Home >Documents >'M"O N IT O~RP O L S K I

'M"O N IT O~RP O L S K I

Date post:11-Jan-2017
Category:
View:364 times
Download:14 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 'M"O N IT O~RP O L S K I D Z I E IN II U R Z D O W Y P n L s K I EJ R Z E C Z Y P o S PO L I T EJ L U D o WE J

  Warszawa, dlda l grudnia 1955 r. Nr 112

  TRE$

 • /'

  oonitor Polsld Nr ' l_12 ___ .,.-____________ 1_~""', _. _-_:..' _"--___________ --=-........ --'-~, ,--,' """'~p+?__,~_r;'. ,..,lt.,.,~5,..,.., ~ ,1

  Balicki Jzef, Bana Jzef, Baranowska-Korzowa Maria, BI 'rczyk Kry- drys Jzef, Idasiak Adam, ldzikowski Adam, Izydprczylr. Roman, J.ago-' $lyaa, BeilOit Ludwik:, Bermcw ' Mina, Biakowiez Anna; ' , &akowiez 4WlSka 'Stefania, Jajc:uk Jzef, Jakubowski Bronisa.w, ,Jam:zak T .... ' lilael, Biakow'$kiTad~usz, Biela Stanisaw, Bielwn,a Krystyn." Bj- .e'ttsz, , Janik Jozea, -hlniak AdWl, 'J&r~Oek 19Dacy, Jakiewicz LM .. ' ezi~ki Julian, Biliczak Antoni, Blat Adam, BlumeneW-,uterpadlt aard, Jasm"i Mich~, Jaworski Micha, ,Jaw~ski Antoni, Jaw~rski ' E~ia, Bolska-Zdanowiczowa Jzefa, Bram Mendel Mieczysaw; Stinisaw, Jadyk Marla, Jerczyska Anna, Joczyk Walenty:, ,J., Brhler Wacaw, Bryliska Fehksa, Buczek Edward, Bu}nOwska-Efron zeiak: Karol, K-Izmarek Alojzy, Kaczmariewicz Jzefa, KalliaRo-Ketty, Burzyska-Ordyska ZQfia, Buzgann Chewel, Buzgan-Szyler man, Kamasz Leon Kamiski Bolesaw, 'Kasdra Jzef, Kaszyflskl Rywa, ChaberskiEmil, Chajet Mojesz, Chorak Kazimierz, Chro- Kazimierz, Kara Jzef, Katarzyski ,Leon, Kamierczak Zygmunt, nicki Adolf, Cichowska-Burska Antonina, Cielikowski Witold, Czar- Kembrowska Maria, Kiciski Franciszek, Klecha Pawe, ' Kosatka, ka Abram, Czekaj Stanisaw, Czemik Stanisaw, Daszewsld Jan, 'Wadysaw, Kasterka Jan, Kostrzewa Stanisawa, Koszo\vska Kry. Dawski Stanisaw, Dbrowska Jadwiga, Deryng Jerzy, Doycki V\r'o- styna, Kowalczyk Jzef, Kowalski Kazimierz, Krawczyk Ja'n, Krawa ' dzimi.erz, Domaradzki Jan, Drac-Balcerzak Jadwiga, , Dunajcwska czyski Jan, Krupiski Adam, Krupop Antoni, Kurski Marian, Kry. Antonina, Feldman Katarzyna, Fogg Mieczysaw, Fogiel Aleksander, siak Marian, Kurzela Franciszek, Kubera Adam, Kubiak Adam, Ku- ' Fojcik Ignacy, Furhang Aleksander, Gazka Stefan, Gsior Kazi- kua Antoni, Kulesza Ignacy, Kup.is Mieczysaw, Kusiski 'r!arian, miera, Gs50wski Aleksander, Gelbard Ma'ria, Geppert 'Eugenillsz, Kurzawski Stanisaw, Kowalik Micha, Kwiatkowski Jerzy, Kwiat-Getyska Helena, Gbczak Jzef, Godlewski Marian, Godzisz Marcin, kowski Stanisaw, Lach Konstanty, Lewandowski Franciszek, Liperl Go;iowski Jakub, Goicz~a' Zdzisaw, Grski 'Emil, Graoows'ki Ma- Jan, Lesia1t Micha, Lisowski Jazef, L-ewkowicz Stanisaw, til'komy, rian, Grdkowska Antonina, Grtkiewicz Apolonia, Grynhaus Szura, Adam, azuchiewicz Jzef, uczak Bolesaw, ukasiewicz Wadysaw, . Grynsztajn Micha, Haisig Marian, Hajduk Micha, Haska Kazimierz, Majda Kazimierz, Mazur Jan" Maliski Stanisaw, Markiewiq. Aloi- , ., Hauser Ludwik, Heising Roman, Hendrich Wanda, Herba Kazimierz, zy, Marszaek Stanisaw, Matykiewicz Kazimierz ,Lucjusz, Michnow~ " Hirsch Stefan, Hochman Izrael, Hofman Wlaslimil, Ilnicki Wiesaw, ' ska Stefania, Miernicki Wadysaw, Mierzwa Adam, Mielczarek Sta-Iwanicki Mikoaj, Iwaciw ' Stanisaw, Izbicka Krystyna, Jaruga ' D,iMaw, Mikus Jzef, Miszczak Heltma, Mynarczyk Jan, Mosiala Alina Irena, Jasiski ' Jzef, Jasiukiewicz Stanisaw, Jasiukiewicz Piotr, Motyl Edward, Musiaowicz Marian, Musiaek Bronisaw, Nic-Wanda, Jezioraski Stanisaw, Jdrzejewski Aieksoander, Juru Ro- pokj Jan, Nowak Andrzej, Nowicki Jan, Oberle Tomasz, Okla man, Kafarska Jadwiga, Kalinowicz Elbieta, Kalinowska Maria, I(a. Edward, Opala Jzef, Osetek Jzef, ' Otto Adam, Owczarek Micha, miska Ida, Kaszczuk Zofia, Kawczyska Zofia, Kazubiski Piotr, Owczarek Wadysaw, Paka Antoni, Pgielski Jan, Parkttny A-nton,i, Kerocka Zofia, , Kym Micha, Kojaowicz-Engelwna Stanisawa, Paprzycki Lucjan, Perska Jzefa, Pawowski Jzef, Pietriak Jzef, KolaszyiIska Danuta, KolaSzyski Ryszard, Kolosko Emanuel, Ko- Pcherczyk Jzef, Piasecki Marian, Piasecki Franciszek; Piasecki Jlemacki Jzef, Kowalska Anna, Kowalska Ruth-Taru, Kozowski Stanisaw, .Piechota Bronisawa; Piecyk Pawe, Piechocki Jan, P,retrus Micha, Kramarczyk Stanisaw, Krameris-Sawkki Ryszard, Krowicki Jzef, Pigon Wojciech, Pilak Jzef, Pinkosz Andrzej, Piorek Woj-Tadeusz, Kubacki Tadeusz, Kulczyk Mieczysaw, Kurek Wadysilw, dech, Piaruski Roman, Plichta Jzef, PisIa Bronisawa, Phi dennik Lachnitt Walerian, Lancman Miriam, 'Larys-Pawiska Helena, Lato- Ludwik, Pcienniclak Jan, Polak Roch, Polak Ludwik, porowczyk wicz Betty, Latowicz Karol, Lent Samuel, Lercher Herman, Lewen- Jazef, Polewiarz Mieczysaw, Porada Klemens, Posmyk Jan, Poter.aa tiztajn Henryk" Lewiski Sawomir, Lipka Zofia, Loedl Boleso1w, Lo- 'Julian, Pre Piotr, Przyrembel Konrad, Puawska Janina, Pyrka An-rentowicz Magorzata, oziska Zuzanna, MaksymowiC:I: Stani:iaw, toni, Raiter Alfons, Ratajczak Franciszek, Raszp]owa Stefania, Rbacz Manczura Florian, Marzec Stanisaw, Mazur Wadysaw, Melsler- Wojciech, Ro'bakowski Jzef, Roszkowski Kaz~mierz, Royski Arnold, Stolarska Luba, Meisler Natan, Melman Marian, Michaowski Zbig- Ron,iata Bolesaw, ,Rozpirski Bronisaw, Rosiak Roman, R An.tom, niew, Michniewicz Zdzisaw, Mierzecka Janina, Miniewski WIady- Rudnicki Zygmmt" Rumiski Jerzy, Rusak Antoni, Rusak Jan, Ryb.us slaw, Misiarek Helena, Modrzewski Wacaw, Modzelewski Jan, Jan, Rybczyski Kazimierz, Rycki Sta,nislaw, Rudzki Staniis!aw. ,' Niedba . Jzef, Oparek Eli.asz, Orzecka-Knake Irena, Osiadaq; lu- Sadowy Stanisaw, Sa& Stefan, Serweta Antoni, Siejka StaNisaw, bella, Paczyski Adam, Pendyk-Broski Bronisaw, Piasecka-NieU- ' Sienkiewicz Franciszek, Skupiski Jzef, Skrzewska Zofia, Sauk , wieckaMaria, Pitek Jzef, Pieracki Jzef, Pietruski Ryslilrd, Stefan, Sroczyski Leon, Stawiraj Stanisaw, Stachulec Andrzej, Pilalski Jzef, Pawiski Janusz, Polak Stanisaw, Popyk Marta, 'Sobaa Jan, SobczYliski Wadysaw, Sola Jzef, Staniszewski Jzef, Pc;>siadowski Stanisaw, Prczkowska Aniela, Przeradzka Jadwiga, Stpniak Regina, Stpczysca Kazimiera, Strzelecki Jerzy,' Stru'fc1l:a Przy dryga Franciszek, Puchaiski Henryk, Rycka Teresa Maria, Janina, ,Stypa Jzef, Suat Antoni, Swiniarski Jzef; Swinoga Jzef, Rubinowicz MiCha, Sabilk Stanisaw, Sagan Eufrozyn, Samborska Szczepanik Jan, Szczepaski Marek, Szymaska Marianna, Szymaski Stanis,awa, Sandeckl Roman; Sarnowska Wanda, Schramel-Szaniecki Leonard, Szymaski Leon, Szymaski Jzef, Szepelska Janina Jze!a, Tadeusz, Semko Tadeus, Sender Jakub, Sieja Stefan, Skoruski Ta- Tenenbaum Zygmunt, Tomczyk, Jzef, ' Tomczyk .rzef, TrojallC!wsld deusz, Skowroski Jzef, Sobodzian MaLian, Smandzlk ucja, $o. Jan, dr Tymienicka Wiera, Turlejski Jzef, Wiatr Piotr, Wilk Jzef, bonkiewicz Feliks, Soska Stanisaw, Sroka Jakub, Stachowiak firan- Wichrowski Wacaw, Wodarczyk Micha, Wnuk Julia, Wojtala \V~- ' ciszek .. Starowicz Cel.ina, Starzewska Maria, Stasiak Bronisaw, Sta- ' dysaw, Wolnowski Igna.cy, WrzesiHski Witalis, Zagwdrrik Wady-siw Wodzimierz, Strauss Stanisaw, Sukowski Kazimierz, Swio saw, Zo,skrski Jzef, arnowski vVadysaw, Zdasien Irena, Zimk .. Stanisawa , Szczepaniak Adam, Szeftel ,Zofia, Szmerling Maria, Szo- Jzef, Zioo Antoni, Zwoliliska Zofia, stak Maria, Szwejlich Micha, Tabor Genowefa, Tapek Stanisaw,

  ,Tarnowski Aleksander, Tekiela Tadeusz, Tiberqer' Salomon, Toka-- rzewska Zofia, Treichel Jan, TuraIska Irena, Turkow Izaak,Turow-

  ski ' Micha, Urbaska Mieczysawa, Urbanowicz Halina, ' V/icek Adam, Widecki jzef Wjciak Marian, ' Wrosk i Stanisaw, VI/y-bralliak Adolf, Zaborowska Maria, Zaleski Stefan, Za 'eszczuk Marian, Zalewski Teodor, Zawadzki R~zard, Zbyszewska-KisieliIiska Stani-sawa, Zdanowic7 Vvarlaw Zieliska Stan:s!awa, Zieliski Leopold, Ziemiaski Wadysaw, Ziomecka Anna Barbara, Zuber Allna, Zy-sman Mojesz, '

  UChwa Rady Pait.stwil I dnia 23 maja 1955 r_ nr 0/809 - ' na wniosek Prezydium Wojewdzkiej Rady NaTodowej w odzi - odznaczeni zostaj "Medalem lO-lecia Polski Ludowej":

  Baranowski Adam, Ball Tadeusz, Baranowski Stanisaw, Barc Apolonia, Bcela ' Stanisaw, Bk Wacaw, Bednarek Aleksandra, Bielawska Elifemia, Bielicki Lucjan, Biskup Micha, Baszkie.wicz Ka-zimiera. Baszczyk Ignacy, Baszczyk Antoni, Bach Kazimierz, Bo- , cheska Cecy1fa,. Bonder Marian, Brodowicz Franciszek, Brya Sta-nisaw, .Buj.acz Stefan, Burdykiewicz Franciszek, Chachua Franciszek, Chojnacki Miecysa1V, Cicho \'Vojciech, Chrzanowsk. Klementyna, Choczaj Ksawery, Chrustek Stanisaw, Chrzanowski Stefan, Chrzan Micha, Cichosz Jzef, Cielak Wadysaw, Cymer Czesaw, 'Cwiklak ' Antoni, Czaplicki Zygmunt, Czajkowski Wadysaw, Czermaska Fe-liC;Ja, Damzyn Jerzy, Daczak Stanisaw, Dbski Antoni, Du.bak Fran-ciszek, Dobrian Stefan, Dobrychop Jzef, Dobruchowski Stanisaw, Doruch , Tomasz, Dudek Wjciech; DuszyskiMicha" Dzierbickr Ka-zimierz, Dziubatowska Apoonia, Elzanowska Helena" Fidzia11ski AQm, Figiel ' Piotr, Folta Stanisaw, Fraczkirwicz Franciszek, Frtczak Edward, GaQrysiak Stanisaw, Gaik Maria, Galant Maria, Ca-'lowski 'Roman Zdzisiaw, Gawinek Franciszek, Gembala Micha, Glom ' bik Henryk, Gmyrek Wadysaw, Gostyska Irena, Granosik Feliks, Ha-

  Uchwa Rady Pastwa z dnia 23 maja 1955 r. nr O/S lO 0:-na wnii>sek Ministra Szkolnictwa Wyszego - odznaczeni zo-staJ "Medalem lO.leciil Polski Ludow'ej": ,. '4 ""i' ' -" i;

  Antko\\'iak Wacaw, Balcerski Wacaw, Belltkowska Halina; Bieniek Maciej, Biszewski Kazimierz, Bogacz Kazimierz, Bogucki Wadysaw, Bogusawska Henryka, Borowski Edward, Borowski Jan. Chechowska Irena, Ciechanowicz Piotr, Czerwiski Bronisaw, CZyI-ko Mikoaj, dr Darski Stanisaw, Dbicki Mieczysaw, Dobrowolski, Jan, Drozdowicz Leon, Dylewski Edward, pro!. dr Dziedzic Jerzy, DziubiIiski Kazimierz, Geislei Edward, Gerach Tadeusz, Goldzinowski Tadeusz, Golmal1owski Antoni, Gocicki Ignacy, Grudziecki Ste-fan, Gr'zekov.r.Jak Wadysaw, Henklowa 'Wiktoria; Hofman Lucjan. Hummel Bogumi, Jacze-i.'ski Jerzy, Kaczmarek Zdzisa,\', dr Kaspro-wicZ Bolesaw, KtQwskl Edward, Kazirn\erczak Roman, Kenig Eu-geniusz, KaIeta Stanisaw, KaInma Leon, Kaniewski Stanisaw, prof. in. Kobyliftski Lech, Kopecki Kazimierz, Korzec Wadysaw, Kossow-ski Jan, Kowalewska

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended