Home > Documents > arsip ukt span-ptkin 2016

arsip ukt span-ptkin 2016

Date post: 02-Feb-2017
Category:
Author: doanlien
View: 279 times
Download: 16 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 53 /53
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO Alamat: Jl. Walisongo No. 3-5 Telp. 7604554, 7624334, Fax. 7601293 Semarang 50185 PENGUMUMAN Nomor : Un.10.0/R2/KU.01.1/2810/2016 Assalamu’alaikum Wr. Wb. Diberitahukan kepada seluruh calon mahasiswa baru UIN Walisongo Semarang Jalur SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik – Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) Tahun 2016 sebagai berikut : 1. Berdasarkan hasil verifikasi dan sidang Panitia Penentuan UKT (Uang Kuliah Tunggal) Jalur SPAN-PTKIN Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2016, maka dengan ini diumukan besaran UKT bagi Mahasiswa Baru UIN Walisongo Semarang Angkatan 2016/2017 Jalur SPAN-PTKIN sebagaimana terlampir. 2. Melakukan pembayaran UKT dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini pada tanggal 14 – 24 Juni 2016 melalui salah satu Bank berikut : a. Bank BTN b. Bank Jateng Syari’ah c. Bank BRI Syari’ah 3. Calon mahasiswa yang tidak membayar UKT pada tanggal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri. 4. UKT yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Semarang, 13 Juni 2016 An. Rektor, Wakil Rektor Bidang Adm. Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. NIP. 19721230 199603 1 002 Tembusan : - Rektor UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)
Transcript
 • KEMENTERIAN AGAMA

  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

  WALISONGO Alamat: Jl. Walisongo No. 3-5 Telp. 7604554, 7624334, Fax. 7601293 Semarang 50185

  PENGUMUMAN Nomor : Un.10.0/R2/KU.01.1/2810/2016

  Assalamualaikum Wr. Wb. Diberitahukan kepada seluruh calon mahasiswa baru UIN Walisongo Semarang Jalur SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) Tahun 2016 sebagai berikut : 1. Berdasarkan hasil verifikasi dan sidang Panitia Penentuan UKT (Uang Kuliah Tunggal)

  Jalur SPAN-PTKIN Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2016, maka dengan ini diumukan besaran UKT bagi Mahasiswa Baru UIN Walisongo Semarang Angkatan 2016/2017 Jalur SPAN-PTKIN sebagaimana terlampir.

  2. Melakukan pembayaran UKT dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini pada tanggal 14 24 Juni 2016 melalui salah satu Bank berikut : a. Bank BTN b. Bank Jateng Syariah c. Bank BRI Syariah

  3. Calon mahasiswa yang tidak membayar UKT pada tanggal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

  4. UKT yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

  Semarang, 13 Juni 2016 An. Rektor, Wakil Rektor Bidang Adm. Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. NIP. 19721230 199603 1 002

  Tembusan : - Rektor UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)

 • Lampiran Pengumuman

  Nomor : Un.10.0/R2/KU.01.1/2810/2016

  Tanggal : 13 Juni 2016

  NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  1 1620260600 HAYYU HABIBAH 400,000.00Rp

  2 1620540745 AHMAD YANI 400,000.00Rp

  3 1620175954 ARUM MEGASARI 400,000.00Rp

  4 1620405322 SITI MEGAWATI 400,000.00Rp

  5 1620094155 ASA AYYANDIANI 400,000.00Rp

  6 1620249714 NAILATUS SA`ADAH 400,000.00Rp

  7 1620511536 AMALIA ZUDAH 1,040,000.00Rp

  8 1620204142 YENI PUSPITA SARI 1,040,000.00Rp

  9 1620322248 FATIKHAH SABILA 1,040,000.00Rp

  10 1620107896 FATKHIYATUL MUBAROKAH NAJMUS SHOLIKHAH 1,040,000.00Rp

  11 1620405246 RIZA RIZKIATUL KIPTIYAH 1,040,000.00Rp

  12 1620335749 IKE NURLAELA 1,040,000.00Rp

  13 1620271628 MUHAMMAD HABIBURROHMAN 1,040,000.00Rp

  14 1620382890 AIZATUS SYARIFAH 1,040,000.00Rp

  15 1620336404 FIRDA ADELIA 1,040,000.00Rp

  16 1620176264 AHMAD ABDUL FATAH 1,040,000.00Rp

  17 1620348168 INAYATUL ROMADHONIYAH 1,040,000.00Rp

  18 1620336419 SUKMA WULANDARI 1,040,000.00Rp

  19 1620254493 PRADEWI EKA NINGSIH 1,678,000.00Rp

  20 1620336366 SILVA FATIKHATUN NAJA 1,678,000.00Rp

  21 1620405301 AS IDATUN NISA 1,678,000.00Rp

  22 1620085519 MUHAMMAD SYAFI`UN NI`AM 1,678,000.00Rp

  23 1620313649 IMROH ATUS SOLEHA 1,678,000.00Rp

  24 1620540220 RINAWATI 1,678,000.00Rp

  25 1620311739 PUTRI AMANDA 1,678,000.00Rp

  26 1620000034 EVIE ROHMAH 1,678,000.00Rp

  27 1620238406 VINO RISKA PANGESTI 1,678,000.00Rp

  28 1620002479 NUR WIDIATI 1,678,000.00Rp

  29 1620363360 DYATMA KARTIKA PUTRA 1,678,000.00Rp

  30 1620087987 FINA IDHAMATUSSILMI 1,678,000.00Rp

  31 1620057491 MUHAMMAD YANUAR FAIZ PRATAMA 1,678,000.00Rp

  BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

  MAHASISWA BARU JALUR SPAN-PTKIN 2016

  UIN WALISONGO SEMARANG

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 1

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam32 1620195550 SITI NURIN ALMAGHFIROH 1,678,000.00Rp

  33 1620026288 LISTIANA 1,678,000.00Rp

  34 1620259672 FENI LIANASARI 1,678,000.00Rp

  35 1620086253 ALWIYAH JAMILULLAIL 1,678,000.00Rp

  36 1620328268 PURYANTI 1,678,000.00Rp

  37 1620282600 M. ANAS HANAFI 1,678,000.00Rp

  38 1620082511 DZUFIKAR NAUFAL LABIB 1,678,000.00Rp

  39 1620176182 NURUL LATIFAH 1,678,000.00Rp

  40 1620326255 ECHA TWI ASVITYA 1,678,000.00Rp

  41 1620405320 SAIDATUL MAFUROH 1,678,000.00Rp

  42 1620059259 KARSONO 1,678,000.00Rp

  43 1620405247 ROIHATUL JANAH 1,678,000.00Rp

  44 1620333302 CHOMISSATUN LILIK 1,678,000.00Rp

  45 1620400541 ETIKA SAFITRI 1,678,000.00Rp

  46 1620311607 ALIFATUL JANNAH 1,678,000.00Rp

  47 1620467090 INDAH NUR SAFITRI 1,678,000.00Rp

  48 1620205057 ULFI ATIKAH 1,678,000.00Rp

  49 1620244854 ISTIQOMAH 1,678,000.00Rp

  50 1620114892 NUR AFIFAH MAULIDYYAH 1,678,000.00Rp

  51 1620400553 RAHMA SAFRINA 1,678,000.00Rp

  52 1620405334 INDI RAHMAYANI 1,678,000.00Rp

  53 1620076927 SULKHAH KHABIBAH 1,678,000.00Rp

  54 1620259911 RIZKA ARINA HIDAYAH 1,678,000.00Rp

  55 1620533556 ANDIS DWI RAHMATULLOH 1,678,000.00Rp

  56 1620086491 DWI NURLAELA 1,678,000.00Rp

  57 1620249201 MUTHIA NUR SABRINA 1,678,000.00Rp

  58 1620413237 FIKA DWI LESTARI 1,678,000.00Rp

  59 1620255811 FARIDA RIZQI AMALIA 1,678,000.00Rp

  60 1620029004 DINDA KARENINA 1,678,000.00Rp

  61 1620405268 NADIA AMALIA RIZQI 1,678,000.00Rp

  62 1620501783 MUH. NIZAR ULINNUHA 1,678,000.00Rp

  63 1620044683 ANIS NURUL HIDAYAH 1,678,000.00Rp

  64 1620304424 FUZI LAELA HAYATUN 1,678,000.00Rp

  65 1620013052 ALFIYATUL MUKARROMAH 1,678,000.00Rp

  66 1620017687 CHIKI ARIS SETIANTI 1,678,000.00Rp

  67 1620142213 GALIH WAHYUNI 1,678,000.00Rp

  68 1620284810 HANING TIAS 1,678,000.00Rp

  69 1620329455 NINING YUSNIA 1,678,000.00Rp

  70 1620405281 FITRO TWINADA 1,678,000.00Rp

  71 1620501842 FIRDA AMALIA 1,678,000.00Rp

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 2

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam72 1620009199 HUSNUL KHOTIMAH 1,678,000.00Rp

  73 1620273528 FATIMATUZZUHROH HUSNIATI 1,678,000.00Rp

  74 1620432152 CACA IRAYANTI 1,678,000.00Rp

  75 1620112543 DYAH ERLIANA 1,678,000.00Rp

  76 1620026904 MUHAMMAD ANGGORO 1,678,000.00Rp

  77 1620336355 FIRDA SAVIRA 1,678,000.00Rp

  78 1620403159 WINDI OKTA MAHESI 1,678,000.00Rp

  79 1620329609 LUBIS ALI FAHMI 1,678,000.00Rp

  80 1620244932 LINDA NOOR SYAIDAH 1,678,000.00Rp

  81 1620432166 NANDA SAFIERA MAFAZ 1,678,000.00Rp

  82 1620483825 HANINA YAUMIL FITRI 1,678,000.00Rp

  83 1620026909 SABIQOTUL HUSNA 1,678,000.00Rp

  84 1620420761 VINI AGIL VIRGIANI 1,678,000.00Rp

  85 1620450433 NUR IZZATIN AFIQOH 1,678,000.00Rp

  86 1620009067 AYU SULISTIANI 1,678,000.00Rp

  87 1620376180 MUKHAMAD IFANUL HUDA 1,678,000.00Rp

  88 1620101523 NAILU ROKHMATIKA 1,678,000.00Rp

  89 1620016199 NURUL HIKMAH 1,678,000.00Rp

  90 1620065984 DYAH LESTARI 1,678,000.00Rp

  91 1620009335 LINDA MUTIARA 1,678,000.00Rp

  92 1620420060 ASMA MUNADIAN IFFAH 1,678,000.00Rp

  93 1620204815 REFITASARI 1,678,000.00Rp

  94 1620009090 SITI LUTHFIATUL MA`RUFAH 1,678,000.00Rp

  95 1620282508 SITI MAIMUNAH 1,678,000.00Rp

  96 1620489604 FINA ROSIDA 1,678,000.00Rp

  97 1620504598 SALSABILA ANANDA NUGROHO 1,678,000.00Rp

  98 1620009271 LAILA ROHMAH 1,678,000.00Rp

  99 1620179667 ANA MAULINA 1,678,000.00Rp

  100 1620432209 AWALIATIE FAHIMAH 1,678,000.00Rp

  101 1620247534 DELLA AYU PRATIWI 1,678,000.00Rp

  102 1620368132 RAHMA TIARA AZZAHRA 400,000.00Rp

  103 1620493408 MUHAMMAD ULIL ALBAB 400,000.00Rp

  104 1620151365 AKHMAD KHAIRUL ANAM 400,000.00Rp

  105 1620319565 REZA BAIHAQI 400,000.00Rp

  106 1620384250 LAYA SRI FUAH 400,000.00Rp

  107 1620009185 AFIYATUR ROYANAH 400,000.00Rp

  108 1620315808 IIS ISTIQOMAH 400,000.00Rp

  109 1620531313 NI`MATU ROCHMAH 400,000.00Rp

  110 1620009272 LAILATUL INAYAH 1,070,000.00Rp

  Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 3

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam111 1620114849 EVI MASFUFAH BINTI JUWANTI 1,070,000.00Rp

  112 1620375416 HEPI RAHMAWATI 1,070,000.00Rp

  113 1620250202 SRI RATNA SARI 1,070,000.00Rp

  114 1620176006 AIMATUN NADHIFAH 1,070,000.00Rp

  115 1620013276 HARUM WIDYANA RIZKI 1,070,000.00Rp

  116 1620035637 VERA DWI IRMA PUTRI 1,070,000.00Rp

  117 1620012886 MUHAMMAD MUKHLIS AMIRUDIN 1,070,000.00Rp

  118 1620195354 ALVINA WAHYU PRATIWI 1,070,000.00Rp

  119 1620009304 INDA LAILATUL INAYAH 1,070,000.00Rp

  120 1620162209 DEKA SURYA MANDALA 1,070,000.00Rp

  121 1620334877 AJI GUNAWAN 1,070,000.00Rp

  122 1620468479 EKA KAMALIA RINTAN TANTRI RIZKI F. 1,070,000.00Rp

  123 1620162352 RAHMI MARDANI 1,070,000.00Rp

  124 1620335679 CHOFIFAH JATI ASHARI 1,070,000.00Rp

  125 1620514920 ARI PRASETYO 1,070,000.00Rp

  126 1620155971 SITI CHOLIFAH 1,728,000.00Rp

  127 1620272190 NISVIA OKTA INNAYA 1,728,000.00Rp

  128 1620012994 MUHAMMAD SRIYANTO 1,728,000.00Rp

  129 1620017359 NUR CHOLIS ANGGORO 1,728,000.00Rp

  130 1620504661 FUADAH NOR WIQOYATUL MILLA 1,728,000.00Rp

  131 1620090480 ADITIA ARDIAN 1,728,000.00Rp

  132 1620290102 LILA MUTTAMIMMAH 1,728,000.00Rp

  133 1620190356 NAILUL ITSNA AFIFAH 1,728,000.00Rp

  134 1620152458 IFTA AWALIA MUFRIDA 1,728,000.00Rp

  135 1620274655 NUZUL HARIYANTI NURJANAH 1,728,000.00Rp

  136 1620372574 AISYA ASTARI 1,728,000.00Rp

  137 1620335725 NUR DAROJATIN HIDAYAH 1,728,000.00Rp

  138 1620248642 PUTRI TAZKIYATURRIZQI 1,728,000.00Rp

  139 1620202684 UFI MUFIDATU SHOLIHAH 1,728,000.00Rp

  140 1620051279 SITI FATIMAH 1,728,000.00Rp

  141 1620061117 CAESARA FITRI NUGRAHGHINI 1,728,000.00Rp

  142 1620252989 BELA TRI JULIANTI 1,728,000.00Rp

  143 1620385800 FATHUR OCTAVIANO 1,728,000.00Rp

  144 1620466760 IDA ARININGSIH 1,728,000.00Rp

  145 1620432770 DEWI AVIVAH 1,728,000.00Rp

  146 1620344737 PATRIA PRADANA 1,728,000.00Rp

  147 1620375417 IKA AYU RHOMADHONI 1,728,000.00Rp

  148 1620351037 DIANA SAFIRA 1,728,000.00Rp

  149 1620204544 FATIRA DEVIYANTI 1,728,000.00Rp

  150 1620048269 HANANDA FRISCANIA DEWI 1,728,000.00Rp

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 4

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam151 1620099770 ANGGUN SEPTIANA 1,728,000.00Rp

  152 1620081007 SITI NURQOULILLAH SAMAN 1,728,000.00Rp

  153 1620363451 AISYAH 1,728,000.00Rp

  154 1620061291 SANTI IRMALASARI 1,728,000.00Rp

  155 1620093779 HAFIDH AKBAR DINHAR 1,728,000.00Rp

  156 1620006295 FATIMATUZAHROTUL AINI 1,728,000.00Rp

  157 1620017662 AYUK DESTI WIDYASTUTI 1,728,000.00Rp

  158 1620168453 SRI LINDA MAULIN NIMAH 1,728,000.00Rp

  159 1620415800 YULLY DWI WULANDARI 1,728,000.00Rp

  160 1620384101 LATHIFAH SYAHNINDA UTAMI 1,728,000.00Rp

  161 1620266802 SUCI SULISTIA NINGRUM 1,728,000.00Rp

  162 1620493416 FAIS 1,728,000.00Rp

  163 1620065300 MUHAMMAD YUNUS 1,728,000.00Rp

  164 1620035269 IRA YULIANIKA 1,728,000.00Rp

  165 1620361825 AMALIA ZULIANTI 1,728,000.00Rp

  166 1620155866 SABILA IZZATI 1,728,000.00Rp

  167 1620012888 MUHAMMAD NURUL CHAQ 1,728,000.00Rp

  168 1620177825 MEYKA BUDI RACHMAWATI 1,728,000.00Rp

  169 1620467462 ANI TRIANA 1,728,000.00Rp

  170 1620184423 LISTIA FEBRIYANI 1,728,000.00Rp

  171 1620108304 AHMAD DENY KURNIAWAN 1,728,000.00Rp

  172 1620065371 RISMA MAKHAFSI 1,728,000.00Rp

  173 1620034352 RISMA EKA AYU WIDYASTUTI 1,728,000.00Rp

  174 1620184517 NOVIA RIDHA UMAMI 1,728,000.00Rp

  175 1620383856 NINA SUHARTANTI 1,728,000.00Rp

  176 1620012915 HUMAM ZAKI AULAWY MAULANA 1,728,000.00Rp

  177 1620141833 NANIK NURHANA 1,728,000.00Rp

  178 1620158492 NOVIA NUR HIDAYAH 1,728,000.00Rp

  179 1620315809 IMAS FAUZIAH 1,728,000.00Rp

  180 1620176287 ROSYIDAH MAHDIATUS SA`DIYAH 1,728,000.00Rp

  181 1620370978 SRI LESTARI 1,728,000.00Rp

  182 1620010189 FITRIYANI 1,728,000.00Rp

  183 1620077841 SITI NUR AZIZAH 1,728,000.00Rp

  184 1620108347 LUSIANA ELVITA OLGA 1,728,000.00Rp

  185 1620337823 HASFHI EGI GATARA 1,728,000.00Rp

  186 1620258877 BAIQ WHARDATUN AINI 1,728,000.00Rp

  187 1620057226 MOHAMAD IBNU RUSYD HALIM 1,728,000.00Rp

  188 1620401457 MIFTAHUL JANNAH 1,728,000.00Rp

  189 1620176294 YUNI KURNIAWATI 1,728,000.00Rp

  190 1620342834 GIZKY DINDRA ISMAIL 1,728,000.00Rp

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 5

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam191 1620415717 SAIDATUL MUNAWWAROH 1,728,000.00Rp

  192 1620384040 NORMAN WIJAYA 1,728,000.00Rp

  193 1620072523 MUHAMMAD RIZQI FAUQI 1,728,000.00Rp

  194 1620205181 NAHDHIAH NURMAULA 1,728,000.00Rp

  195 1620468545 FEBRI KALINGGA ASTRIYANTO 1,728,000.00Rp

  196 1620327503 MASTER TUAN AMREE TOHRAYO 1,728,000.00Rp

  197 1620358266 ALIFIA PALUPI 2,398,000.00Rp

  198 1620420264 AYYA MAGHFIRAH 2,398,000.00Rp

  199 1620284763 ZUBAID HASAN RAHMADI 2,398,000.00Rp

  200 1620302877 ALFIYYAH RAHMA 2,398,000.00Rp

  201 1620341748 NURUL KHOIRIYAH 3,068,000.00Rp

  202 1620341057 OKTAVIO AZIS NURFAIZI 3,068,000.00Rp

  203 1620474666 RAHMAWATI NUR TRIANA 400,000.00Rp

  204 1620002499 FITA ROSIDAH 400,000.00Rp

  205 1620002516 SITI KURNIA AMIROH 400,000.00Rp

  206 1620311868 DWI PRIHATININGSIH 400,000.00Rp

  207 1620145691 ATHIB NI`MAL ALY 400,000.00Rp

  208 1620210196 NISWATUR ROSIDAH 400,000.00Rp

  209 1620109903 MOCH. RAIHAN MUBAROK 400,000.00Rp

  210 1620411854 DIAH ARWANINGSIH 400,000.00Rp

  211 1620171547 ERLINA LUBIS 400,000.00Rp

  212 1620385159 ALY MACHFUDZ 1,040,000.00Rp

  213 1620546994 WIDIA PUTRI PRAMONO 1,040,000.00Rp

  214 1620400359 NUR HASYIM MAULIDAH 1,040,000.00Rp

  215 1620335732 TIA AGUSTINA 1,040,000.00Rp

  216 1620153539 MOHAMMAD FAIZAL FIKRI 1,040,000.00Rp

  217 1620076909 ICA KURNIAWATI 1,040,000.00Rp

  218 1620481409 NAELI HIDAYATI 1,040,000.00Rp

  219 1620086526 FITRIA CAHYANINGRUM 1,040,000.00Rp

  220 1620388999 RATIH HANDAYANI 1,040,000.00Rp

  221 1620145695 M.FAHRUDIN 1,040,000.00Rp

  222 1620295146 MUHAMMAD ADAM 1,040,000.00Rp

  223 1620081305 DIYAH FAIQOTUR ROHMAH 1,040,000.00Rp

  224 1620400837 MUAYIMATUL JANAH 1,040,000.00Rp

  225 1620357322 MUHAMAD SOLIHUDIN 1,040,000.00Rp

  226 1620148035 QORINA DURROH MAS`ADAH 1,040,000.00Rp

  227 1620472874 SITI KHOIRIYAH 1,678,000.00Rp

  228 1620297693 NIZAR ADI FIRMANSYAH 1,678,000.00Rp

  229 1620413267 SITI NUR ANISAH SUPARI 1,678,000.00Rp

  Program Studi : Manajemen Dakwah

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 6

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam230 1620435843 ANTONI FERI BUDI PRASETYO 1,678,000.00Rp

  231 1620152714 HERMAN 1,678,000.00Rp

  232 1620004478 HANANG TAUFIQUR ROCHMAN 1,678,000.00Rp

  233 1620244937 MUCH YASSER MAULANA 1,678,000.00Rp

  234 1620178159 FITRI DWI LESTARI 1,678,000.00Rp

  235 1620173114 SAKRONI 1,678,000.00Rp

  236 1620284169 ALIVIA NURULFITRI 1,678,000.00Rp

  237 1620155828 SIFNI JUMAILA 1,678,000.00Rp

  238 1620311674 ALIF LAILY MUQTASIDAH 1,678,000.00Rp

  239 1620204858 UMI FARKHANAH 1,678,000.00Rp

  240 1620175951 AHMAD MIFTAHUDIN 1,678,000.00Rp

  241 1620139179 NUR IDHA ANGGRAENI 1,678,000.00Rp

  242 1620435849 MUHAMMAD MAHBUBUR ROHMAN 1,678,000.00Rp

  243 1620405308 FATIMATUZZAHRA 1,678,000.00Rp

  244 1620259666 BELA ROSDIANA RIZQI 1,678,000.00Rp

  245 1620190413 ZAKKY FAKHRIL AMIN 1,678,000.00Rp

  246 1620351030 ZAENAB UFAIROH 1,678,000.00Rp

  247 1620178259 DEWI EMA FAUZIYAH 1,678,000.00Rp

  248 1620153497 RIKI ASWAR 1,678,000.00Rp

  249 1620405310 INDI NAJAH MAULUDIAH 1,678,000.00Rp

  250 1620341746 SITI NOOR LAILATUR ROHMAH 1,678,000.00Rp

  251 1620047517 MIFTAHUL A`LA 1,678,000.00Rp

  252 1620311678 DEVA UMILUTFIA 1,678,000.00Rp

  253 1620485856 MUHAMMAD ABDULLAH 1,678,000.00Rp

  254 1620013247 PUTRI HAJAR LUKLUKIL MAKNUNAH 1,678,000.00Rp

  255 1620363430 MOCHAMAD FAJAR SHODIQ 1,678,000.00Rp

  256 1620430528 SITI FATIMAH 1,678,000.00Rp

  257 1620148357 TAUFIQ HIDAYAT 1,678,000.00Rp

  258 1620306294 ARJUN HENDRIYANI NASRI 1,678,000.00Rp

  259 1620284752 AL KAUTSAR GILANG YP 1,678,000.00Rp

  260 1620336527 MOHAMAD RAFLI AFANDI 1,678,000.00Rp

  261 1620168451 SHANTI ERNAWATI 1,678,000.00Rp

  262 1620336386 EKO ARI WIBOWO 1,678,000.00Rp

  263 1620311862 WACHIDATUL FITRIYAH 1,678,000.00Rp

  264 1620059260 MISBAKHUL ANAM 1,678,000.00Rp

  265 1620391228 VINA KHOEROTUN NISWAH 1,678,000.00Rp

  266 1620042037 SOLIKHUN 1,678,000.00Rp

  267 1620370947 MUHAMMAD SADAM HUSEN 1,678,000.00Rp

  268 1620026758 MUHAMMAD IDRIS 1,678,000.00Rp

  269 1620277769 DEVIE ADHA PUSPITA 1,678,000.00Rp

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 7

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam270 1620237160 MUHAMAD FAIZIN 1,678,000.00Rp

  271 1620301858 AYU SUNDARI 1,678,000.00Rp

  272 1620546028 RESTYA RINI 1,678,000.00Rp

  273 1620363859 FAJAR BEKTI LESTARI 1,678,000.00Rp

  274 1620400630 ANDRE WAHYUDI 1,678,000.00Rp

  275 1620058715 M. ARDIAN CHOIRU TASBIHI HISBULLAH 1,678,000.00Rp

  276 1620493436 SANTI SULISTIYANI 1,678,000.00Rp

  277 1620373732 DESI FITRIANA 1,678,000.00Rp

  278 1620483890 SUCI WULAN SARI 1,678,000.00Rp

  279 1620013197 ISMATUL HASANAH 1,678,000.00Rp

  280 1620311696 NADIYA ZAHROTUL IZZA 1,678,000.00Rp

  281 1620409353 ATSNA FUADIYAH 1,678,000.00Rp

  282 1620413242 ARIS BUDIMAN 1,678,000.00Rp

  283 1620069592 ACHMAD SULTONI 1,678,000.00Rp

  284 1620475396 FATMA SETIA 1,678,000.00Rp

  285 1620152575 TITIK MUNFARIDA 1,678,000.00Rp

  286 1620253958 AHMAD BAYU ARIFUDIN 1,678,000.00Rp

  287 1620284920 ASIH MULYANINGSIH 1,678,000.00Rp

  288 1620176060 WIJI INDAHWATI 1,678,000.00Rp

  289 1620385079 FATIMATUZ ZAHROH 1,678,000.00Rp

  290 1620305034 M TAUFIQURROHMAN 1,678,000.00Rp

  291 1620413258 MILA MUSTAFIDAH 1,678,000.00Rp

  292 1620004473 FAIZIN 1,678,000.00Rp

  293 1620405285 LUQYANA IRBAH 1,678,000.00Rp

  294 1620154515 ULFA RAHMAWATI 1,678,000.00Rp

  295 1620163005 MISFIKHOTUL MURDAYANTI 1,678,000.00Rp

  296 1620472862 SYAIFUN NUHA 1,678,000.00Rp

  297 1620336363 NUR MUALIDAH 1,678,000.00Rp

  298 1620349906 M. HARIS ATTAMIMI 1,678,000.00Rp

  299 1620392544 LIA LAILATUL KHASANAH 1,678,000.00Rp

  300 1620311816 MIFTAKHUL FALAH 1,678,000.00Rp

  301 1620268753 MUHAMMAD GALIH UTOMO 1,678,000.00Rp

  302 1620177916 DEBBY SAFITRI 1,678,000.00Rp

  303 1620335681 ESTI MONIKASARI 1,678,000.00Rp

  304 1620305058 ROISUL ULA 1,678,000.00Rp

  305 1620228743 TYAS ARYATI 1,678,000.00Rp

  306 1620282418 CHELIA NAFASHA HEMALINE 2,318,000.00Rp

  307 1620109281 GUS HIFTIRUL AZIS 2,318,000.00Rp

  308 1620033696 REKSA NITA UTAMI 2,318,000.00Rp

  309 1620225804 MUHAMMAD FAISAL HARYANTO PUTRA 2,318,000.00Rp

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 8

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam310 1620108295 SAVIRRA DYAN PERMATA 2,318,000.00Rp

  311 1620531365 RISAL. B 400,000.00Rp

  312 1620304053 LUTHFIYATUL MUKARROMAH 400,000.00Rp

  313 1620400436 FAIMA ULFAIZAH ADYA SENA 400,000.00Rp

  314 1620145520 TINTUS AFRILIYA SARI 400,000.00Rp

  315 1620318981 MAELI SOKHABAH 1,040,000.00Rp

  316 1620314960 PUJI ROKHAYATI 1,040,000.00Rp

  317 1620311348 MUHAMMAD MULYANTO 1,040,000.00Rp

  318 1620259714 PRIYANTO 1,040,000.00Rp

  319 1620042032 NOR LAILA RAHMAWATI 1,040,000.00Rp

  320 1620002523 UMI AZIZAH 1,040,000.00Rp

  321 1620179389 SRI WAHYU 1,040,000.00Rp

  322 1620025791 AHMAD CHOIRUN NA`IM 1,040,000.00Rp

  323 1620123001 ULFY RAMADHAN ASSALIMI 1,678,000.00Rp

  324 1620112301 ALMA`IYYATUN NAJIHAH 1,678,000.00Rp

  325 1620379592 KHOIRUL ALIYAH 1,678,000.00Rp

  326 1620107823 AULIANA PUTRI 1,678,000.00Rp

  327 1620007658 LIZA MAREZA PRASETIA 1,678,000.00Rp

  328 1620042829 RUDI ARDIYANTO 1,678,000.00Rp

  329 1620453493 KHOLIFATUL KHOIRIYAH 1,678,000.00Rp

  330 1620009273 LAYALIA MAWADDAH 1,678,000.00Rp

  331 1620123911 FAHMI NURMAULA PUTRA 1,678,000.00Rp

  332 1620468786 CHOIRUN NISA 1,678,000.00Rp

  333 1620415659 DWI AFIKA SARI 1,678,000.00Rp

  334 1620145626 MUCHAMMAD TAUFIQUR ROHMAN 1,678,000.00Rp

  335 1620012829 DANY AULIYA FAHMI 1,678,000.00Rp

  336 1620336499 RENI SUKMA NINGRUM 1,678,000.00Rp

  337 1620145639 MUHAMMAD FAIS 1,678,000.00Rp

  338 1620239329 M. NAOFAL CHILMI 1,678,000.00Rp

  339 1620224684 ABDUL JABBAR 1,678,000.00Rp

  340 1620161351 NOVIA IRIANTO 1,678,000.00Rp

  341 1620532926 MAULANA SIDIQ ROSADA 1,678,000.00Rp

  342 1620328667 LAILATUL KHOIRIYAH 1,678,000.00Rp

  343 1620044355 AKHMAD MULYANI 1,678,000.00Rp

  344 1620145658 MISBAKHUS SUDUR 1,678,000.00Rp

  345 1620314836 DESTY AMALIA JANNATI 1,678,000.00Rp

  346 1620061292 SEPTIANA SISWIYANINGSIH 1,678,000.00Rp

  347 1620177823 LIZNA ALFIANA 1,678,000.00Rp

  348 1620103512 IMAM NUR KOMARUDIN 1,678,000.00Rp

  Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 9

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam349 1620246696 MOHAMMAD HAKIM ABDURAHMAN 1,678,000.00Rp

  350 1620311612 FIRDA IRFA ATIN 1,678,000.00Rp

  351 1620520675 KHOIRUN NISA 1,678,000.00Rp

  352 1620125896 GEA EKA HARTANTI 1,678,000.00Rp

  353 1620537037 EKO PRASETYO 1,678,000.00Rp

  354 1620012941 AHMAD RIFAI 1,678,000.00Rp

  355 1620415867 SITI LILIS HIDAYAH 1,678,000.00Rp

  356 1620531300 AISYAH INTAN PERTIWI 1,678,000.00Rp

  357 1620057228 NABIL MUHAMMAD FATONI 1,678,000.00Rp

  358 1620244934 M GALIH A R 1,678,000.00Rp

  359 1620085514 M. ADAM AINUL YAQIN 1,678,000.00Rp

  360 1620512479 BRILLIANANDA ICHSAVIKA R.S. 2,318,000.00Rp

  361 1620297529 FRENDI MAULANA OBY PUTRA 2,318,000.00Rp

  362 1620223982 AHMAD BADRUS SHOLEH 400,000.00Rp

  363 1620255090 DIAN AYU PRATIWI 400,000.00Rp

  364 1620124094 NURUL FIRDAUS 400,000.00Rp

  365 1620298724 ALI HUSNA 400,000.00Rp

  366 1620223956 HIDAYATULLAH 1,080,000.00Rp

  367 1620395285 MOHAMMAD FATHUR FAHREZI 1,080,000.00Rp

  368 1620415652 AHMAD ALAL FALAH 1,080,000.00Rp

  369 1620195546 MOH. ZAHID FADHIL 1,080,000.00Rp

  370 1620059190 MULJIYATI 1,080,000.00Rp

  371 1620418735 IZYA FAWAID 1,080,000.00Rp

  372 1620294936 ENDAH ISTIYANINGRUM 1,080,000.00Rp

  373 1620042883 FAWZIA HIDAYATUL ULYA 1,080,000.00Rp

  374 1620209528 ASLAH ABDUL KHARIS BAHTIAR 1,080,000.00Rp

  375 1620385044 LUTFI ALFIYATIN 1,080,000.00Rp

  376 1620342790 YOLANDA EKA SAFITRI 1,080,000.00Rp

  377 1620475759 YULIANA 1,080,000.00Rp

  378 1620375398 AYU KURNIAWATY 1,753,000.00Rp

  379 1620395403 M. DADI SIREGAR 1,753,000.00Rp

  380 1620311736 NUR KHASBIYANI 1,753,000.00Rp

  381 1620025808 MUHAMMAD ARIFIN ANDRIYANSYAH 1,753,000.00Rp

  382 1620336427 JAZAA`UL IHSAN 1,753,000.00Rp

  383 1620311331 DAROJATUL MA`LA 1,753,000.00Rp

  384 1620240228 SIWI QUMILAELA 1,753,000.00Rp

  385 1620214677 ILHAM REZA PERDANA 1,753,000.00Rp

  386 1620061112 AENUR RIZQOH 1,753,000.00Rp

  387 1620114848 DESY ANING WIDIASTUTI 1,753,000.00Rp

  Program Studi : Hukum Perdata Islam

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 10

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam388 1620336438 HAWIN ALAINA 1,753,000.00Rp

  389 1620369362 ITA ARIF YANI 1,753,000.00Rp

  390 1620062972 MUHAMAD MIFTAHUL MUNIR 1,753,000.00Rp

  391 1620284272 RHESTY CHAHYA MULYANINGROOM 1,753,000.00Rp

  392 1620085569 IQBAL FIRDAUS 1,753,000.00Rp

  393 1620152472 NABELA OKTAVIA 1,753,000.00Rp

  394 1620393574 ZUNARI HAMRO 1,753,000.00Rp

  395 1620148301 AULIYAIL MAKNUN 1,753,000.00Rp

  396 1620005390 RATNA WULANDARI 1,753,000.00Rp

  397 1620181109 UMI LAILA 1,753,000.00Rp

  398 1620336382 ZENI AMBARWATI 1,753,000.00Rp

  399 1620009163 BASYAIRUL KHOIROT 1,753,000.00Rp

  400 1620493410 MUHAMMAD ZAINAL MASKUR 1,753,000.00Rp

  401 1620174568 SRI UTARI 1,753,000.00Rp

  402 1620500649 ELVI ANGGREINI 1,753,000.00Rp

  403 1620338344 AGUNG NUGROHO BUDIANTO 1,753,000.00Rp

  404 1620148358 TAYIMAH 1,753,000.00Rp

  405 1620097051 SITI ZUMROTUS SA`ADAH 1,753,000.00Rp

  406 1620277645 WINONA NUR ANNISAA 1,753,000.00Rp

  407 1620175224 M. ANGGA FATHUL HUDA 1,753,000.00Rp

  408 1620483859 AINI SOFIYATI 1,753,000.00Rp

  409 1620177214 MOH. WAWAN ISNAENDAR 1,753,000.00Rp

  410 1620081276 AHMAD MUTASIM BILLAH 1,753,000.00Rp

  411 1620044681 RATNA WIDYAWATI 1,753,000.00Rp

  412 1620209517 ADELIA HARTANTI 1,753,000.00Rp

  413 1620418763 SUGIONO EKO PRANOTO 1,753,000.00Rp

  414 1620311866 AHMAD SHOFIYULLAH 1,753,000.00Rp

  415 1620153677 AMIN FADILAH 1,753,000.00Rp

  416 1620176212 NAYLI LAILATUL MUNAWAROH 1,753,000.00Rp

  417 1620227570 MOHAMMAD ALI MASYROFI 1,753,000.00Rp

  418 1620403089 M. IRFAN MAULANA 1,753,000.00Rp

  419 1620155867 SALWA NIDA 1,753,000.00Rp

  420 1620101314 RINDI ANTIKA 1,753,000.00Rp

  421 1620205117 EMA SOFARIYAH 1,753,000.00Rp

  422 1620266984 LUKMAN KHAFIDIN 1,753,000.00Rp

  423 1620298422 MELINI ASRINA 1,753,000.00Rp

  424 1620009317 RIZQI ARIE HIDAYAH 1,753,000.00Rp

  425 1620116298 MARTA NUR MONITA 1,753,000.00Rp

  426 1620259635 DEWI UTARI 1,753,000.00Rp

  427 1620289968 MUSFIROTUN NASIKHAH 1,753,000.00Rp

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 11

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam428 1620514343 RETVI MAYA PRAMESTI 1,753,000.00Rp

  429 1620434011 DEWI RATNA TRI MINATI 1,753,000.00Rp

  430 1620271477 MOCHAMMAD RIF`AN 1,753,000.00Rp

  431 1620152397 LU`LUUL MAKNUN 1,753,000.00Rp

  432 1620384029 FAUZIA ROHMAH 1,753,000.00Rp

  433 1620177714 YULIANI 1,753,000.00Rp

  434 1620205176 KHARISMA SETYA A 1,753,000.00Rp

  435 1620268735 NUR AWALIYAH HAQ 1,753,000.00Rp

  436 1620062551 AYU AGTA DIANA 1,753,000.00Rp

  437 1620311809 ILLIYATUN NISWAH 1,753,000.00Rp

  438 1620395379 MUHAMMAD RIZKY MAULANA 1,753,000.00Rp

  439 1620077847 AHMAD ARKAN SYAHRIL HUJAJ 1,753,000.00Rp

  440 1620425355 MUHAMMAD TEGUH SLAMET RAHARJO 1,753,000.00Rp

  441 1620325665 ATIN NINDIA HARYATI 1,753,000.00Rp

  442 1620259640 IZZAH FATIMAH ULFAH 1,753,000.00Rp

  443 1620389155 SAFIK MUSTAQFIR RIDHO 1,753,000.00Rp

  444 1620296693 FIRDAYANI NURA SYAHFITRI 2,433,000.00Rp

  445 1620034603 SURYA CAHYADI SYAM 2,433,000.00Rp

  446 1620304271 MOH. HASAN BISRI 2,433,000.00Rp

  447 1620144598 AYU ARI SENDY 2,433,000.00Rp

  448 1620239349 IHDAUL WAHYI NURNINGRUM 2,433,000.00Rp

  449 1620215236 AUDINY NURSHANIA MOHETA 2,433,000.00Rp

  450 1620282465 UMI MARKHAMAH 2,433,000.00Rp

  451 1620148362 YULIA ANGGRAENI 2,433,000.00Rp

  452 1620320107 YAYAH ALFIAH 2,433,000.00Rp

  453 1620365393 ROSYIQOTUL MAHMUDAH 2,433,000.00Rp

  454 1620089303 SOFHIA RAHMANI 2,433,000.00Rp

  455 1620009204 MONIKA KUROTUN AINI 2,433,000.00Rp

  456 1620216991 FAIZ ARDANI RAHMAN 2,433,000.00Rp

  457 1620040858 FAVIAN AULIA FIKRI 2,433,000.00Rp

  458 1620202643 MUHAMMAD IHYA WAQIRUDIN ZUHRI 3,113,000.00Rp

  459 1620096936 MOHAMMAD ARKHAM ZULQIROM PUTRA 3,113,000.00Rp

  460 1620289842 FAISAL HAQIQI 3,113,000.00Rp

  461 1620097020 ANANG NUR SYAHRONI 3,113,000.00Rp

  462 1620420469 AUFA MIRANTI 3,113,000.00Rp

  463 1620309056 NOVIA ANGRIANI 3,113,000.00Rp

  464 1620001295 SAIF BAHRUL ILMI 3,113,000.00Rp

  465 1620149225 FARHAN IBNU FATHUR 3,113,000.00Rp

  466 1620195521 MOH. RIZAL KHOIRI 400,000.00Rp

  Program Studi : Hukum Pidana Islam

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 12

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam467 1620407383 NUR KHAKIKI 400,000.00Rp

  468 1620395302 ASIYATUN 400,000.00Rp

  469 1620002485 SUKARTONO 400,000.00Rp

  470 1620004474 FAJAR FITRIANI 400,000.00Rp

  471 1620002471 MUHAMMAD SOHIB AZIZ 1,080,000.00Rp

  472 1620378818 MUHAMMAD KHOIRUL UMAM 1,080,000.00Rp

  473 1620142068 ILFAN FIRDAUS BAROKAH 1,080,000.00Rp

  474 1620068493 A. MUDZAKIYUS SOVI 1,080,000.00Rp

  475 1620183871 ALIMAN SYAHPUTRA 1,080,000.00Rp

  476 1620319613 CECEP FIRMANSYAH 1,080,000.00Rp

  477 1620250383 MUHAMMAD ADHITYA HANAFI 1,080,000.00Rp

  478 1620378820 IZZAT FAHMI MUHAMMAD 1,080,000.00Rp

  479 1620405622 YUSTIKA SOFARIA 1,080,000.00Rp

  480 1620336340 BERLIANA MAHARANI FADILAH 1,080,000.00Rp

  481 1620035391 SITI HARDIYANTI NURIFAH 1,080,000.00Rp

  482 1620376166 AKHFAD SABILLA 1,080,000.00Rp

  483 1620007288 A`IZATIN NASHIROH 1,080,000.00Rp

  484 1620223808 MOCHAMMAD SONI SAIFURRIDZAL 1,080,000.00Rp

  485 1620250797 NENI RAKHMAWATI 1,080,000.00Rp

  486 1620009594 MUHAMMAD RIZIK FAJRI TSANI 1,080,000.00Rp

  487 1620350989 SYED ABUL A`LA 1,753,000.00Rp

  488 1620274321 JUNIHAN AYULYA BAGUS M.P 1,753,000.00Rp

  489 1620043970 RIA ALAWIYAH 1,753,000.00Rp

  490 1620407199 MUHAMMAD REDA HANDIKA 1,753,000.00Rp

  491 1620144323 ABDUL RAHMAN 1,753,000.00Rp

  492 1620337939 CANDRA VIRA FARADILLAH 1,753,000.00Rp

  493 1620178195 ANDIKA PUSPITASARI 1,753,000.00Rp

  494 1620466811 AKHMAD ABDUL LATIF 1,753,000.00Rp

  495 1620289844 ILHAM MAS ADI YULIANTO 1,753,000.00Rp

  496 1620086349 SAFIRA NIKMATUS SA`DIYAH 1,753,000.00Rp

  497 1620395491 NISATUN IKHANA QODRIYAH 1,753,000.00Rp

  498 1620405267 MILLA MINHATUL MAULA 1,753,000.00Rp

  499 1620304416 APRIYANI LESTARI 1,753,000.00Rp

  500 1620529515 INTAN IMANI WAHDAKIRANA 1,753,000.00Rp

  501 1620035825 MUCHAMAD IRZA KURNIAWAN 1,753,000.00Rp

  502 1620094090 BAHRUL ALAM YUSUF 1,753,000.00Rp

  503 1620097417 ANI RAHMAWATI 1,753,000.00Rp

  504 1620177704 MULIATUL LAELY 1,753,000.00Rp

  505 1620094380 DWI ABHARIYAH 1,753,000.00Rp

  506 1620395378 MUHAMMAD NUR TAMAMUN NI`AM 1,753,000.00Rp

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 13

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam507 1620403175 NAHDIYATUN NISA 1,753,000.00Rp

  508 1620521838 AHMAD ADIB 1,753,000.00Rp

  509 1620385127 RISE ESA SYAHFIAR 1,753,000.00Rp

  510 1620240218 IKHFA NUR AFRIANI 1,753,000.00Rp

  511 1620483848 SITI NASRIFAH 1,753,000.00Rp

  512 1620413569 FARAH INDANA 2,433,000.00Rp

  513 1620336458 YOGA RIZALDI PRATAMA 2,433,000.00Rp

  514 1620409340 KHUSNUL KHOTIMAH 2,433,000.00Rp

  515 1620393646 SOMA NUR FAZA 2,433,000.00Rp

  516 1620347772 FAISAL GHONY 3,113,000.00Rp

  517 1620013551 ILHAM WAHYUDI SURYANULLAH 400,000.00Rp

  518 1620443454 DEVI EKA SUSANTI 400,000.00Rp

  519 1620247753 ILHAM FEBRIANSYAH 1,080,000.00Rp

  520 1620413268 SITI NURJANAH 1,080,000.00Rp

  521 1620497540 NINDIYA AYU MARLINA BESTARI 1,080,000.00Rp

  522 1620176722 LUTFIA NUR MU`AFI 1,080,000.00Rp

  523 1620178267 RIZQIANA MAMBAUL H 1,080,000.00Rp

  524 1620336462 AZIZAH DEWI SAFITRI 1,080,000.00Rp

  525 1620035392 WAFI AMRINA ROSYADA 1,080,000.00Rp

  526 1620475403 MUHAMMAD ROY JONI ISKANDAR 1,080,000.00Rp

  527 1620065973 ROMA RESKINA RITONGA 1,080,000.00Rp

  528 1620106528 WIWIT ISTIWI 1,080,000.00Rp

  529 1620060378 QURROTUL A YUN 1,080,000.00Rp

  530 1620087078 AGNES ANJANI 1,080,000.00Rp

  531 1620217051 SUKMAWATI DEWI 1,753,000.00Rp

  532 1620425358 SHANTI ARIANTI 1,753,000.00Rp

  533 1620076657 ANTI SOFIE SALAMAH 1,753,000.00Rp

  534 1620404881 ABDUL GHAFFAR AMIRUDDIN ZAKI 1,753,000.00Rp

  535 1620102218 SUSI SUSILAWATI 1,753,000.00Rp

  536 1620245548 WIWIN NUR JIANA 1,753,000.00Rp

  537 1620160680 SITI MUYASSAROH 1,753,000.00Rp

  538 1620181016 KARIMAH WIJAYANTI 1,753,000.00Rp

  539 1620311675 ARIFAH ISNAINI 1,753,000.00Rp

  540 1620286340 ENGGARTIASTO WIBOWO 1,753,000.00Rp

  541 1620330735 SA`DIYAH 1,753,000.00Rp

  542 1620044193 INTAN MARLIAN NISA' 1,753,000.00Rp

  543 1620001002 REFI ARDIAN SYAH PUTRA 1,753,000.00Rp

  544 1620306214 TESYA MA`RIFATUN NI`MAH 1,753,000.00Rp

  545 1620448294 MAMTA IKA LUTHFIANI 1,753,000.00Rp

  Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 14

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam546 1620168446 NAILIL MUNA 1,753,000.00Rp

  547 1620265667 NADIYATUROHIMI 1,753,000.00Rp

  548 1620481159 KHABIB ABDUL ROHMAN 1,753,000.00Rp

  549 1620424297 AKHMAD AL FARIZI 1,753,000.00Rp

  550 1620231035 NURUL MUSLIMAH 1,753,000.00Rp

  551 1620181265 PASIYATI 1,753,000.00Rp

  552 1620052848 HIDAYAWATI NUR EFENDI 1,753,000.00Rp

  553 1620542752 FARIS HAIDI ANWAR 1,753,000.00Rp

  554 1620286386 DITA MEITAMA 1,753,000.00Rp

  555 1620156453 ANANG ZAINAL MUTTAQIN 1,753,000.00Rp

  556 1620311746 SRI RAHAYU 1,753,000.00Rp

  557 1620493415 MUHAMMAD MIFBAHUDIN 1,753,000.00Rp

  558 1620064637 AJAT SUDRAJAT 1,753,000.00Rp

  559 1620426889 ANGGI AYU RAHMAWATI 1,753,000.00Rp

  560 1620028920 KAMILAH 1,753,000.00Rp

  561 1620336388 MUHAMMAD FARIS BAHTIAR 1,753,000.00Rp

  562 1620152527 ESTY ROCHAMA 1,753,000.00Rp

  563 1620109325 ULFATUNNISA 1,753,000.00Rp

  564 1620178287 AHMAD RAGIL HAMZAH 1,753,000.00Rp

  565 1620378819 AHMAD RESTU 1,753,000.00Rp

  566 1620188842 NUR ROFIKOH 1,753,000.00Rp

  567 1620314860 NOVITA AYU LESTARI 1,753,000.00Rp

  568 1620152550 ALENDA DEVITASARI NURDIANA PUTRI 1,753,000.00Rp

  569 1620097062 ARYANI WIJI ASTUTI 1,753,000.00Rp

  570 1620026898 ALI MI`RAAJ 1,753,000.00Rp

  571 1620237188 RIDHA SHELYDHA 1,753,000.00Rp

  572 1620494372 MOH. IKHSANUDIN 1,753,000.00Rp

  573 1620311899 SUKRON MAHA RESTU 1,753,000.00Rp

  574 1620216908 INTAN NOVITASARI 1,753,000.00Rp

  575 1620311718 DEWI AFIDATUL ZULIA 1,753,000.00Rp

  576 1620034455 SITA BONIKA 1,753,000.00Rp

  577 1620336471 INTAN WAHYU PUSPITASARI 1,753,000.00Rp

  578 1620362158 AMBARWATI 1,753,000.00Rp

  579 1620023041 PUTRA ERWADI 1,753,000.00Rp

  580 1620546956 SITI ALFIATIN NUR FAIZAH 1,753,000.00Rp

  581 1620432204 SHOFIA NUR EVANI 1,753,000.00Rp

  582 1620074912 MUH HUMAM ARDIANSYAH 1,753,000.00Rp

  583 1620336475 NOVITA NIA SAFITRI 1,753,000.00Rp

  584 1620018892 AVIKHA WAHYU ANGGITA 1,753,000.00Rp

  585 1620040583 VIKO FEBRI ARIANTO 1,753,000.00Rp

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 15

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam586 1620027818 MUHAMMAD DEVALDI IKHTIBAR 1,753,000.00Rp

  587 1620013212 SITI DEWI MASITHOH 1,753,000.00Rp

  588 1620429112 ISYEU SITI SALFIAH 1,753,000.00Rp

  589 1620001849 ISNA YULIANA WIDYAWATI 2,433,000.00Rp

  590 1620148292 REKA YUNITA 2,433,000.00Rp

  591 1620498306 NURIYATI NURUL AGUSTINA 2,433,000.00Rp

  592 1620326272 RIZKA ANIA RAHMI 2,433,000.00Rp

  593 1620153621 MUHAMAD HADYUL WAFI 2,433,000.00Rp

  594 1620329410 LUSIANA DEVI 2,433,000.00Rp

  595 1620244891 HANIK SUCIATI 2,433,000.00Rp

  596 1620197569 FADHILLAH AULIA GALI 2,433,000.00Rp

  597 1620306328 ARIJ B ZAENUTHOLIBIN 2,433,000.00Rp

  598 1620061583 AHMAD DHANI FADILLA 2,433,000.00Rp

  599 1620022697 RIANDIKA YUDA APRILIANTO 2,433,000.00Rp

  600 1620148450 ANDREYZAL HELANSUSANDA PRATAMA 2,433,000.00Rp

  601 1620201086 BINTAN EGA MAHARDIENI 2,433,000.00Rp

  602 1620282501 NAILI INAROTUL FU`ADAH 2,433,000.00Rp

  603 1620476844 ILHAM FEBRIYAN ADAM 3,113,000.00Rp

  604 1620062667 SURTI KIRWANTI 3,113,000.00Rp

  605 1620323338 TRISNAWAN ADI PRASAJA 3,113,000.00Rp

  606 1620271604 YUSRIL MUHAMMAD HAIGHAR 3,113,000.00Rp

  607 1620455215 GILANG BRATA HERMAWAN 3,113,000.00Rp

  608 1620033301 LINDA FITRIATUS SHOLIKAH 3,113,000.00Rp

  609 1620253819 MUHAMMAD RIFQI ARIFUDIN 3,113,000.00Rp

  610 1620403088 M. BADRUDIN 3,113,000.00Rp

  611 1620282467 EVA MAZIYATUL ISTIQOMAH 3,113,000.00Rp

  612 1620239998 EGITIA DWI LEXMANA 3,113,000.00Rp

  613 1620282491 EVA NURDIANA AZIZAH 3,113,000.00Rp

  614 1620240043 MOHAMMAD HAFIDZ AL-BAIHAQI 3,113,000.00Rp

  615 1620244933 M ANANG FAHMI 3,113,000.00Rp

  616 1620240044 MOHAMMAD RIFQI SHOBIH 3,113,000.00Rp

  617 1620112865 FINA NABILA 3,113,000.00Rp

  618 1620304047 AHMAD NGUSMAN 400,000.00Rp

  619 1620341744 MISBAKHUL ANAM 400,000.00Rp

  620 1620447887 KODRAT ALAMSYAH A. ENTEDING 400,000.00Rp

  621 1620337292 NAILI RAHMAWATI 400,000.00Rp

  622 1620005228 AHMAD ALI KHUMAINI 1,080,000.00Rp

  623 1620272712 MUHIMATUN MUNAWAROH 1,080,000.00Rp

  624 1620377794 FEBI NUR FITRIANA 1,080,000.00Rp

  Program Studi : Ilmu Falak

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 16

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam625 1620009017 MOHAMAD MAHMUDI 1,080,000.00Rp

  626 1620259610 SAHLUL KHULUQ 1,080,000.00Rp

  627 1620472824 FRISKA LINIA SARI 1,080,000.00Rp

  628 1620345221 RISON SIREGAR 1,080,000.00Rp

  629 1620336389 MUHLIS FARUCHI 1,080,000.00Rp

  630 1620191199 MUTHOHAROH 1,080,000.00Rp

  631 1620122189 RIDA CANDRA NINGRUM 1,080,000.00Rp

  632 1620296562 SAMSUL HUDA 1,080,000.00Rp

  633 1620374205 MUHFADI 1,080,000.00Rp

  634 1620111184 DELVI YURVILA NADA 1,080,000.00Rp

  635 1620311325 AFINA MU`AFA RAHMAN 1,080,000.00Rp

  636 1620299674 ZURICE FEBIANTI FALENZA 1,080,000.00Rp

  637 1620538541 JAZID ARRAZY 1,753,000.00Rp

  638 1620399474 LAILA SILVIA FITRI 1,753,000.00Rp

  639 1620468703 INAYAH MUMPUNI BUDIATI 1,753,000.00Rp

  640 1620192873 SITI FARIDATUZZUMROTIN 1,753,000.00Rp

  641 1620090941 ZULFIKAR AKHMAD RAMADHAN 1,753,000.00Rp

  642 1620531710 FIKRI HAIKAL NURUL HANAFI 1,753,000.00Rp

  643 1620066987 ISMA APRILIANI 1,753,000.00Rp

  644 1620168796 MERLIN RAHMADANIS 1,753,000.00Rp

  645 1620017549 MOH. QHOMARUDDIN 1,753,000.00Rp

  646 1620349818 M. AREF RAHMAN 1,753,000.00Rp

  647 1620202846 LUZATUL NGAZA`IM 1,753,000.00Rp

  648 1620282431 NILNA RAHMA TSANI 1,753,000.00Rp

  649 1620349836 MHD. RASYID HABIBI HASIBUAN 1,753,000.00Rp

  650 1620336656 ADZILLA FIKRIA 1,753,000.00Rp

  651 1620333329 USWATUN KHASANAH 1,753,000.00Rp

  652 1620148360 TORIQ FATURAHMAN 1,753,000.00Rp

  653 1620097054 ATIN NUR FATIMAH 1,753,000.00Rp

  654 1620336339 ABDURROHMAN MUZAKI 1,753,000.00Rp

  655 1620013396 DWI RETNO NINGRUM 1,753,000.00Rp

  656 1620157396 RIZAL NUR ALCHOLIZ 1,753,000.00Rp

  657 1620104748 FARADINDA ARIFIANI 1,753,000.00Rp

  658 1620299603 AISYAH NUR RAHMA 1,753,000.00Rp

  659 1620215600 NUR HIDAYATI 1,753,000.00Rp

  660 1620376114 NURUL ANAM 1,753,000.00Rp

  661 1620351389 DHEA DAROJATUN ZAKYAH 1,753,000.00Rp

  662 1620089268 AVIN FARHAN 1,753,000.00Rp

  663 1620177854 ISNA ROSA FITRIA 1,753,000.00Rp

  664 1620040543 NANDA PUSPA FARHATANA 1,753,000.00Rp

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 17

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam665 1620299624 MASIHA PRATIWI SETIAWAN 1,753,000.00Rp

  666 1620010158 ARSYITA BAITI MUSFIROH 1,753,000.00Rp

  667 1620349890 AMIRUDDIN HARAHAP 1,753,000.00Rp

  668 1620049281 MIFTAKHUDIN MATOFANI 1,753,000.00Rp

  669 1620483895 AGUS TRI ATMOJO 1,753,000.00Rp

  670 1620152678 ENDAH DEWI LESTARI 1,753,000.00Rp

  671 1620250419 FAHRUR ROSYIDIN 1,753,000.00Rp

  672 1620125908 PRABA ADI NUGRAHA 1,753,000.00Rp

  673 1620296564 ZEN MIFTAH SYAMSUL HIDAYAT 1,753,000.00Rp

  674 1620228115 RIZKY ALFINAS 1,753,000.00Rp

  675 1620349897 DIAN KURNIAWAN 1,753,000.00Rp

  676 1620299661 LINA EKAWATI 1,753,000.00Rp

  677 1620254409 SALWA DIAH HAMIAH 1,753,000.00Rp

  678 1620453442 RISKA MURTISARI 1,753,000.00Rp

  679 1620114369 UFI NGAFIFATUN NISA 1,753,000.00Rp

  680 1620237294 ZIKRA NOPRITA 1,753,000.00Rp

  681 1620429138 NAFIEL PRATAMA HALIM 2,433,000.00Rp

  682 1620349840 MUHAMMAD DHAFA 2,433,000.00Rp

  683 1620191183 YUMNA NUR MAHMUDAH 2,433,000.00Rp

  684 1620349854 THIOPAN RIAHDO PURBA 2,433,000.00Rp

  685 1620191217 MUHAMAD ADIB ABDUL HAQ 2,433,000.00Rp

  686 1620283425 WINA KRISMAYDIAWATI 2,433,000.00Rp

  687 1620502028 FATIH KHUSNALISTA 2,433,000.00Rp

  688 1620152711 FIRMANSYAH ALDI 2,433,000.00Rp

  689 1620282417 AUVA NURUL ULYA 3,113,000.00Rp

  690 1620269893 IQBAL PRIMA BRATASENA 3,113,000.00Rp

  691 1620009178 MUHAMMAD ZACKY FUAD 3,113,000.00Rp

  692 1620130722 ALMYANTI NINGRUM CN 3,113,000.00Rp

  693 1620040568 FATIMAH NUR ALIYAH 3,113,000.00Rp

  694 1620483856 AHDIATUNNISA 400,000.00Rp

  695 1620013154 HAFIDLOTUL ALFIYAH 400,000.00Rp

  696 1620042758 CITRA IKE SEPTIA 400,000.00Rp

  697 1620468542 WIWIT SETIOWATI 400,000.00Rp

  698 1620023124 UJANG AZWAR 400,000.00Rp

  699 1620286139 SITI KHOLILAH 1,010,000.00Rp

  700 1620233510 MEYGIRILIYAS KURNIA JAYA 1,010,000.00Rp

  701 1620204881 SAFITRI 1,010,000.00Rp

  702 1620347882 LAILATUL FATKHIAH 1,010,000.00Rp

  703 1620176193 WIWIN WIDIASTUTI 1,010,000.00Rp

  Program Studi : Pendidikan Agama Islam

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 18

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam704 1620290048 AIS RAHMAWATI 1,010,000.00Rp

  705 1620389106 FITROTUL HIDAYAH 1,010,000.00Rp

  706 1620204854 SITI MAFTUKHA 1,609,000.00Rp

  707 1620296067 INDAH KHAKIM Y A 1,609,000.00Rp

  708 1620353330 LAILIA NOVITASARI 1,609,000.00Rp

  709 1620128089 SAFINATUN NAJAH 1,609,000.00Rp

  710 1620420144 ASIH WULANSARI 1,609,000.00Rp

  711 1620229448 UMI NURHAYATI 1,609,000.00Rp

  712 1620375407 AYU EKA SAPUTRI 1,609,000.00Rp

  713 1620384049 IHDA KHUSNUL AMALIA 1,609,000.00Rp

  714 1620013219 AINA ULFAH AZIZAH 1,609,000.00Rp

  715 1620035539 EKA RAHMAWATI 1,609,000.00Rp

  716 1620177786 ISTIANATUL HASANAH 1,609,000.00Rp

  717 1620429621 NADIA ASYIFA NUR FITRIA 1,609,000.00Rp

  718 1620073111 SETIA ANGGRAHENI 1,609,000.00Rp

  719 1620112354 NURUL HASANAH 1,609,000.00Rp

  720 1620290114 UMDATUSSALIK 1,609,000.00Rp

  721 1620328095 SOFFI LUTFIANA 1,609,000.00Rp

  722 1620144347 DITA KHOIRUN NISYA` 1,609,000.00Rp

  723 1620099025 LARASATI 1,609,000.00Rp

  724 1620435236 FAJAR WISNU ASHARI 1,609,000.00Rp

  725 1620079413 BRILIAN HADI SAPUTRO 1,609,000.00Rp

  726 1620217075 HIDAYATUL FITA 1,609,000.00Rp

  727 1620298891 KONI HERIANTI 1,609,000.00Rp

  728 1620369679 DWA SERLIFIA LAELA 1,609,000.00Rp

  729 1620113741 LISTIA ERNAWATI 1,609,000.00Rp

  730 1620012841 MUHAMAD AGUS LUTFI 1,609,000.00Rp

  731 1620384091 AHMAL HANIF 1,609,000.00Rp

  732 1620139381 MARHAN 1,609,000.00Rp

  733 1620286385 DEWI ARINA UTAMASARI 1,609,000.00Rp

  734 1620297786 ADE TI MULYANI 1,609,000.00Rp

  735 1620454323 SISTIANI AININ DITA 1,609,000.00Rp

  736 1620290005 UFY NADZIYATI 1,609,000.00Rp

  737 1620013031 NOOR LAILA FITHRIYANA 1,609,000.00Rp

  738 1620548893 FITRI YANTI 1,609,000.00Rp

  739 1620064573 NANA MUNAWAROTUL JANAH 1,609,000.00Rp

  740 1620176790 IZZATUNNAFISATU ZULFA 1,609,000.00Rp

  741 1620170383 LULU MUSZAYANAH 1,609,000.00Rp

  742 1620208686 UNING SARI 1,609,000.00Rp

  743 1620204750 SILMI ALIFYA 1,609,000.00Rp

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 19

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam744 1620382362 ULFA NASRUL HIDAYATI 1,609,000.00Rp

  745 1620013155 HANUM FAIQOTUS SILFIA 1,609,000.00Rp

  746 1620351209 MAFIDA YULIS TRIVIA 1,609,000.00Rp

  747 1620218797 MEGA OCTA DANUARIFAH 1,609,000.00Rp

  748 1620290028 MIA MUKHADOPA 1,609,000.00Rp

  749 1620467224 PRIMA AJI SAPUTRA 1,609,000.00Rp

  750 1620289920 NADZIBA SHAFA ALAWIYAH FALA 1,609,000.00Rp

  751 1620483875 NADHIFAH AN-NAHDLIYYAH 1,609,000.00Rp

  752 1620351218 RISKA DAMAEKA 1,609,000.00Rp

  753 1620140881 DIAN WIJAYANTO 1,609,000.00Rp

  754 1620220093 CITA APRILDA KIRANA 1,609,000.00Rp

  755 1620089094 AFFAN MULIAWAN 1,609,000.00Rp

  756 1620508642 MUH. REZKY RAMADHAN SYAMSUDDIN 1,609,000.00Rp

  757 1620188873 DAVID KHASBULLAH 1,609,000.00Rp

  758 1620204796 ARI WIDYANTI 1,609,000.00Rp

  759 1620424871 ELIS PUTRIYANI 1,609,000.00Rp

  760 1620022668 ELIS SAPUTRI 1,609,000.00Rp

  761 1620042582 AIDA NAILIL MUNA 1,609,000.00Rp

  762 1620435295 KHUSNUL KHOTIMAH 1,609,000.00Rp

  763 1620290052 BERLIANA RIZQI FAUZIAH 1,609,000.00Rp

  764 1620348092 EVA MA`NUSATUL CHAURO` 1,609,000.00Rp

  765 1620259930 LAILI AYU ARRIZQI 1,609,000.00Rp

  766 1620086564 ALFI NADHIROH 1,609,000.00Rp

  767 1620145508 MOHAMMAD BAGUS FIRMANSYAH 1,609,000.00Rp

  768 1620435297 MEYLITA SETIYA NINGRUM 1,609,000.00Rp

  769 1620290056 DWI AFIAN SARI 1,609,000.00Rp

  770 1620472851 MARTIYA MAYA PRATIWI 1,609,000.00Rp

  771 1620415705 LIVIANA MUHAYATUL KHOIROH 1,609,000.00Rp

  772 1620292941 DWI UTAMI KARTIKA PUTRI 1,609,000.00Rp

  773 1620483897 A. IWANUN NADHIF 1,609,000.00Rp

  774 1620191675 AINUN NA`IM 1,609,000.00Rp

  775 1620086589 SUPRIANTINI 1,609,000.00Rp

  776 1620271775 IMROATUL HASANAH 1,609,000.00Rp

  777 1620435326 M. MIFTAHUDIN 1,609,000.00Rp

  778 1620152700 IKA YASIRLY AMRIYANE 1,609,000.00Rp

  779 1620311298 AHMAD ABDURRAHMAN WAHID 1,609,000.00Rp

  780 1620389114 MUHAMMAD LUTFI MAHRUS 1,609,000.00Rp

  781 1620292945 RIKE DWI WAHYUNA 1,609,000.00Rp

  782 1620337881 DWITA RAMADANTI 1,609,000.00Rp

  783 1620155970 SHOFURO 1,609,000.00Rp

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 20

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam784 1620296058 AZIZAH AMINI 1,609,000.00Rp

  785 1620176125 YUNI NUR HIDAYATI 1,609,000.00Rp

  786 1620290066 KHUROTUL AIN 1,609,000.00Rp

  787 1620076634 DIAH FITRIANA 1,609,000.00Rp

  788 1620000969 MUHAMMAD AKBAR RAIS 1,609,000.00Rp

  789 1620107512 FENDI YANTO 1,609,000.00Rp

  790 1620155827 SHOFIYYAH 1,609,000.00Rp

  791 1620279727 EKA FAUZIYAH 2,219,000.00Rp

  792 1620307412 FIRLY 2,219,000.00Rp

  793 1620259649 INFI`ATIN MUZAYYANAH 2,219,000.00Rp

  794 1620013017 FITRI ANISA 2,219,000.00Rp

  795 1620031882 NUR ITSNAINI SETIANINGRUM SETIARTIARNO 2,219,000.00Rp

  796 1620413335 SASHABILLA ARINDA PUTRI 2,219,000.00Rp

  797 1620315013 PRASTIKA AFIANI 2,219,000.00Rp

  798 1620415801 ZAIDAH NI`MATUL MUKARROMAH 2,219,000.00Rp

  799 1620406804 RIZKI KARUNIA SARLESTIA UTAMI 2,219,000.00Rp

  800 1620303904 LUTHFI ARIFFUDIN 2,219,000.00Rp

  801 1620184622 ERIZKA NOVITA HERDARLIANA 2,829,000.00Rp

  802 1620426226 STARRINA BERLIANA MANNISA 2,829,000.00Rp

  803 1620017554 RIZAL RAMDHANI ALDI 2,829,000.00Rp

  804 1620255762 A`YUNIN MUNAFATIN 2,829,000.00Rp

  805 1620185514 NURLAELI EKA RAHMAWATI 2,829,000.00Rp

  806 1620034458 WAHYU UTAMI NUGRAHENI 2,829,000.00Rp

  807 1620102173 FAHMI HABIBURROHMAN 2,829,000.00Rp

  808 1620202911 SITI RAHMAYANTI 1,070,000.00Rp

  809 1620022655 JAMILATUL FAHMIYAH 1,070,000.00Rp

  810 1620155874 UMMI CHANIFAH 1,070,000.00Rp

  811 1620186316 MUH.RIZKI ZAILANI 1,070,000.00Rp

  812 1620318971 FALASIFAH 1,070,000.00Rp

  813 1620232306 MAILIA UDZMA 1,734,000.00Rp

  814 1620333278 INDAH WULAN SARI 1,734,000.00Rp

  815 1620432250 DIAH AYU QIVANI 1,734,000.00Rp

  816 1620264756 PUTRI AYU DIA 1,734,000.00Rp

  817 1620087983 ALFA HASANATI AZAMI 1,734,000.00Rp

  818 1620043977 SITI SOFIYANTI 1,734,000.00Rp

  819 1620176137 HANIFUDIN 1,734,000.00Rp

  820 1620017510 TUTI ALAWIAH 1,734,000.00Rp

  821 1620311838 IKA KRISMIJAYANTI 1,734,000.00Rp

  822 1620076664 FARID ISMAIL 1,734,000.00Rp

  Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 21

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam823 1620483853 UMI KULSUM 1,734,000.00Rp

  824 1620230276 ANWAR HIDAYATULLAH 1,734,000.00Rp

  825 1620042854 ABDUL KHAMID 1,734,000.00Rp

  826 1620415728 ABDURROHMAN ALIM 1,734,000.00Rp

  827 1620244747 NORHIDAYAH 1,734,000.00Rp

  828 1620013235 LIA NI`MATUL MAULA 1,734,000.00Rp

  829 1620311740 RAFLI SHOFYAN 1,734,000.00Rp

  830 1620188372 DEBI WIDODO SAPUTRA 1,734,000.00Rp

  831 1620311363 ZULFA SA`ADATUL IZZAH 1,734,000.00Rp

  832 1620407984 NURUL LATIFAH 1,734,000.00Rp

  833 1620042860 MUHAMAD NASIHUN AMIN 1,734,000.00Rp

  834 1620415752 MUHAMMAD AWWAB AL UBBADI 1,734,000.00Rp

  835 1620088007 RENDI SHOHIRUL APRIAN 1,734,000.00Rp

  836 1620333297 ALFIATUR ROHMANIAH 1,734,000.00Rp

  837 1620336449 SOFIA ULY NIAMA 1,734,000.00Rp

  838 1620311562 AWALU NIKMATI YAUMIL HIDAYAH 1,734,000.00Rp

  839 1620195702 MOCH. ULINNUHA 1,734,000.00Rp

  840 1620042876 NURUL HIDAYATUS SALAMAH 1,734,000.00Rp

  841 1620273004 JAMI`AH 1,734,000.00Rp

  842 1620290012 ADAM BACHTIAR 1,734,000.00Rp

  843 1620341803 SITI KHOIRUN NISWAH 1,734,000.00Rp

  844 1620415676 NAILUL FITRIA AFIFAH 1,734,000.00Rp

  845 1620259720 TABINGATUL MUNAWAROH 1,734,000.00Rp

  846 1620052896 SRI PUJI ASTUTIK 1,734,000.00Rp

  847 1620422774 ZAHROTIN NISA` 1,734,000.00Rp

  848 1620170471 GHINA OKEN ZAINIFA 1,734,000.00Rp

  849 1620311608 ARINA INDANA ZULFA 1,734,000.00Rp

  850 1620299545 M. BACHTIAR 1,734,000.00Rp

  851 1620175259 SITI MUTMAIMAH 1,734,000.00Rp

  852 1620259613 WALIDATUL MUTI`AH 1,734,000.00Rp

  853 1620296495 SAIGHOTUN HANIYYAH 1,734,000.00Rp

  854 1620289183 HASTUTI TRI RATNA NINGRUM 1,734,000.00Rp

  855 1620049280 LUTFI YATURROFIQO 1,734,000.00Rp

  856 1620175271 LARAS TAKIATUL AMANAH 1,734,000.00Rp

  857 1620415830 SAMSUL BAHRI 1,734,000.00Rp

  858 1620289788 MUHAMMAD ARJUN FAUZI 1,734,000.00Rp

  859 1620374052 MAYANG ANTIKA 1,734,000.00Rp

  860 1620121377 FAIZATUN NAFIAH 1,734,000.00Rp

  861 1620274199 WINDI QATRUNNADA 1,734,000.00Rp

  862 1620415858 MUHAMMAD ULIL ABSHOR 1,734,000.00Rp

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 22

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam863 1620013589 PUTRI NURI NADIA 1,734,000.00Rp

  864 1620189284 ERI RAHMAWATI 1,734,000.00Rp

  865 1620013091 SITI MINKHATUN KHASANAH 1,734,000.00Rp

  866 1620121384 LING SIDA IMA ULYA 1,734,000.00Rp

  867 1620049299 ATINA MUSTAFIDAH 1,734,000.00Rp

  868 1620306496 ANNISA FAOZIYAH 1,734,000.00Rp

  869 1620176070 IMALATUL KHOERIYAH 1,734,000.00Rp

  870 1620394921 SITI NURKHOTIMAH 1,734,000.00Rp

  871 1620311651 ISY MALIKHAH 1,734,000.00Rp

  872 1620184607 AZIZA NURHAYATI 1,734,000.00Rp

  873 1620177731 KHUMAIDA RAHMAH 1,734,000.00Rp

  874 1620031615 HILYA AZKIA 1,734,000.00Rp

  875 1620336421 ZUMROTUL KHASANAH 1,734,000.00Rp

  876 1620286792 ARI YULIYANA 1,734,000.00Rp

  877 1620415634 MUHAMMAD ILYAS AL KAYISY 1,734,000.00Rp

  878 1620415722 SITI RUQIANA 2,404,000.00Rp

  879 1620024916 IIS LAESA SELVIAH 2,404,000.00Rp

  880 1620405242 NUR AZIZAH 2,404,000.00Rp

  881 1620363487 AKILA KAFILA 2,404,000.00Rp

  882 1620304692 LUKLUK FARADISA 2,404,000.00Rp

  883 1620405294 SITI ANNISAUS SADIYAH 2,404,000.00Rp

  884 1620188639 LUKHAINUL ATIYYAH 400,000.00Rp

  885 1620074646 SITI KOMAROTUN SANGADAH 400,000.00Rp

  886 1620472879 RUVIYANA NAVIYA SAFITRI 1,120,000.00Rp

  887 1620049272 FATIMATUR ROHMAH 1,120,000.00Rp

  888 1620339065 AMELIA ISTIQOMAH 1,120,000.00Rp

  889 1620426935 LIA DATUN ALFIYAH 1,120,000.00Rp

  890 1620407063 SITI NURIN NADHIROH 1,120,000.00Rp

  891 1620385142 M. FACHRUR ROZY 1,120,000.00Rp

  892 1620013216 ULIN NI`MAH 1,822,000.00Rp

  893 1620238071 TRIA DEWI LESTARI 1,822,000.00Rp

  894 1620341665 ZULFIA RACHMAWATI 1,822,000.00Rp

  895 1620306187 ANA HASTIYANI 1,822,000.00Rp

  896 1620296685 WIDYA NURMALA 1,822,000.00Rp

  897 1620483935 MARYAM MAENI 1,822,000.00Rp

  898 1620269851 NOVA NOVITA SARI 1,822,000.00Rp

  899 1620299712 BURHANUDDIN CHUSNUL CHULUQ 1,822,000.00Rp

  900 1620047448 ABIYYU HANIF AYYASYKUR 1,822,000.00Rp

  901 1620306212 ROFIATUN 1,822,000.00Rp

  Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 23

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam902 1620271548 FIZA LUTFULLAH 1,822,000.00Rp

  903 1620176173 KUNI KHAMIDAFI 1,822,000.00Rp

  904 1620224188 SITI MURNI LIKHAWATI 1,822,000.00Rp

  905 1620511777 R.A MARIAM 1,822,000.00Rp

  906 1620009849 NOPI NAFISATUNNISA 1,822,000.00Rp

  907 1620271555 MUHAMMAD CHUSSAINI ABDULLAH 1,822,000.00Rp

  908 1620052344 ISFAINZAH 1,822,000.00Rp

  909 1620009282 RIHHADATUL`AISY ROSYADA 1,822,000.00Rp

  910 1620378749 SUMANTO 1,822,000.00Rp

  911 1620299809 MAGHFIROTUL LINNISA` 1,822,000.00Rp

  912 1620009964 EKA SRI MULYANI 1,822,000.00Rp

  913 1620380385 IRFAN LUTHFI FADHLURROHMAN 1,822,000.00Rp

  914 1620402723 WULAN WIDIYASARI 1,822,000.00Rp

  915 1620217190 KIKI NUR FADILLAH 1,822,000.00Rp

  916 1620009976 TAZKIYATUN NAFSI AZZAHRO 1,822,000.00Rp

  917 1620292069 FEBRIAN MATOFANI 1,822,000.00Rp

  918 1620286439 ZAINUR ROCHMAH AFFANDI 1,822,000.00Rp

  919 1620338667 MIFTAHUL JANNAH PUSPITASARI 1,822,000.00Rp

  920 1620088058 MUHAMMAD MIZAN AKMAL 1,822,000.00Rp

  921 1620273017 RIMA SIFAUL UMMAH 1,822,000.00Rp

  922 1620246562 KHOIRUN NAJAH 1,822,000.00Rp

  923 1620013194 IKA RAHMAWATI 1,822,000.00Rp

  924 1620311691 MAILANI AFWIYAH 1,822,000.00Rp

  925 1620168456 UYUN NASHIROH 1,822,000.00Rp

  926 1620081286 FIFI MAZROATUL JANAH 1,822,000.00Rp

  927 1620112455 SHEILA ROHMAH 1,822,000.00Rp

  928 1620395320 MA`RIFATUL AENI 1,822,000.00Rp

  929 1620415696 HIDAYATUZ ZULLA 1,822,000.00Rp

  930 1620177695 IRIN NOR A`ISYAH 1,822,000.00Rp

  931 1620012905 AHMAD FIKRI KAINA 1,822,000.00Rp

  932 1620141621 WINANDA RAYMITA 1,822,000.00Rp

  933 1620106018 ROUDLOTUL MAGHFIROH 1,822,000.00Rp

  934 1620419631 MOH.ARAS SAMSU 1,822,000.00Rp

  935 1620085466 DEWI NAWANGSIH 1,822,000.00Rp

  936 1620297530 INSAN HUBBA HAQIQI 1,822,000.00Rp

  937 1620037669 NURUL MAZAYA ALHUSNA 1,822,000.00Rp

  938 1620286747 ROHMY AFRIATIN 1,822,000.00Rp

  939 1620531269 IKHDA AIMATUL ALAWIYAH 1,822,000.00Rp

  940 1620247295 ANNISA MUKARRAMAH 1,822,000.00Rp

  941 1620514420 SAHAR FITRIANI 1,822,000.00Rp

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 24

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam942 1620279352 LUT FIDAH RETRIARTI 1,822,000.00Rp

  943 1620045127 RONA LIUL QIYATIS SU`ADIYAH 1,822,000.00Rp

  944 1620442978 PUJI AYU ANGGRAENI 1,822,000.00Rp

  945 1620327030 NANI NAFISATUROHMAH 1,822,000.00Rp

  946 1620259981 ALIF MA`RIFAH 1,822,000.00Rp

  947 1620403183 ROSYIDATUN HIKMAH 1,822,000.00Rp

  948 1620274227 PUJI MUKHAROMAH 1,822,000.00Rp

  949 1620289978 SITI WINARSIH 1,822,000.00Rp

  950 1620045867 MUHAMMAD NUR YUSUF AGUS SYAHPUTRA 1,822,000.00Rp

  951 1620149301 RAFLY IKHWAN JAMILUDIN 1,822,000.00Rp

  952 1620289803 CITRA AYU TRISETYA RUROHATI 1,822,000.00Rp

  953 1620362776 NURUL LAILY ULYA 2,542,000.00Rp

  954 1620009629 MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH 2,542,000.00Rp

  955 1620271545 ALAIK TAUFIQULLAH 2,542,000.00Rp

  956 1620457784 FATIMAH AZZAHRA NURUL AFIFAH 2,542,000.00Rp

  957 1620195416 ENI ERLINA 2,542,000.00Rp

  958 1620271534 AHMAD AHSIN JANUN 2,542,000.00Rp

  959 1620006356 TEGUH RIFQI ANGGORO WICAKSONO 3,262,000.00Rp

  960 1620377579 KAAMILAH TAFRIJIYAH 1,030,000.00Rp

  961 1620506773 LARAS ATIKA NUR 1,030,000.00Rp

  962 1620435249 SITI SA`ADAH 1,030,000.00Rp

  963 1620042904 AMALIA FAUZIYAH 1,030,000.00Rp

  964 1620074619 NURUL HAKIMAH 1,030,000.00Rp

  965 1620283037 AMBARWATI EMIRA PUTRI 1,030,000.00Rp

  966 1620085346 MIRA ISTIYAH 1,030,000.00Rp

  967 1620053770 NININ JARIYAH 1,030,000.00Rp

  968 1620058726 KHAFIDATUL HASANAH 1,030,000.00Rp

  969 1620306362 EKO NUR AISAH 1,030,000.00Rp

  970 1620058729 MUTIAH 1,030,000.00Rp

  971 1620011793 VIRA AYUKANDHI DEWI SAVITRY A 1,647,000.00Rp

  972 1620292946 RINA DWI ANGGRAINA 1,647,000.00Rp

  973 1620421382 DIAH AYU PRAMESTI 1,647,000.00Rp

  974 1620073109 HENI PATMAWATI 1,647,000.00Rp

  975 1620041261 WAHYU MUTIANA 1,647,000.00Rp

  976 1620254997 BENI BAIHAKI LUBIS 1,647,000.00Rp

  977 1620333289 NURUL AFRIDA IZZAH 1,647,000.00Rp

  978 1620057375 RIFFAT HAQHANI .Z 1,647,000.00Rp

  979 1620298884 ANGGI CITA APRILIA 1,647,000.00Rp

  980 1620026267 MOHAMMAD NUR FALAH 1,647,000.00Rp

  Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 25

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam981 1620118566 DAHRI RAMADHAN SYAHPUTRA 1,647,000.00Rp

  982 1620000989 CAHYA INTAN SYAFINAZ 1,647,000.00Rp

  983 1620390055 MIFTAHUL MAHRUS 1,647,000.00Rp

  984 1620113112 WENY SEPTIANA 1,647,000.00Rp

  985 1620041606 NUNUNG PURWATI 1,647,000.00Rp

  986 1620314641 TATA ELWATRA ARIDELSYA 1,647,000.00Rp

  987 1620337948 IDA LUTFIAH 1,647,000.00Rp

  988 1620314992 NINA SOFIATUN 1,647,000.00Rp

  989 1620124076 SILVY MILCHATIR RIZQIYAH 1,647,000.00Rp

  990 1620173267 RAHMA AYU MAULIYA 1,647,000.00Rp

  991 1620130469 LIVIA TRIE NADYA PAVITA 1,647,000.00Rp

  992 1620080244 MUHAMMAD DIO FITRIADI 1,647,000.00Rp

  993 1620307545 DESTRI YUANITA LESTARI 1,647,000.00Rp

  994 1620035589 TRIA MISDIANA 1,647,000.00Rp

  995 1620155852 LAILATUL AROFAH 1,647,000.00Rp

  996 1620022644 SAIDATUL BAROROH 1,647,000.00Rp

  997 1620177815 HERLINA 1,647,000.00Rp

  998 1620287398 SAWITRI PAMUNGKAS 1,647,000.00Rp

  999 1620319595 KHALWA RIZQI MAR`ATI 1,647,000.00Rp

  1000 1620501230 EKA SOLEHA 1,647,000.00Rp

  1001 1620308578 TUTI YUNIZA 1,647,000.00Rp

  1002 1620457136 ASIH NUR SHOLIKAH 1,647,000.00Rp

  1003 1620250333 FAZA LUTFIYANA 1,647,000.00Rp

  1004 1620332667 DIAH AYU SYARIFAH 1,647,000.00Rp

  1005 1620000206 NOVIEA KHOIRUN NISA` 1,647,000.00Rp

  1006 1620040537 IIS HABIBAH 1,647,000.00Rp

  1007 1620332752 RIFQA AMALIA AZZYATI 1,647,000.00Rp

  1008 1620298421 MAYSAROH 1,647,000.00Rp

  1009 1620433997 M. NAUVAL KHOIRUNNUHA 1,647,000.00Rp

  1010 1620302772 AMALIA EKA NOVIANA ARDITASARI 1,647,000.00Rp

  1011 1620552579 MUKHAMMAD IMRON ROSADI 1,647,000.00Rp

  1012 1620271771 CINDY 1,647,000.00Rp

  1013 1620237202 M. FIRDAUS ANNUR 1,647,000.00Rp

  1014 1620311070 AZKA SOFIA 1,647,000.00Rp

  1015 1620340464 M. YAZID M.A. RITONGA 1,647,000.00Rp

  1016 1620179264 WIDYA ASTUTI UTAMI 1,647,000.00Rp

  1017 1620420059 NISRINA CIPTA DEWINTA 1,647,000.00Rp

  1018 1620494913 SRI AYU MERISKA 1,647,000.00Rp

  1019 1620142226 SHINTA AYU PRATIWI 1,647,000.00Rp

  1020 1620289794 SILMA IKRIMAH 1,647,000.00Rp

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 26

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1021 1620285407 SITI FATONAH 1,647,000.00Rp

  1022 1620155875 UMMY IZZATUNIDA 1,647,000.00Rp

  1023 1620160018 ANGGI PRATIWI 1,647,000.00Rp

  1024 1620142352 ELVY SUPRIANINGRUM 1,647,000.00Rp

  1025 1620435208 ALIF YOGA SANTOSO 1,647,000.00Rp

  1026 1620538523 AYU ANI SARTIKA DEWI 1,647,000.00Rp

  1027 1620297609 RIZQI CHOIRATUN NISA 1,647,000.00Rp

  1028 1620345268 RENI PATMASARI 1,647,000.00Rp

  1029 1620398335 ALIMUDIN RAMDANI 1,647,000.00Rp

  1030 1620511475 RAFSANJANI ABDUL RASYID 1,647,000.00Rp

  1031 1620058780 ROIS HIDAYAT 1,647,000.00Rp

  1032 1620066965 NANDA PAMBUDI 2,277,000.00Rp

  1033 1620292546 RAJULA AJRI HUSAINI 2,277,000.00Rp

  1034 1620197838 MUSYARRAFAH 2,277,000.00Rp

  1035 1620090369 DWI PRISTIAWATI 2,277,000.00Rp

  1036 1620521399 MASYITA RIZKIA RACHMA 2,907,000.00Rp

  1037 1620299701 ROY CAHYA PRATAMA PUTRA 1,060,000.00Rp

  1038 1620435235 ESTRI PUJIATI 1,060,000.00Rp

  1039 1620347825 NUR FIKRIYAH 1,060,000.00Rp

  1040 1620415762 SITI ROFI`AH 1,060,000.00Rp

  1041 1620191172 LAILA NUR SYARIFAH 1,060,000.00Rp

  1042 1620355061 AHMAD FENDI 1,060,000.00Rp

  1043 1620270711 UMI SALAMAH 1,060,000.00Rp

  1044 1620145491 RIRIN NUR FAIZAH 1,060,000.00Rp

  1045 1620483820 ACHMAD SAUQI 1,060,000.00Rp

  1046 1620415612 FAZA ALFIATUL MUYASSAROH 1,060,000.00Rp

  1047 1620286771 LULU HIDAYATI 1,060,000.00Rp

  1048 1620152431 KHALIMATUL MA`UNAH 1,060,000.00Rp

  1049 1620122973 EVA MIFTAHURROHMAH 1,060,000.00Rp

  1050 1620172895 NUR FATIMAH 1,060,000.00Rp

  1051 1620495395 RIZKA KHANIFAH 1,060,000.00Rp

  1052 1620407075 ANA QUR`AINI ROCHMATIN 1,060,000.00Rp

  1053 1620108777 PANGESTIKA NUR WIDYA 1,709,000.00Rp

  1054 1620205190 SYIFA ANISKURLI 1,709,000.00Rp

  1055 1620000986 AISYAH 1,709,000.00Rp

  1056 1620058828 SRI RAHAYU DINDA YANI 1,709,000.00Rp

  1057 1620168418 PUTRI LUSIANA SARI 1,709,000.00Rp

  1058 1620420147 ALFIATUR ROHMANIYAH 1,709,000.00Rp

  1059 1620168445 MUSLIMATUL MUNADHIROH 1,709,000.00Rp

  Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 27

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1060 1620151332 PUTRI TITA PANGESTI 1,709,000.00Rp

  1061 1620435240 MEDY NADIRAWATI 1,709,000.00Rp

  1062 1620152477 NURUL KHAFIDHOTUN ROFIAH 1,709,000.00Rp

  1063 1620259608 RAJA ASMOHA 1,709,000.00Rp

  1064 1620005407 ALVIA NUR HARIANI 1,709,000.00Rp

  1065 1620093590 PUJI ISNANIK 1,709,000.00Rp

  1066 1620415666 KHOIRIN NIDA 1,709,000.00Rp

  1067 1620028338 ZEARLY OCTORINA 1,709,000.00Rp

  1068 1620009283 RINA MIFTAHUL MAGHFIROH 1,709,000.00Rp

  1069 1620481401 HABILLAH RASYID 1,709,000.00Rp

  1070 1620124091 NOOR WAKHIDAH 1,709,000.00Rp

  1071 1620009031 AGUSTINA RISMAWATI 1,709,000.00Rp

  1072 1620237092 TIRA GISELA ASRI 1,709,000.00Rp

  1073 1620487438 AULA NURUL HIDAYAH 1,709,000.00Rp

  1074 1620275019 TIA MILVA ARSIATI 1,709,000.00Rp

  1075 1620292347 SRI ASTUTI NENGSIH 1,709,000.00Rp

  1076 1620433970 LISA RISMAWATI 1,709,000.00Rp

  1077 1620049274 HIDAYATUL ISLAMIYAH 1,709,000.00Rp

  1078 1620295004 FATKHU MUSLIKHAWATI 1,709,000.00Rp

  1079 1620065336 RADITA HANI NUR WIRASTIARA 1,709,000.00Rp

  1080 1620355104 DWI MARLENA 1,709,000.00Rp

  1081 1620270728 LAILATUL FITRIYAH 1,709,000.00Rp

  1082 1620009994 SITI AMINAH 1,709,000.00Rp

  1083 1620151922 KEYTRIN SURYA ITSAN 1,709,000.00Rp

  1084 1620076948 PUTRI MULA AYU NINGSIH 1,709,000.00Rp

  1085 1620037136 IRNA MAHMUDAH 1,709,000.00Rp

  1086 1620188882 RIZQI ANANDA SAFITRI 1,709,000.00Rp

  1087 1620013090 SILMI MUKHLISAH 1,709,000.00Rp

  1088 1620142216 LINA LUTFIANA 1,709,000.00Rp

  1089 1620227623 SUHELMI OKTALIA 1,709,000.00Rp

  1090 1620108317 KARTININGSIH SUSILOWATI 1,709,000.00Rp

  1091 1620074655 TITI INDAH RAHAYU 1,709,000.00Rp

  1092 1620326683 DWI SARI SYAHFITRI 1,709,000.00Rp

  1093 1620114350 ANISA DWI AFIANTI 1,709,000.00Rp

  1094 1620009257 TATIK NUR ASLAMAH 1,709,000.00Rp

  1095 1620094946 ZELFI NOVELA PUTRI 1,709,000.00Rp

  1096 1620290064 INGGI ROSIAMALI SHOLIKHAH 1,709,000.00Rp

  1097 1620283437 DESI TRIYANI 1,709,000.00Rp

  1098 1620312735 PUTRI DHINI PRATAMA 1,709,000.00Rp

  1099 1620108750 MUHAMMAD DAVID ARIFIN 1,709,000.00Rp

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 28

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1100 1620313287 YULIANA DEWI PRATIWI 2,369,000.00Rp

  1101 1620013112 IKA ROZIQOH SEPTIANA 2,369,000.00Rp

  1102 1620297778 SILVIA ELOK FAIKOH 2,369,000.00Rp

  1103 1620076904 FATAMALIA DEWI 2,369,000.00Rp

  1104 1620297941 FEBBY YUNIAR PRISILLA PUTRI 2,369,000.00Rp

  1105 1620289854 MUTIARA SILVIE SAVIRA 2,369,000.00Rp

  1106 1620449812 SRI SURIYAH DINDA AMELIYA 2,369,000.00Rp

  1107 1620009319 SITI FITRIANA 2,369,000.00Rp

  1108 1620297747 ABDUL GHONI 3,029,000.00Rp

  1109 1620480069 ARIF YULIAWAN 3,029,000.00Rp

  1110 1620017677 FEBRI NURASIH 3,029,000.00Rp

  1111 1620009041 FIANDITA AGHNIA 3,029,000.00Rp

  1112 1620424884 NUR AISYAH 3,029,000.00Rp

  1113 1620259595 FAJAR WULAN SARI 400,000.00Rp

  1114 1620517604 NURHAYATI AHDIN 400,000.00Rp

  1115 1620390068 RINA ZUNAIDA 1,000,000.00Rp

  1116 1620400474 PUTRI EKA RAHMAH 1,000,000.00Rp

  1117 1620142207 DEFI TRI SILFIYANA 1,000,000.00Rp

  1118 1620449869 YULIS TA`INI 1,000,000.00Rp

  1119 1620017731 IDA MAGHFIROH 1,000,000.00Rp

  1120 1620060348 ELLISA SAFITRI 1,000,000.00Rp

  1121 1620435223 SAYIDATUL `AISIYAH 1,597,000.00Rp

  1122 1620025869 INDAH RUSITA 1,597,000.00Rp

  1123 1620013128 PEMBAYUN `AINIS TIQOMAH 1,597,000.00Rp

  1124 1620468795 LAELI UZLIFA 1,597,000.00Rp

  1125 1620311839 IMA FATIMA 1,597,000.00Rp

  1126 1620076903 DWI VEBRIYANI 1,597,000.00Rp

  1127 1620420149 ISNIYATUL MUNA 1,597,000.00Rp

  1128 1620272960 KHORIDATUL MU`AWANAH 1,597,000.00Rp

  1129 1620124080 LINDA RIZQIYANA 1,597,000.00Rp

  1130 1620246003 NURFAUZIAH 1,597,000.00Rp

  1131 1620287285 RIDA NURUS SOFA 1,597,000.00Rp

  1132 1620472463 ADELINA PUTRI ASTARI 1,597,000.00Rp

  1133 1620415677 NIHAYATUL MAZIDAH 1,597,000.00Rp

  1134 1620475392 NITA LESTARI 1,597,000.00Rp

  1135 1620286734 LAILI KHOEROTUN NISA 1,597,000.00Rp

  1136 1620120226 RAHMADANI 1,597,000.00Rp

  1137 1620314874 AFLIHATUN RISQA 1,597,000.00Rp

  1138 1620148418 NURUL LAILY HIFNI 1,597,000.00Rp

  Program Studi : Pendidikan Guru Raudlatul Athfal

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 29

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1139 1620337409 SHOFIYA WULANDARI 1,597,000.00Rp

  1140 1620054515 SITI YUNI ANNISASASLI 1,597,000.00Rp

  1141 1620312686 INDAH FERTIANA PRATIWI 1,597,000.00Rp

  1142 1620314903 RIFKA NUR HIDAYAH 1,597,000.00Rp

  1143 1620325563 ROBIUL DWI HIKMAH 1,597,000.00Rp

  1144 1620001836 ARLINDA DEWI ANANDI 1,597,000.00Rp

  1145 1620483910 LUKLUATUL ASMAK 1,597,000.00Rp

  1146 1620203717 VENNA KURNIASARI 1,597,000.00Rp

  1147 1620060390 NURHIDAYAH 2,197,000.00Rp

  1148 1620379679 RIFATUL MAGHFIROH 2,197,000.00Rp

  1149 1620402720 AYA LAILI SYARIFAH 2,197,000.00Rp

  1150 1620008519 HUSNUL HAFIDHOH 2,197,000.00Rp

  1151 1620244850 FIKLUL KHOEROTI YUHYIL K 2,197,000.00Rp

  1152 1620120221 NIDA SALMAH SAHAR ANNISAA 2,197,000.00Rp

  1153 1620336470 IDA AULIA RAHMA 2,197,000.00Rp

  1154 1620007237 FARIHATUN NISA` 2,197,000.00Rp

  1155 1620296658 ATAKI RIZQI AMALIA 2,197,000.00Rp

  1156 1620176135 FIKI NUR AZMI KHASANI 2,797,000.00Rp

  1157 1620294004 SHAFIRA NUR ARFIDYAN 2,797,000.00Rp

  1158 1620353596 AJENG LARAS KUMALASARI 2,797,000.00Rp

  1159 1620061221 ISMI MANBAATUL HUSNA 2,797,000.00Rp

  1160 1620112443 QHILYATUS SA`ADAH 2,797,000.00Rp

  1161 1620029060 ARMITA WIBIATI 2,797,000.00Rp

  1162 1620017709 UMMI SHOFIULLOH 2,797,000.00Rp

  1163 1620553192 DEVI NUR AFIFAH 2,797,000.00Rp

  1164 1620463162 ACHMAT WAHYU YUSUF 400,000.00Rp

  1165 1620319295 ADNAN RAMADHANI 1,030,000.00Rp

  1166 1620176183 RAGIL FATMAWATI 1,030,000.00Rp

  1167 1620517715 NURUL CHIKMAH 1,030,000.00Rp

  1168 1620195718 DIDIK BUDI CAHYONO 1,030,000.00Rp

  1169 1620177733 MOH. RIZQON HAKIKI 1,640,000.00Rp

  1170 1620081338 LINA MUSTAFIDAH 1,640,000.00Rp

  1171 1620495859 MUHAMAD FAISAL 1,640,000.00Rp

  1172 1620112903 FIDA AINI SIKHAH 1,640,000.00Rp

  1173 1620393521 MUHAMMAD SAIFURROCHMAN 1,640,000.00Rp

  1174 1620412065 SHIHHIYA NOOR MALIYA 1,640,000.00Rp

  1175 1620188266 MOHAMMAD ULUL ALBAB 1,640,000.00Rp

  1176 1620153490 INDRI MUFLIKHATUL KHOIRIYAH 1,640,000.00Rp

  1177 1620081399 NUR AZIZAH 1,640,000.00Rp

  Program Studi : Aqidah Filsafat

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 30

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1178 1620009684 ATIEK UMIYAH 1,640,000.00Rp

  1179 1620294272 KRISTIN MEYDIANA MUSPITA DEWI 1,640,000.00Rp

  1180 1620274780 SITI QOMARIYAH 1,640,000.00Rp

  1181 1620032114 SAREADI 1,640,000.00Rp

  1182 1620296156 MUHAMMAD FAUZAN AL KHANIF 1,640,000.00Rp

  1183 1620038771 MUHAMMAD MUSTHAFA EZAR NAFI` 1,640,000.00Rp

  1184 1620291528 MOHAMAD ULIL ABSHOR 1,640,000.00Rp

  1185 1620099677 EVI FITRIANAH 1,640,000.00Rp

  1186 1620370725 WAHYU KURNIAWAN 1,640,000.00Rp

  1187 1620001017 IKFI AZHARI 1,640,000.00Rp

  1188 1620034841 NUR BAITI FAIZAH 1,640,000.00Rp

  1189 1620145650 MUHAMMAD NAILUL MUTHOLIBIN NAURIN 1,640,000.00Rp

  1190 1620088029 MUHAMMAD IKMALINNUHA 1,640,000.00Rp

  1191 1620178270 RIKA FAUZIYAH 1,640,000.00Rp

  1192 1620529108 WISNU ARTHA GANGSAR UTOMO 1,640,000.00Rp

  1193 1620439643 UMI WASIATUR RIZQOH 1,640,000.00Rp

  1194 1620195712 ACHMAD NUR KHOZIN M.H 1,640,000.00Rp

  1195 1620395306 DINDA ROFIQOH 1,640,000.00Rp

  1196 1620329057 DWI PUSPITA HAPSARI 1,640,000.00Rp

  1197 1620544192 TOTO SUKARTA 1,640,000.00Rp

  1198 1620013038 SHOLIHAH FARIDATUS SHOFIYAH 1,640,000.00Rp

  1199 1620059261 NUR AJI PAMUNGKAS 1,640,000.00Rp

  1200 1620145668 MUHAMMAD SYUKRON MAKMUN 1,640,000.00Rp

  1201 1620395500 SITI HINDUN FAJARWATI 1,640,000.00Rp

  1202 1620517756 WIWIK INDRIASTUTI 1,640,000.00Rp

  1203 1620009315 REVA ANDRIANI PUTRI 1,640,000.00Rp

  1204 1620253828 WAHYUDI NUR PRATAMA JUSTISIA 1,640,000.00Rp

  1205 1620546379 ARJUN 1,640,000.00Rp

  1206 1620370952 CHUSNUL KHOTIMAH 1,640,000.00Rp

  1207 1620152267 NUR KOLES 1,640,000.00Rp

  1208 1620003264 RD MUHAMMAD HANIF EL FAROUQI 1,640,000.00Rp

  1209 1620405282 HIMAH PRIHATINI ASYIK 1,640,000.00Rp

  1210 1620546381 BAMBANG HERIANTO 1,640,000.00Rp

  1211 1620153783 MOH. MUNGAMAR HASAN 1,640,000.00Rp

  1212 1620112715 HILMI MUBAROK 1,640,000.00Rp

  1213 1620434841 DEWI KUSMIATI 1,640,000.00Rp

  1214 1620001407 FAIRUZ ATIKA LESTARI 1,640,000.00Rp

  1215 1620035400 SAFITRI MUJANAH 1,640,000.00Rp

  1216 1620330011 AZMI UMAR FAIQ 1,640,000.00Rp

  1217 1620089594 HUDZAIFAH LUTHFI ABDURROHMAN 1,640,000.00Rp

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 31

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1218 1620305053 M WAFA B 1,640,000.00Rp

  1219 1620085486 NOOR INDAH SARI 1,640,000.00Rp

  1220 1620307330 AKIDATUN NISA 1,640,000.00Rp

  1221 1620546975 LAILATUL BADRIYAH 1,640,000.00Rp

  1222 1620195462 AI INAYATUL HASANAH 1,640,000.00Rp

  1223 1620343152 SLAMET RAHARJO 1,640,000.00Rp

  1224 1620371500 UMI KUMAIROH 1,640,000.00Rp

  1225 1620161329 PRIHASTIKA NUGRAHAENI PRASETYANINGTYAS 2,270,000.00Rp

  1226 1620516826 MUKHAMAD MIFTAKHUL FARHAD KHAN 2,270,000.00Rp

  1227 1620422758 EDA VASHA 2,270,000.00Rp

  1228 1620259639 APRILLIA TRI WIDYANINGRUM 2,270,000.00Rp

  1229 1620354173 ALFIA MUTHMAINNAH BASKARA 2,900,000.00Rp

  1230 1620006350 MUHAMAD SAEPUL PUAD 2,900,000.00Rp

  1231 1620140114 M ALI IKROM 400,000.00Rp

  1232 1620114332 ISTIFADATUN NAFISATUL MUNA 400,000.00Rp

  1233 1620362769 WIDIA EVRIYANTI 400,000.00Rp

  1234 1620392551 M FADZLUL MUBAROK 1,030,000.00Rp

  1235 1620282513 DEVIKA FATIHATUL AENI 1,030,000.00Rp

  1236 1620096924 SYEH ABIDIN 1,030,000.00Rp

  1237 1620079269 MUHAMMAD ULIL MUBAROK 1,030,000.00Rp

  1238 1620531970 MOHAMAD SABIT ZULFIKAR 1,030,000.00Rp

  1239 1620311689 LILIK NUR MALIKAH 1,030,000.00Rp

  1240 1620224698 MOH. IRFAN ADIRIYANTO 1,030,000.00Rp

  1241 1620376092 EVI YATUL LIYANA 1,030,000.00Rp

  1242 1620341839 TRIANA SRI HARTATI 1,030,000.00Rp

  1243 1620306311 NUR FAIZAH 1,030,000.00Rp

  1244 1620060341 MUHAMAD SYUKUR 1,030,000.00Rp

  1245 1620378830 AHMAD RIFQI AYAMI 1,030,000.00Rp

  1246 1620145593 AHMAD SHOFI MAULANA 1,639,000.00Rp

  1247 1620079252 ADI KURNIAWAN 1,639,000.00Rp

  1248 1620321791 ELOK YULIA FAIKOH 1,639,000.00Rp

  1249 1620403323 ALIM FARHANUDIN 1,639,000.00Rp

  1250 1620453447 A.ZAKKIL HILMI 1,639,000.00Rp

  1251 1620114370 UMI MUCHLISHOH 1,639,000.00Rp

  1252 1620464584 CICI HARYATI 1,639,000.00Rp

  1253 1620371946 M. SYAFIUDIN 1,639,000.00Rp

  1254 1620276290 AZKY AFIDAH 1,639,000.00Rp

  1255 1620335703 UCHTI MUFTIYA 1,639,000.00Rp

  1256 1620483850 SYARIFAH MUDA`IM 1,639,000.00Rp

  Program Studi : Tafsir Hadist

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 32

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1257 1620145596 AINUR ROFIQ SHOFI 1,639,000.00Rp

  1258 1620347246 FANNI NADITYA PUTRA 1,639,000.00Rp

  1259 1620282522 MAKHZUNATUL AENI 1,639,000.00Rp

  1260 1620038544 M. AHDA SABILA 1,639,000.00Rp

  1261 1620142056 AHMAD SAIDUL KHASAN 1,639,000.00Rp

  1262 1620318993 RIZQI KURNIAWAN AHMAD YUSUF 1,639,000.00Rp

  1263 1620130390 ALI AS`AD 1,639,000.00Rp

  1264 1620307482 SYAMSUDDIN NUR 1,639,000.00Rp

  1265 1620453508 SYAHRUL ROMADHON 1,639,000.00Rp

  1266 1620177788 KHORIDA ADILA 1,639,000.00Rp

  1267 1620430470 NISWATUL KHASANAH 1,639,000.00Rp

  1268 1620013027 NADA SILMIYA MILLATY 1,639,000.00Rp

  1269 1620282553 NURUL UZDHMA TASTIA 1,639,000.00Rp

  1270 1620092216 MOCHAMMAD RIZKY ALFIAN ALIF 1,639,000.00Rp

  1271 1620202845 LULU ANISATUN ZAHROH 1,639,000.00Rp

  1272 1620042028 AHMAD NI`AM 1,639,000.00Rp

  1273 1620395423 AFLAH MAULIDA 1,639,000.00Rp

  1274 1620294396 SITI LAILATUL QODRIYAH 1,639,000.00Rp

  1275 1620177813 DUROTUN NAFISAH 1,639,000.00Rp

  1276 1620170377 LAELA FADILA 1,639,000.00Rp

  1277 1620393622 BELA MAISYAROH WAHYUNINGRAT 1,639,000.00Rp

  1278 1620395304 AVIA MA`RIFATUL AINI 1,639,000.00Rp

  1279 1620026449 NURUL HIDAYAH 1,639,000.00Rp

  1280 1620390585 MARITSA AMANIYA NABIILA 1,639,000.00Rp

  1281 1620375421 NITA TRI HANDAYANI 1,639,000.00Rp

  1282 1620395435 FIKA IRKHAMA 1,639,000.00Rp

  1283 1620307553 M.SHOLIKIN 1,639,000.00Rp

  1284 1620114887 FITRI ROUDLOTUL MUBAROKAH 1,639,000.00Rp

  1285 1620013037 SANI ATUZZULFA 1,639,000.00Rp

  1286 1620299537 ARFA` IRFANUDDIN FIRMANSYAH 1,639,000.00Rp

  1287 1620306301 IKA FATKHIATUL AZIZAH 1,639,000.00Rp

  1288 1620533106 IANATUN NAFISAH 1,639,000.00Rp

  1289 1620155858 NAILUL HIDAYAH 1,639,000.00Rp

  1290 1620311690 LUKLUK ATUL LAILIYYAH 1,639,000.00Rp

  1291 1620035808 ZELLA ADILLATI 1,639,000.00Rp

  1292 1620239377 SRIE WULANDANI 1,639,000.00Rp

  1293 1620296365 ELSA ADA NURUL KAMAL 1,639,000.00Rp

  1294 1620058483 MOH. NUR AINURROFIQ 1,639,000.00Rp

  1295 1620388206 LU`LU`UL AZKIYA 1,639,000.00Rp

  1296 1620393644 SIFA RAZANA 1,639,000.00Rp

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 33

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1297 1620395314 KIKI MAFIHAYATI 1,639,000.00Rp

  1298 1620271643 AHMAD FAUZI AL MUBAROK 1,639,000.00Rp

  1299 1620376096 IRFAN ANSORI 1,639,000.00Rp

  1300 1620101095 WAHYU ROHMA MAULINDA 1,639,000.00Rp

  1301 1620185235 AZAH ZAMRUD 1,639,000.00Rp

  1302 1620061334 NAJIB NUGROHO 1,639,000.00Rp

  1303 1620273021 SITI MUHIMMATUL ULYA 1,639,000.00Rp

  1304 1620170735 MUTAMIMATUL KHASANAH 1,639,000.00Rp

  1305 1620370950 EVI RAMAWATI 1,639,000.00Rp

  1306 1620259922 AMAR MA`RUF 1,639,000.00Rp

  1307 1620009048 MUDDATUL MILLAH 1,639,000.00Rp

  1308 1620249704 KHOLILATUL ULYA 1,639,000.00Rp

  1309 1620271697 AFIF REZA MAULANA 1,639,000.00Rp

  1310 1620025063 SITI WITJAYANTI 1,639,000.00Rp

  1311 1620244922 AHMAD SYARIFUL HIDAYAT 1,639,000.00Rp

  1312 1620324580 DANIN RAHMA NURIZZATI 1,639,000.00Rp

  1313 1620311766 GALUH AIS ZAKIYAH 1,639,000.00Rp

  1314 1620334703 NURUL HIKMAH 1,639,000.00Rp

  1315 1620170867 ZAHROTUL MILA 1,639,000.00Rp

  1316 1620153729 AMALINA NUR HIDAYAH 1,639,000.00Rp

  1317 1620311640 EKA YULIANA 1,639,000.00Rp

  1318 1620175290 INDAH RISKIA 1,639,000.00Rp

  1319 1620009062 UMI MULYASYAROH 1,639,000.00Rp

  1320 1620042920 NUR FATIKAH SARI 1,639,000.00Rp

  1321 1620186200 ALI FIKRY 1,639,000.00Rp

  1322 1620205162 TIYA RATNA SARI 1,639,000.00Rp

  1323 1620221512 VIKATUL U`LA 1,639,000.00Rp

  1324 1620355774 ARIF TRISNA YUDHA 1,639,000.00Rp

  1325 1620085482 MUKHAMAD MUKTAVIYAN 1,639,000.00Rp

  1326 1620311643 EVIYATUR ROHMANIYAH 1,639,000.00Rp

  1327 1620013206 NUR ISLAMIYAH 1,639,000.00Rp

  1328 1620311721 FANIKA ALBAR 1,639,000.00Rp

  1329 1620145713 MUHAMMAD ZAINUL FALAH 1,639,000.00Rp

  1330 1620142017 AULIA KHUMAIROH 1,639,000.00Rp

  1331 1620177898 MUCHAMAD IQBAL NAJIB 1,639,000.00Rp

  1332 1620348182 NURUL CHOTIMAH FEBRI ANI 1,639,000.00Rp

  1333 1620271509 AFFAN GHIFARY 1,639,000.00Rp

  1334 1620112809 AFIFATUL NURUL KHASANAH 1,639,000.00Rp

  1335 1620371403 M. NAILUL RIFQI 1,639,000.00Rp

  1336 1620301158 ASRA TONDI LUBIS 1,639,000.00Rp

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 34

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1337 1620097638 EKA RINDRA SAPUTRI 1,639,000.00Rp

  1338 1620010318 ALDA ALAMUL HUDA 1,639,000.00Rp

  1339 1620175317 IKHSAN MAULANA 1,639,000.00Rp

  1340 1620217040 NIKEN PUSPITA NINGSIH 1,639,000.00Rp

  1341 1620016231 VIVI QOIFATUL JAINU 1,639,000.00Rp

  1342 1620395278 ISQI NOOR HAMDANI 1,639,000.00Rp

  1343 1620095891 AMRINA ROSYADA 1,639,000.00Rp

  1344 1620175952 AJI YOGA ANINDITA 2,269,000.00Rp

  1345 1620438367 M. IHZA HAZBI ASHADDIQIE 2,269,000.00Rp

  1346 1620205027 ZAKKY FITHNAN HANIEN 2,269,000.00Rp

  1347 1620040104 MILLA DINA FARA 2,269,000.00Rp

  1348 1620393625 FAIQUL MUHAIMIN 2,269,000.00Rp

  1349 1620161353 YANUAR IRFAN RAMADHANI 2,269,000.00Rp

  1350 1620282444 ASA DINANDA AMMA LISH SHIFA AHMADIYA 2,269,000.00Rp

  1351 1620125282 VICKY WIDYA RAMADHANTI 2,269,000.00Rp

  1352 1620259932 LUTFIANA SUCI ISTIQOMAH 2,269,000.00Rp

  1353 1620378833 ILHAM MUHAMMAD IBRIZA 2,269,000.00Rp

  1354 1620343854 AHMAD MURTAZA MZ 2,899,000.00Rp

  1355 1620284280 SHINTA PRADIAN SARI 2,899,000.00Rp

  1356 1620009982 HELMI PRASTYA 2,899,000.00Rp

  1357 1620270078 AHMAD MA'ARIF 400,000.00Rp

  1358 1620009172 MAHFUD FALIH HAMDI 1,030,000.00Rp

  1359 1620077785 INDAH WULANDARI 1,030,000.00Rp

  1360 1620165272 DZINNU ROINI 1,640,000.00Rp

  1361 1620098257 AGIL NUR SUKMA AJI 1,640,000.00Rp

  1362 1620336478 RAGIL ZULMAQFIROHTUNISA 1,640,000.00Rp

  1363 1620098534 PRASTOWO GALIH WAHYU PAMBUDI 1,640,000.00Rp

  1364 1620243239 FENTI PRIHATININGSIH 1,640,000.00Rp

  1365 1620009150 RIZAL FIRMANSYAH 1,640,000.00Rp

  1366 1620240279 HASAN MAHFUDZI 1,640,000.00Rp

  1367 1620516818 KOSIM YUSUF 1,640,000.00Rp

  1368 1620122075 AL FATTAH MAFAZA 1,640,000.00Rp

  1369 1620424242 RYZKA ANANDA PUTRI 1,640,000.00Rp

  1370 1620299783 ALIF RAHMAWATI 1,640,000.00Rp

  1371 1620096962 MUHAMMAD ABDURROHMAN AL HADI 1,640,000.00Rp

  1372 1620240304 MIA RAHMAWATI FADILA 1,640,000.00Rp

  1373 1620360825 NILAL HIKMAH 1,640,000.00Rp

  1374 1620086343 NUR ISTIFADAH APRILIANA 1,640,000.00Rp

  1375 1620426701 TAUFIQ HUDOYO 1,640,000.00Rp

  Program Studi : Perbandingan Agama

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 35

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1376 1620474682 LIA ZITA RIA 1,640,000.00Rp

  1377 1620122090 MOCH. ABDAU KHOIROL WILDAN 1,640,000.00Rp

  1378 1620315018 ANGGUN NUANSA ISLAMI 1,640,000.00Rp

  1379 1620153592 PRATIWI INDAH SUSANTI 1,640,000.00Rp

  1380 1620370842 AHMAD ABU RIFAI 1,640,000.00Rp

  1381 1620403087 MAULIYANA RACHMAT 1,640,000.00Rp

  1382 1620122099 ACHMAD FADHIL 1,640,000.00Rp

  1383 1620157266 NELY YULIANTI 1,640,000.00Rp

  1384 1620315219 ARDEN PUTRA DIYAN 1,640,000.00Rp

  1385 1620042144 PUTERI SALSABILA 1,640,000.00Rp

  1386 1620122112 MUHAMMAD AZAMUL HUSNI 1,640,000.00Rp

  1387 1620278202 IKA KHOIRINA 1,640,000.00Rp

  1388 1620286736 MARIANA SARI 1,640,000.00Rp

  1389 1620221475 SITI NUR FADILAH 1,640,000.00Rp

  1390 1620071357 SYAVIRA LAILATUL UMAH 1,640,000.00Rp

  1391 1620396841 ANGGI JADMIKO 1,640,000.00Rp

  1392 1620210197 ABDUL ROHIM 1,640,000.00Rp

  1393 1620081312 MAYTA TAZKIYA AMALIA 1,640,000.00Rp

  1394 1620000320 ROYYAN HARIS MUSTAGHFIRIN 1,640,000.00Rp

  1395 1620190301 ARIF DHARMAWAN 1,640,000.00Rp

  1396 1620126535 AHMED RO'IN WINATA 1,640,000.00Rp

  1397 1620374884 DIAN CAHYA NINGRUM 1,640,000.00Rp

  1398 1620286038 DINA ANIFATUL ARIFANA 1,640,000.00Rp

  1399 1620249757 LAILATUL KHOIRIYAH 1,640,000.00Rp

  1400 1620435457 AHMAD KHOIRUL LATIF 1,640,000.00Rp

  1401 1620276287 ARKHAN IVANDIARSO 1,640,000.00Rp

  1402 1620042907 ARINA SA`DIYAH 2,270,000.00Rp

  1403 1620352042 HENRI SATRIA ANUGRAH 2,270,000.00Rp

  1404 1620122085 Ismatul ilahiyah 2,900,000.00Rp

  1405 1620395409 MOH. SHOLEH AFIF 400,000.00Rp

  1406 1620249720 SITI SOFWATUN NIKMAH 1,100,000.00Rp

  1407 1620314905 SITI REHAKUMUL DANINGSIH 1,100,000.00Rp

  1408 1620352424 MASRUFATUL `ILMI 1,100,000.00Rp

  1409 1620111252 NOVIA FAIZATIWAHIDA 1,100,000.00Rp

  1410 1620515947 AFIKA KURNIA 1,797,000.00Rp

  1411 1620346423 KHAIRUL FATA 1,797,000.00Rp

  1412 1620377388 NUR ISMIATI 1,797,000.00Rp

  1413 1620142054 ADAM SAIF RIZKI 1,797,000.00Rp

  1414 1620034534 NIRMALA FAJARSARI 1,797,000.00Rp

  Program Studi : Tasawuf dan Psikoterapi

  UKT SPAN-PTKIN 2016 Page 36

 • NO.Nomor

  PendaftaranNama Besaran

  Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam1415 1620389782 AMINAH LAILATUS SU`ADA` 1,797,000.00Rp

  1416 1620395408 MOH. HASAN BISRI 1,797,000.00Rp

  1417 1620516451 AULIA NURUL SAPUTRI 1,797,000.00Rp

  1418 1620272635 DINDA AMEYLIA ARBA`ATUN NIKMAH 1,797,000.00Rp

  1419 1620547000 GARNIS REFI HANDINI 1,797,000.00Rp

  1420 1620402704 UMMI NURHAYATI 1,797,000.00Rp

  1421 162


Recommended