Home >Documents >A p a k a h y a n g d i m a k - s u d d e n g a n B i l a n g a n B u l a t ?

A p a k a h y a n g d i m a k - s u d d e n g a n B i l a n g a n B u l a t ?

Date post:14-Dec-2015
Category:
View:216 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • Slide 1

Slide 2 Slide 3 Slide 4 A p a k a h y a n g d i m a k - s u d d e n g a n B i l a n g a n B u l a t ? Slide 5 Bilangan Bulat adalah bilangan yang terdiri dari himpunan bilangan bulat negatif (....-2, -1, 0) dan himpunan bilangan bulat positif (0, 1, 2, 3,...). Slide 6 1. Fatma mempunyai 5 permen, dan Dana mempunyai 3 permen. Berapakah jumlah permen keduanya? Slide 7 Jumlah permen keduanya menjadi 8 5 Permen Ditambah 3 Permen Slide 8 2. Adik mempunyai 3 kado. Kakak memberi 2 kado dan Ibu memberi 2 kado. Berapa kado Adik Sekarang? Slide 9 Jadi kado adik seka - rang ada 8 buah 3 Kado Ditambah Ditambah lagi Menjad i 2 Kado Slide 10 Slide 11 1. Mula - mula kamu mempunyai 7 roti, kamu berikan temanmu 4. tinggal berapa roti kamu sekarang? Slide 12 Dikurang 7 Roti Samadengan 4 Roti 3 Roti Slide 13 2. Ibu mempunyai 8 potong semangka, diberikan kepada kakak 2, ayah 1, dan adik 2. Tinggal berapa potong semangka ibu? Slide 14 Menjadi Diambil 8 Sema- ngka 5 Seman gka 3 Semangk a Slide 15

Embed Size (px)
Recommended