 . 1 S - 1 Z 6 1 * 0 7

1.12 1 . 1 2 0 1 . 1 5 1 2 5 1 2 0 7 . 0 2

Hcnoraru in Tarf foa Ahli / Jnalnihlur / N a m 5ui>br

ANQGARAN

p1an)a k U F v u i X a l a u n a n A o a l a r i t B i l i O i n b i m b l n g a n M n l i P N 9

Biaii|a S O U I B W

B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A

Balan ja B a h P a t e Hab ia K a n t o r

8lan>a Alat T jba Kantor

Balan ja C a t a k tfan P a n g g a n d a a n

Balanja Cah

Bolar ia Panggandaan

Balan ja Sawa R u m a l i / G a d u n g / G i H J i n g / P a r k i r

1.11 1 . 1 1 . 0 V 1 S . 1 * S . 1 * 1 1

1.11 1 .11X1*1Z3*15 i B a U f t f i P a r j a l a n a n D i n a a

Ba lan ja M a k a n a n d a n H l n u n w n

1.12 1 l 2 0 l l 5 l 2 5 Z 2 l l O 2 p a i a i V H a k a n a n d a n N > n v n a h n i p a l

12 1 . 1 3 0 1 I S 1 2 5 2 2 1 5 0 1

1.11 1 * 1 X 1 . 1 7

.12 1 * 2 X 1 * 7 , 0 5

B a l a i ^ P a q a l a n a n D i n i t Da laT i Danrab

I P E L A Y A N A N K O N T R A S E P S I

K a g l a l a n : P E L A V A N A N K E L U A R G A B E R E N C A H A

REAUSASI

1X00X00 , W

1 500000,00

13.050.000.06

13.650.000.00

16.I77XOO.00

1fi 677,500,00

16X57X00 .00

17 .192000,00

500X00 ,60

5oo.wxa

1 6 X 0 0 X 0 0 X 0

16600 .000 .00

7 X 6 S X O D . M

1 4 6 5 0 0 0 . 0 0

161X00 .000 .00

t51.200X-06

1.500 ooo .oq

12S50 000.C

CT.aa.ooo.c

1 S . 6 T 7 X W X q

15677600 . 0 4

1 457X00X4

17.192.000,04

2 2 6 5 m o 4

SOOXOO.W

600000X4

15X00X00,04

16 a o o 000,04

7X55X00 .04

7.365 000.04

1 6 1 * 1 5 * 0 0 , 0 0

151.11B4D0.O0

SISA^

0 X 0

P E H J E L A O W *

x x o t *

o x q i o . o o ) ' *

X4

0.04

(6X0}

(0,00)%

5X4

0.04

(bxo}%

(0,00)%

1 6 X 0 } *

0.00

0x4

(0,00) %

(0,00)%

000

( 0>M}%

(0X0)%

( O X O J *

o,o4(o.oo>%

(60X00,00;

(80000,00)^

(1.03} %

( 1 X 7 } %

154.500X0} (0.06}

(64,500.00) ( 0 . 0 5 ) %

0^?^KDaW4f '

http://16.I77XOO.00

KODE REKENINO URAJAN A N G G A R A N REAL lSASI BERTAMBAH / BERKURANO

P E N J E L A S A N KODE REKENINO URAJAN A N G G A R A N REAL lSASI SISA % P E N J E L A S A N

1 2 3 4 5 1

1.1 a 1 .12 .01 .17 .05X2 .1 B E L A N J A P E G A W A I B6XO0.O0O.0O SGXDOXOO.Dt O.DO tO.DOl %

1.12 1 . 1 2 X 1 - 1 7 X X X 2 * - 0 1 N a n a n n i m P N S 44200 .000 ,00 4 4 2 0 0 X 0 0 X 1 CM ( 0 . 0 0 ) %

1,12 1 .12.0I .17 .0SS.2 .1 .01.0I - loooranuin P m w P e l M u n a Kagia lan 44.200. OOO.OO 44.200.000, 0, ( 0 , 0 0 ) %

1.11 1 .12X1 .17 .05 .62 ,1X0 Beian ia kurua,p*lBl ] l ian,*ot ia l1si isUlaf i b l m b l n o i n tekn ia P h 3 41100 .000 ,00 4 2 , 1 0 0 X 0 0 X 0 oxt ( 0 X 0 ) %

1.12 1.12.01.17.055.2.1.05.01 Balania k u i a u a k u r u i i ingkat /pe la l i l i an 41100 .000 .00 4 1 1 0 0 0 0 0 . 0 0 0, (00) %

1.11 1 .12X1.17.05.52.2 B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 54.900.000.00 64.615.400. 164,600.00 ( 0 , 1 ^ %

M l 1.12X1.17.05.6.2.2.01 Belan ja B a h a n Pakai Habia K a m o r 3216 .000 ,00 3 2 1 5 X 0 0 , 0 0 0,00 ( 0 , 0 0 ) %

1,12 1 12.01.1705.5.2.2.01.01 Belanja M a t Tul is Kantor 32I5.D0O.0O 3 .115000,00 0,00 (0,00) %

M l 1,12.01.17.05.62.2.02 BelanJa B a h a n / Matar ia l 30-747.000.00 3 0 , 6 0 1 4 0 0 X 0

z z

K O D E REKENINO U R A I A H A N G G A R A N B E R T A M B A H / BERKURANG

P E N J E L A S A N K O D E REKENINO A N G G A R A N R E A U S A S I SISA % P E N J E L A S A N 1 2 ) 4 6 4 7

I ft Ftf ftft Fu rafi ft nF F ra ra ft ft raF

1.12 1.12.01.17.05.522.11.02 3UnjB Makanan M n lAnuman n p a l 6.075.000,00 e.025,OOO.0(] O.OC ( 0 . 0 0 ) %

1.12 1 . 1 2 X 1 - 1 7 X 5 X 2 2 . 1 5 Balanja P a i j a l a n a n D i n 1 4 . 7 1 0 X 0 0

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended