Home >Documents >ELMU RETORIKA - file.upi. · PDF filew a n g e n an a â Å â à ~...

ELMU RETORIKA - file.upi. · PDF filew a n g e n an a â Å â à ~...

Date post:12-Mar-2019
Category:
View:223 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

ELMU ELMU RETORIKARETORIKA

Wangenan retorika

Ditilik tina jihad EtimologiRetorika asal kecapna tina BasaYunani, tina kecap Rethor/Orator nuhartina Juru Pidato. SedengkenOrator, asalna tina kecap Orasi nuhartina Pidato/Khutbah

wang

enan

a~x

tututt{t

SUMBERRetorika nyaeta kaparigelan pidato di hareupeun jalma

loba. (Study Retorika di Sirakkusa ibu kota Sisilia Yunaniabad ka- 5 SM.Retorika nyaeta mere hiji kasus ngaliwatan omongan. (Sawangan Kaum Sofis, nyaeta Gorgias, Lysias, Phidias, Protagoras jeung Socrates, ahir abad ka- 5 SM).Retorika nyaeta elmu nu ngajarkeun manusa ngeunaankaparigelan, ngeunaan cara pikeun nimukeun saranapersuasif nu objektif tina hiji kasus. (Aristoteles).Retorika nyaeta elmu nu nalungtik kasalahpahaman sartaneangan saran jeung pamecahan masalah. (Richard awalabad ka 20-an).Retoruk di anggap ngan mangrupa bagian leutik tina elmusastra nyaeta salaku salasahiji elmu anu engkena leuwihdipikawanoh disebutna Kritik Sastra. (Ahli sastra di zamanPertengahan/Renaisance).

dicindekkeun yen Retorika tehnyaeta Elmu anu ngajarkeuntindak jeung usaha nu efektifdina persiapan, panataan jeungpenampilan tutur pikeun ngabinarasa silih pangertian jeung gawebareng sarta katengtreman dinakahirupan bermasyarakat

Objek ulikan retorika meh sarua kolotna jeung kahirupanmanusa,hal ieu luyu jeung kafasihan manusa dina cara ngomongwaktu dina upacara adat contona saperti dina : Upacara aya nu

ngajuru,nu maot,atawa nu kawin jst.Uraian nu sistematis na retorika nu di mimitian ku koloni

bangsa Romawi asal na ti Syracuse pulau Sicilia.Manehna ngagunakeun retorika pikeun ngabantuan

rahayat nu handap pikeun dina ngalawan pamarentah nu dijaman ka sebut pamarentah di nagarana teh diktator.Nu ahirna

pamarentah di jaman na teu bisa tuluy salila na diganti kudemokrasi.

Tuluy ti dieu teh loba deuih jalma-jala anu sapamikiransaperti corax. Corax dina makalah retorika na nu dibere ngaran

techne logon (seni kata-kata).Sanajan makalah ieu ayeuna geus euweuh urang geus kudu

apal yen makalah ieu teh ngomongkeun hal nu di sebut teknikkemungkinan. Naon ari nu disebut tekhnik kemungkinan

teh,nyaeta lamun urang teu bisa mastikeun anu sifat na can pasti ,mimitian ku hal nu geus umum.

Salain tekhnik kemungkinan oge aya dasar-dasar organisasipesan tina hasil karya corax,maneh naa ngbagi pidato jadi 5

bagean nyaeta :pembukaan,uraian,argument,penjelasan,jeungkacindekan.

Sajarah k

amekara

n

ttSAJARAH KAMEKARAN

Kakaisaran romawi lain ngan subur ku sakola-sakola retorika, tapibeunghar oge ku orator-orator ulung. Saperti Antonius, Crassus, Ruffusjeung Hortensius.

Hortensius kasohor maher dina pidatona.

Kamampuh hortensius disampurnakeun ku Cicero.

Cicero muncul salaku nagarawan jeung cendikiawan.

Abad pertengahan sering disebut abadkegelapan, og pikeun retorika.

Saabad kahareup ti eta zaman, di Timurmuncul peradaban anyar

Nabi Muhammad saw hiji jalma anu pasehdina nyarita ku kekecapan singkattapi ngabogaan harti anu jero.

Aya lama anu ngumpulkeun pidato-pidatona anu dingaranan Madinat al balaghah

Lawungan urang Eropa jeung urang Islam anunyimpen jeung ngarekahkeun khasanah Yunani dinaperang salib ngakibatkeun renaissance.

Aya 3 aliran retorika modern :

EPISTOMOLOGI BELLES LLETRES ELOKUSIONIS

Tokoh-TokohORATOR ULUNG

Presiden SoekarnoPresiden Soekarno,lahir di Blitar 6

Juni 1901.Ngaran bapana RadenSoekemi Sosrodiharjo jeung indungnanyaeta Ida Ayu Nyoman Rai.Momentum orasi anu kasohor nalikaanjeunna orasi di hareupeun sidang PBB.

Barrack Husein ObamaBarrack Husein Obama,lahir ping 14

Agustus 1961 nyaeta presiden AmerikaSerikat anu ka 44.Orasi anu kasohor nyaeta nalikaanjeunna ngajak ka sakumna jalma diAmerika sangkan milih anjeunna.

Jhon MiltonJhon Milton, lahir 9 Desember 1608

nyaeta salaku panyair Inggris anu kasohorku karyana anu judulna Areopagitica anudijieun dina ping 23 November 1664. Pidatoeta teh ngebrehkeun argumen pikeunkabebasan nyarita.

Marcus Tullius CiceroMarcus Tullius Cicero, lahir 3

Januari 106 M nyaeta orator jeungnegarawan Romawi kuno anuumumna dianggap salaku ahlipidato latin jeung ahli gaya prosa

PeriklesPerikles (459-429 SM) nyaeta

negarawan, orator jeung jendral Athena anu penting jeung mangaruhan salilazaman keemasan Athena,era antaraperang persia jeung Peloponnesia.

Sheikh Ahmed Hoosen DeedatSheikh Ahmed Hoosen Deedat,

anjeunna mangrupa pangarang, dosenjeung orator. Anjeunna kawentar salakusalasahiji panyatur kahot dina debat publikngeunaan kaagamaan.

Vojislav SeseljVojislav Seselj, lahir di Sarajevo

Yugoslavia. Nalika keur bentrok jeung Milosevic ngeunaan tentara Bosnia, Milosevic ngungkarakeun ngeunaan Seselj, nyaeta Seselj menjadi seorang orator terkenal,meskipun ia mempunyai cara yang aneh dalam menyebutkan huruf (R).

Dathya Sai BabaDathya Sai Baba, lahir dina ngaran Satya

Narayana Raju dina ping 23 November 1926. Anjeunna salaku guru pimpinan agama,oratorjeung Filsuf India.

Sir Winston Leonard Spencer ChurchillWinston Churchill lahir di Bleinheim

Palace,Woodstock, Oxford Shire dina ping 30 November 1874. Anjeunna dipikawanoh salakuperdana menteri Britania Raya ku kamaherannadina ngatur strategi, orator, diplomat jeungpolitisi ngajadikeun anjeunna salasahiji inohongpaling boga pangaruh dina sajarah dunya.

Adolf HitlerAdolf Hitler lahir di Braunau, Austria

dina taun 1889. Hitler mangrupa lambangkabiadaban salila 20 abad leuwih ti etahitler dikenang salaku asal muasal perangdunia ka-2. kaparigelanana salaku orator geus teu kudu dipadungdengkeun deui, diukur tina kamampuana dina ngagerakeunmasa ahirna hitler disebut salaku orator pangsohorna sapanjang sajarah.

Sarah Josepsarah josep nyaeta hiji wanoja anu

pinunjul Order of the British Empire dinataun 2004. Sarah aktif nulis artikelngeunaan islam pikeun ngayakinkeuneksistensi islam.Leuwih ti eta sarah oge sokturun ka jalan sabari ngalakukeun orasinepikeun kabeneran ajen islam.

Otto Iskandar DinataRaden Oto Iskandar Dinata lahir di Bandung

ping 31 maret 1897.Anjeuna mangrupa salasahijipahlawan nasional indonesia oge salasahijimanten pupuhu paguyuban pasundan jeunganggota volksraad atawa DPR dina jamanwalanda.Anjeuna dipikawanoh kusebutan si JalakHarupat sabab kawanina dina ngalawan sagalarupa pangjajahan.pikeun ngahargaan kana sagalaperjuangana, dijieun hiji monumen perjuangan diwilayah lembang ngaran monumena nyaetaMonumen Pasir Pahlawan

Bung TomoSutomo atawa anu leuwih dipikawanoh

bung tomo, lahir dina ping 3 oktober 1920 di surabaya.Bung Tomo kawentarkuungkarana di radio nu pinuh ku wawanenpikeun usaha ngagedurkeun sumangetrahayat dina ngalawan penjajahanwalanda.

Mahatma GhandiMahatma Ghandi lahir dina ping 2 oktober

1869 di India.Ghandi mangrupa jalma anunyanggem agama hindu anu mikaresep kana pamikiran-pa mikiran agama sejen sapertiislam jeung kristen.prinsip perjuangan gandinyaeta nyaeta Satyagraha anu seringdihartikeun jalan anu bener.

Abraham LincolnAbraham lincoln lahir di Hardin country, kentucky dina

ping 12 pebruari 1809.Salaku jalma anu teu satuju kana perbudakan,linclon meunang pencalonan presidenAmerika ti partey republik dina taun 1860 sakaligus jadipresiden anu kapilih.lincoln ngaluarkeun dekrit anumarentahkeun penghapusan perbudakan ngaliwatanproclamation of emancipation dina 1863.sanajan lobadicawad linclon sukses ngahijikeun opini publik ngaliwatanretorika jeung pidatona,pidato pangalusna anu pernahdipigawe nyaeta pidato Gettysburg.Lincoln dianggappresiden pangalusna sapanjang sajarah Amerika.

Fidel Alejandro Castro RuzFidel lahir dina ping 13 agustus 1926

di kuba.Castro ngritik jeung mimpingerakan anti pamarentah.

Mahmoud AhmadinejadMahmoud Ahmadinejad lahir di Aradan dina

ping 28 oktober 1956.Anjeuna salaku presideniran anu kagenep jeung ipikawanoh salaku tokohkonservatif anu miboga paradigma islamis,dinaperiode kapamingpina ahmadinejad geus lobangajadikeun parubahan sabada dua taun ngajabatjadi walikota ahmadinejad kapilih jadi presiden.

Vladimir Illich LeninLenin lahir di Simbirsk, rusia dina

ping 22 april 1870.anak ti ilyanikolaevich ulyanov, saurang pagawenegeri rusia anu merjuangkeundemokrasi.

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended