Home >Spiritual >Al Qur’an Kitab Kebahagiaan

Al Qur’an Kitab Kebahagiaan

Date post:01-Nov-2014
Category:
View:2,007 times
Download:12 times
Share this document with a friend
Description:
File presentasi Budi Prayitno, di SDF, Dago 369, Bandung, pada tgl 8 Juli 2012. Acara pengajian alumni SMA5 '82..
Transcript:
 • 1. Al-Quran : Kitab Kebahagiaan Menapaki Jalan Kebahagiaan dalam Al- Quran dan Shalat Bersama : Budi Prayitno [email protected]
 • 2. Bacaan Sempurna Secara harfiah arti al-Quran adalah bacaan sempurna sebuah nama pilihan Allah yang tentu saja- sangat tepat karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal baca tulis pada 5000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran al Karim : Bacaan sempurna lagi mulia !
 • 3. Bacaan Sempurna Lagi Mulia Tiada bacaan seperti al Quran yang dibaca ratusan juta orang, bahkan oleh mereka yang tidak mengerti isinya atau tidak dapat menulis aksaranya. Bahkan dihafal huruf demi huruf oleh anak-anak, remaja atau orang tua.
 • 4. Kitab yang sempurna Tiada kitab yang melebihi al-Quran dalam perhatian yang diperolehnya : bukan saja sejarahnya secara umum, tapi ayat demi ayat, baik masa, musim ataupun saat turunnya sampai sebab musabab turunnya pun dicatat dan diperhatikan
 • 5. Bacaan Sempurna Lagi Mulia Tiada kitab seperti al-Quran yang dipelajari bukan saja susunan redaksi dan pemilihan kosa katanya, tetapi juga kandungannya yang tersurat, yang tersirat bahkan sampai kepada kesan yang ditimbulkannya. Tiada kitab seperti al-Quran yang layaknya sebuah permata, memancarkan cahaya indah yang berbeda dari sudut yang berbeda, sesuai sudut pandang masing- masing.
 • 6. Kitab Suci lagi Mulia Tiada kitab seperti al-Quran yang diatur cara membacanya, panjang pendeknya,tebal tipisnya, mantul atau tidak, cara dan tempat berhentinya sampai etika membacanya.
 • 7. Keseimbangan yang sempurna Jumlah kata dalam al-Quran : 77.439 (tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh Sembilan kata) Jumlah huruf : 323.015 (tigaratus dua puluh tiga ribu lima belas huruf) Kata Yaum (hari) 365 kali Kata Syahr (bulan) 12 kali Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan penuh kebenaran dan keseimbangan (QS As-Syuura/42:17)
 • 8. Sinonim dan antonim memiliki jumlah yang sama Kata Hayat (hidup) = jumlah Maut (Mati) 145 kali Kata akhirat = dunia 115 kali Kata Malaikat = setan 88 kali Kata thumaninah (ketenangan) = dhiyq (kecemasan) 13 kali Kata panas = dingin 4 kali Kata infaq = ridha 73 kali Kata kikir = penyesalan 12 kali Kata Zakat = berkat (kebajikan yang melimpah) 32 kali
 • 9. Tafsir Al Quran Pertama : menafsirkan al-Quran berdasarkan urutan ayat-ayatnya. Satu demi satu ayat diulas, mulai basmalah sampai surat an-Naas. Bahkan ada yang membahas huruf Ba dalam Basmalah dalam satu kitab khusus. Karenanya, ada yang menyimpulkan bahwa seluruh isi al-Quran disimpulkan ada dalam surat Al-Fatihah. Itulah contoh tafsir tahlili atau tafsir analitis.
 • 10. Tafsir Al-Quran Aliran kedua dinamakan tafsir maudhui (topical atau tematis) . Tafsir ini mengulas Al-Quran berdasarkan topic tertentu. Misalnya pandangan al-Quran tentang perempuan, maka seluruh ayat al-Quran tentang perempuan dikumpulkan dan dibahas secara menyeluruh.
 • 11. Al-Quran dan kebahagiaan Al Quran dan hadits Nabi, ditambah ilmu pengetahuan, akan dapat menuntun kita menempatkan diri dalam sudut yang tepat untuk mengambil kesimpulan yang benar atas realitas kehidupan. Harapannya adalah, dengan sudut pandang yang tepat dan kedalaman ilmu yang kita miliki, kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Kebahagiaan yang bersumber dari pemahaman yang benar tentang al-Quran yang membuat kita mampu melihat dunia dari sudut pandang yang tepat : sudut pandang yang dikehendaki Allah.
 • 12. Supaya kalian berbahagia Dalam al-Quran, diantara kata yang paling tepat untuk menggambarkan bahagia adalah aflaha. Dalam empat ayat (qs 20 : 64, qs 23 : 1, qs 87:14, qs 91:9) kata itu selalu diawali dengan kata penegas qad (yang memiliki arti : sungguh ), sehingga berbunyi qad aflaha atau sungguh telah berbahagia. Aflaha adalah kata turunan dari akar kata falah.
 • 13. Allah berharap kita Bahagia ! Bertakwalah pada Allah agar kalian berbahagia (qs 2 : 189) Wahai orang yang beriman ! janganlah kalian memakan riba yang berlipat-lipat. Bertakwalah pada Allah agar kalian berbahagia (qs 3:130) Wahai orang yang beriman ! bershabarlah dan saling menyabarkan, serta perkuat persatuanmu agar kalian berbahagia ( qs 3 : 200) Wahai orang yang beriman ! bertakwalah kepada Allah. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Berjuangkah di jalan Allah agar kalian berbahagia (qs 5 : 35)
 • 14. Berbahagialah Wahai orang yang beriman ! sesungguhnya minuman keras, perjudian, undian dan taruhan adalah kotoran dari perbuatan syetan. Jauhilah agar kalian berbahagia (qs 5: 90) Kenanglah anugerah Allah agar kalian berbahagia ( qs 7 : 69) Wahai orang yang beriman ! jika kalian berjumpa dengan sekelompok musuh, teguhkanlah hatimu. Banyaklah berdzikir pada Allah agar kalian berbahagia ( qs 8 : 45)
 • 15. Berbahagialah Wahai orang yang beriman ! rukuklah dan sujudlah. Beribadahlah kepada Tuhanmu, serta berbuatlah kebaikan agar kalian berbahagia ( qs 22 : 73) Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang yang beriman, agar kalian berbahagia (qs 24 : 31) Apabila selesai melaksanakan shalat, menyebarlah di penjuru bumi. Carilah anugerah Allah dan banyaklah ingat pada Allah agar kalian berbahagia (qs 62 : 10)
 • 16. Shalat dan Kebahagiaan Setiap hari sekitar 15 kali muadzin mengumandangkan kata hayya ala al- falah, atau marilah meraih kebahagiaan/kemenangan dan lalu mengakhiri adzan dengan seruan Allahu akbar Allahu akbar... Laa ilaha ilallah !
 • 17. Belajar Bahagia dari Shalat Awali hidup dengan membesarkan Allah, karena kita kecil dihadapan Allah Lanjutkan dengan komitmen kuat pada Allah dan Rasulullah Tegakkan shalat sebagai ibadah utama, baik yang wajib ataupun yang sunnah Selalu bertakbir, menyatakan kebesaran Allah Selalu bertahlil : menyatakan dan meneguhkan keyakinan akan keesaan Allah
 • 18. Belajar bahagia dari Kang Jonih Berpenghasilan sekitar puluhan juta /bulan Hanya 15 % saja yg untuk keluarga 85 % untuk tetangga dan orang-orang miskin, anak yatim dan kaum dhuafa yang memerlukan Teman-temannya sudah berhaji, tinggal Kang Jonih yang belum... Disekitar rumah saya banyak yg membuat saya sibuk : orang mis- kin, anak yatim....
 • 19. Rumah seribu malaikat Pasangan Baidlowi dan Yuli Keluarga sederhana dengan 3 anak Yuli hampir meninggal saat melahirkan anak ke-3 Mengasuh anak-anak yang diterlantarkan di rumah bersalin : anak pengamen, anak korban perkosaan, anak lahir diluar nikah Telah mengasuh sekitar 80 anak Kini di rumahnya ada 17 anak asuh....
 • 20. Tetap bahagia walau sakit Sakit lupus Rahimnya diangkat padahal belum punya anak Dioperasi puluhan kali Dipasang selang di kepala Kehilangan penglihatan krn syaraf matanya rusak secara permanen Gendang telinga pecah hingga terancam tuli...
 • 21. Diislamkan melalui surat YunusKeluarga Martono& Agnes3 anak yang baik dan sehatAnak bungsu 8 tahun beratnya 52 KgSakit panas, semalam dan esoknya wafat...
 • 22. Keajaiban ituMilik orang ber-iman :Shabar dikala kesulitanSyukur saat mendapat nimat
 • 23. Bahagia itu pilihanKita tidak hidup diatas realitasKita hidup diatas penafsiran atas realitas
 • 24. Pilih bahagia saja Barangsiapa menjadikan dunia sebagai cita-cita tertingginya, Allah akan memasukan kemiskinan dan rasa fakir dalam hatinya, mencerai-beraikan urusannya dan dunia tidak datang kecuali yang sudah disempitkan
 • 25. Pilih Bahagia saja Barangsiapa menjadikan akhirat sebagai cita- cita tertingginya, Allah akan memasukan rasa cukup dan kekayaan dalam hatinya, mendekatkan urusannya dan dunia akan datang dalam keadaan hina
 • 26. Doa khatam quran Allahummarhamnaa bil quran Wajalhulanaa imaamaw wanuuraaw-wahudaa- wa rahmah Allahumma dzakkirnaa minhumaa nasiinaa wa allimnaa minhumaa jahilnaa Warzuknaa tilawatahu anna alayli wa athrafa-annahaar Wajaalhulana hujjatay-yaa rabbal alamiin
 • 27. Doa khatam quran Ya Allah rahmati kami dengan quran Jadikan quran imam, dan cahaya..hidayah ..dan rahmat Ya Allah ingatkan kami bila melalaikannya..dan ajarkan petunjuk dan rahmat Yang menjadi sumber rejeki sepanjang siang dan sepanjang malam hari Jadikan Quran pedomanyaa Rabbal Alaamiin
of 28/28
Menapaki Jalan Kebahagiaan dalam Al- Qur’an dan Shalat Bersama : Budi Prayitno [email protected] Al-Qur’an : Kitab Kebahagiaan
Embed Size (px)
Recommended