Games Pai

Date post:29-Nov-2014
Category:
View:639 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
  • 1. MAIN PETUNJUK

2. TOPIK Created By Isna 07110003 3. Created By Isna 07110003 4. Created By Isna 07110003 Ada BerapaMalaikat Allahyang wajib diketahui? b. 11 Malaikat LaNjut..Bro.. a. 10 Malaikat 5. LaNjut..Bro.. Created By Isna 07110003 Siapa malaikatyang bertugasmenjaga neraka? C. Malik A. Ridwan B. Jibril 6. LaNjut..Bro.. Created By Isna 07110003 Apa tugas malaikatmikail ? b. Mencatat Amal a. Membagi Rizqi c. Menyampaikan Wahyu 7. LaNjut..Bro.. Created By Isna 07110003 Siapa yang bertugas menyampaikan wahyu? b. Mungkar c. Jibril a. Israfil 8. Created By Isna 07110003 Apa tugas Malaikat Raqib dan Atid? b. Penanya di Kubur a. Pencatat Amal c. Penjaga Neraka 9. Created By Isna 07110003 Berapa jumlah nabi yang wajib diketahui? A. 25 Nabi B. 26 Nabi C. 27 Nabi 10. Created By Isna 07110003 Nabi siapa yang memiliki mukzizat Al-Quran? A. Daud B. Isa C. Muhammad 11. Created By Isna 07110003 Mukzizat apa yang diberikan kepada nabi Ibrahim? A. Tidak hangus dibakar api B. Membelah Lautan C .Membelah Bulan 12. Created By Isna 07110003 Kitab Injil diberikan kepada nabi Siapa? A. Musa B. Isa C. Daud 13. Created By Isna 07110003 Kapan Nabi Muhammad Lahir? A. 12 Hijriah B. 1 Muharram C. 12 Rabiul Awwal 14. Created By Isna 07110003 15. Main Lagi Yuk.. Created By Isna 07110003