Home >Documents >Berkumer 1-2013

Berkumer 1-2013

Date post:20-Feb-2016
Category:
View:215 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Berkumer nummer 1 - 2013
Transcript:
 • DE

  BE

  RK

  UM

  ER

  Januari 201341e Jaargang nr. 1

  Maak kennis met Mindfullness

  Kom naar de Hollandse avond

  Ronald ten Berge ook volgend seizoen bij VV Berkum

  Wijkvereniging Berkum

  de verbindende schakelwww.wijkverenigingberkum.nl

  www.vvberkum.nl

  Foto: Rena Miedema

 • gezichtsbehandeling acn behandeling huidverzorging van de man electrisch ontharen (blend en diathermie) manicure

  medische camouflage (littekens, wijnvlekken etc.)

  S C H O O N H E I D S S A L O N

  BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

  Sparrenlaan 4 tel: 038 - 454 39 44

  autobedrijf

  V.O.F.

  Kuyerhuislaan 15

  8024 PCZwolle - Berkum

  Tel: 038-4532846

  Verkoop

  Reparatie - Onderhoud

  A.P.K. Keuringsstation

  Schadeherstelook in samenwerking met uwverzekeringsmaatschappij

  TWEEWIELERS

  Bromfietsen

  YAMAHA

  HONDA

  PEUGEOT

  TOMOS

  VESPA

  Vechtstraat 158021 AS Zwolle

  Tel. 038 - 4544287

  Fietsen

  RALEIGH

  UNION

  SPARTA

  GAZELLE

  NIEUWLEUSEN

  BERKUM

 • Eindredactie Hetty Bruins, Vossiuslaan 1 % 452 55 33Administatie en adv. verzorging S. Schippers, Ruusbroecstraat 149 % 750 47 58Verspreiding J. Dingerink, Dennenlaan 16 % 453 16 50Ontwerp en druk Upmeyer GrafiMedia, Simon Stevinweg 26 % 460 38 38

  Tarieven voor tekst en of advertenties op aanvraag:[email protected]

  Activiteitenagenda27 december Oudejaarsborrel De Weijenbelt

  31 december Carbidschieten Tussen de Verlaten

  1 januari Nieuwjaarsfeest 2013 De Weijenbelt

  5 januari Repair Cafe kelder Berkumstede (10.00 12.00 uur)

  17 januari workshop Mindfullness De Weijenbelt

  26 januari Hollandse avond De Weijenbelt

  27 januari Speciale dienst De Hoofdhof

  De Berkumer is het wijkblad voor Berkum enwordt in Berkum en de omringende buiten-gebieden verspreid. Het is een gezamenlijkeuitgave van de: Voetbalvereniging Berkum en Wijkvereniging Berkum met inbegrip van Kinderboerderij Berkum en Supporters-vereniging Berkum. Kopij voor de volgendeBerkumer dient vr de 10e van de maand inhet bezit te zijn van de redactie, op email-adres: [email protected]

  Kopij van niet deelnemende verenigingen ofinstanties kunnen tegen betaling geplaatstworden.

  De redactie houdt zich het recht voor omkopij zonder opgave van redenen te weige-ren of in te korten. In geval van geschillen ishet redactie reglement op te vragen bij devoorzitters van de Wijkvereniging of deVoetbalvereniging.

  3

  Bingo BerkumEr wordt in 2013 gespeeld op de volgende data:4 januari 201318 januari 20131 februari 2013

  Tot zie

  ns

  in

  De Wei

  jenbelt

 • 4

 • Wijkvereniging Berkumwww.wijkverenigingberkum.nlWijkgebouw De WeijenbeltCampherbeeklaan 82% 453 74 09Rabobanknummer 377315265

  De bestuursleden van Wijkvereniging Berkum willen graag praten over zaken

  die u raken. U kunt met uw vragen of opmerkingen terecht bij:

  Voorzitter a.i. : VacantSecretaris : Hans Kempenaar - 454 59 09 - [email protected] : Bert Boonk Bestuursleden : Johanna Bos - 453 81 62 - [email protected]

  Vacant - [email protected] van Dorp - 454 42 58

  Ledenadministratie : Gineke Borger - [email protected] : Jenny en Jan Jansen - [email protected]

  %

  %

  %

  5

  Kom donderdag 27 december vanaf 21.00 uur naar deWeijenbelt voor de gezellige oudejaarsborrel. Met een lekkerhapje en drankje kun je napraten over het afgelopen jaar enalvast plannen maken voor 2013.

  Oudejaarsborrel

  Maandag 31 december tussen 10.30 en 14.00 uur zijn erweer knallen te horen! In het weiland van Kooiman (net over hetbruggetje) is het jaarlijkse carbidschieten. Onder het genot vaneen lekker kopje snert of een kop warme chocomel genietenvan deze knallende traditie. Kom ook!

  Carbidschieten

  Thuis de oliebollen en champagne op?Kom dan op oudejaarsavond om 1.00 uur (dus 1 januari heel vroeg) naar de Weijenbelt en toost op het nieuwe jaar. Toegang voor 16 jaar en ouder. Kaarten voorverkoop 7,50, aan de zaal 10.

  Nieuwjaarsfeest 2013 Berkum

 • Uw juiste partner voor:

  Nieuwbouw

  Verbouw

  Onderhoud

  Bel voor meer informatie/

  een vrijblijvende offerte.

  Baekelandstraat 8

  8013 ND Zwolle

  Tel. (038) 453 26 55

  Fax (038) 453 28 56

  Woning verkopen?Zelle makelaars heeft al meer

  dan 30 jaar ervaring

  in onroerend goed.

  Hoevebrink 2 - 8034 PZ Zwolle

  Tel. (038) 4228383-email:[email protected]

  BELSNEL:

  0384228383

  Je voelt je thuis in n geZELLEg huis

  - Gezichts- en lichaamsbehandelingen

  - Manicure Grotiuslaan 13

  - Gezichtsverzorging voor mannen 8024 XM Zwolle

  - Cadeaubonnen 038-4529100

  6

 • Wil je - dichtbij huis - kennismaken met Mindfulness?Kom naar de kennismakingsworkshop in de Weijenbelt.

  Je hebt vast weleens gehoord of gelezen over Mindfulness. Als je wilt weten wat het inhoudt ben je van harte welkom op dekennismakingsavond op donderdag 17 januari die MindfulnessZwolle voor ons verzorgt. Je krijgt informatie over Mindfulness,ervaart wat Mindfulness is en leert de eerste basisoefeningen.Je krijgt praktische tips om in je leven toe te passen.

  Mindfulness leert je met aandacht aanwezig te zijn in het hier en nu en helpt je een openaccepterende levenshouding te ontwikkelen. Het is geschikt voor iedereen die op zoek is naar meer rust,veerkracht, plezier en vervulling.Mindfulness is ook heilzaam bij spanningsklachten, somberheid, vermoeidheid en pijn.Wil je meer weten over Mindfulness of over Mindfulness Zwolle kijk dan op: www.mindfulnesszwolle.nl. Graag voor 10 januari opgeven bij Femmy Eikenaar: [email protected] of via 455 03 76.

  Wanneer: donderdag 17 januariTijd: van 19.30 - 22.00 uurWaar: de Weijenbelt Kosten: 20

  Mindfulness

  7

  Op zondagavond 27 januari zal in de Hoofdhof een dienst met een aangepaste liturgie gehou-den worden. Het Hoofdhofkoor zal dan haar medewerking verlenen en in die dienst zullen tweemissen uitgevoerd worden, namelijk de Deutsche Messe van Franz Schubert en de MissaBrevis van Hans Zonnenberg.

  De Deutsche Messe zal velen van u min of meer bekend in de oren klinken. Het koor heeft inhet verleden meermalen het "Heilig, heilig, heilig" uit deze mis gezongen. Op 27 januari zalde Deutsche Messe echter in zijn geheel worden uitgevoerd. De Missa Brevis is een recente compositie van Martin Zonnenberg. Het is (de naam zegt hetal..) een korte mis op de originele Latijnse teksten. Martin Zonnenberg is een bekende organist en koordirigent. Verder is hij o.a. bekend van het TV programma "Nederland Zingt".Aan de uitvoering werken verder mee: Bastiaan Lips, viool; Ilse Topper, altviool; Lois van Driel,cello; Margreet Datema, fluit en Adriaan Koops, orgel. Het geheel staat onder de leiding vanJaco Lips. De toegang is uiteraard vrij, u bent van harte welkom.Ter bestrijding van de onkosten zullen we na afloop een vrijwillige bijdrage vragen.

  Speciale dienst in de Hoofdhof

 • $,#*%#$)0-&.'$$

  #&'% )'+()!"/&.)*-'')++*$'+&'++'

  '+'&)*$'+&

  -&*/!"&.!"&'*+'*+#&+'')

  ' %(*. .'$$

  $

  & +%-)!" ,,)

  +) ,,)

  8

  Zerboltstraat 61a T 038 - 454 60 20

  www.de5olifanten.nl

  Patriottenlaan 4T 038 - 460 00 75

  Zwolle Zuid iedere zaterdag

  open van10.00 - 13.00 uur

  Januari actiegratis*

  gewichtscontrole

  * Geldig in januari

 • 9

  Sinterklaas blijkt in de nacht van vrijdag op zaterdag 24 no-vember te hebben geslapen in Berkum. Zaterdagochtend washet even flink zoeken geblazen voor de vele kinderen die degoedheiligman wilden verwelkomen in het Reviusplantsoen.Om half elf zou hij met zijn paard arriveren op deze plek maarhij was in geen velden of wegen te bekennen. Zwarte pietenen zelfs speciale acrobaatpieten waren er wel maar van deSint ontbrak ieder spoor. Ook Amerigo keek wat onwennigrond toen er een zwarte Piet op zijn rug plaats nam in plaatsvan zijn eigen Sint. De zoektocht die volgde ging onder meerdoor de Snelliuslaan. Daar waren de Pieten ook al druk aan

  het zoeken geslagen in verschillende woningen van mensen. Uiteindelijk werd Sinterklaas ontdekt in BSO Allio aan de Lorentzlaan. Hij was net wakker want hij had nog geen tijd gehadom zijn mijter op te zetten. Vanaf de BSO ging Sinterklaas op Amerigo richting de Weijenbelt.In een prachtig versierde zaal werd hij onthaald door de vele kinderen. Muzikanten vanGoeiesmorgens Juffrouw Jannie verwelkomden Sint en zijn pieten. Na samen veleSinterklaasliedjes te hebben gezongen en door de leden van de jeugdcommissie te zijn getrak-teerd op ranja, gingen de acrobaatpieten hun kunsten vertonen in de zaal. Om twaalf uur washet festijn afgelopen en ging iedereen naar huis.

  Sinterklaas slaapt bij BSO Allio

  Op de eerste zaterdagen in de afgelopen maanden konden de mannen met de gouden hand-jes heel wat min of meer defecte apparaten bekijken, die door Berkumers waren aangebo-den. Enkele werden total loss verklaard maar andere werden bij nader inzien gerepareerdterugbezorgd!De groep is van plan hier voorlopig mee verder te gaan zolang u ons blijft confronteren metapparatuur die het niet naar behoren doet. Wij doen wat we kunnen, maar geven geen garantie. Het kost ook niks behalve als er een onderdeel te vervangen is. Dat vervangen wij naoverleg met u over de onkosten!Er is wel door een dankbare aanbieder de suggestie gedaan: plaats een pot voor een vrije gift!Dat doen we en daar betalen we de koffie van!

  Nogmaa

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended