Home >Entertainment & Humor >A K S A R A J A W A X

A K S A R A J A W A X

Date post:22-Jun-2015
Category:
View:802 times
Download:6 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1. mcakSrjw

2. StandarKompetensi
Sagedmaoslanmangertos, sartasukapamanggihmanekawarnitekswaosan non sastra, mawimanekateknikmaoskanggemanekawarnitujuan.
KompetensiDasar
MaoslanmangertosisiningwaosanprasajamawiaksaraJawi 20 ukara (4 pada).
Indikator
Maoswaosanaksarajawakanthilancar.
Nglatinakenwaosan.
Njlentrehakenisiningwaosan.
3. AKSARA JAWA
AksaraJawaiku sing bakucacahemungana 20, diaraniDentawyanjana.
Urut-urutaneaksaradiaraniCarakanJawa.
WujudeaksaraJawalanpamacane :
anc r k
ha na ca ra ka
ftswl
Datasawa la
pdjyv
Pa dhajayanya
mgbqz
4. Sandhanganaksaraikuana 3 warna, yaiku :
SandhangansastraJawa
(sandhanganswara)
I e u[[ o
wulupepetsukutalingtalingtarung

5. Sandhanganpambukaningwanda (sandhanganwyanjana)
] Cakra, yaiku ra (r ) munibarengkaroaksara
}Keret, yaiku re (re ) munibarengkaro
aksara
-Pengkal, yaiku ya (y ) munibarengkaroaksara
6. Sandhanganpanyigegingwanda
= Cicak, minangkagegantinesesigeging
z utawakawacang
/Layar, minangkagegantinesesigegr utawakawaca r
hWignyan, minangkagagantinesesigega utawakawaca h
Panyigeg/pangkon, oramateniaksara, nangingnyigegaksara, nyigegtegesengedegake.
7. Aksarakangnyigegaksara (aksarapasangan). Kanggonggantiaksarasawiseaksarasigeg, wujude :
Jejersamburineaksara, sikilngarepilang
aHsSpP3 aksara
hasa pa
Ingngisoreaksara, sikilmburiilang
kKtTlL3 aksara
katala
8. Ingngisoreaksara, sikilngarepmburiilang
nNdDqQ3 aksara
nadhatha
Ingngisoreaksaratetepwutuh
cCfFwWjJvVmMbB 3 aksara
ca dawajanyama ba
Ingngisoreaksaratetep, wutuh
rRyYgGzZ3 aksara
rayaganga
9. Tuladha
Mangansega (aksarasigeg n, sing digantipasanganaksarasa)
mznSeg
Alas roban (aksarasigeg s, sing digantipasanganaksarara)
al[sRobn
Manukgagak (aksarasigeg k, sing digantipasanganaksaraga)
anukGgk
10. Kajabaaksarasigeg sing nganggosandhangan
/ (ra), = (nga), h(h)
Tuladha :
Omahtelu: [aomhtelu
Dadargulung: ff/gulu=
Sugihdaging: sugihfgi =
11. NulisaksaraJawa
Anakyuyu
Panenpari
Nutuplawang
Bapakkyai
Mangankeju
Jembarsegarane
Krunguwarta
Golekclana
Dodoljilbab
Malingmlayu
12. bezwnSl
bezwnSlaikuswijini=klisi=milis
kgunu=lwu.bezwnSlas[lsktL
thgunu=lwu,miliz[lo/zLiwtitLthjw
tezhterusTeknCepu[m=[go[kZtnLiw[tBo
[jone[go[rosbvJu/[rteknLlutJwlii
wtSurby.
13. bezwnSlawujufKlisi=pli=ge[d
[d[wai=pu[lojw.skLiy[nanFu[wni
p+u=simin=ksrnpezairnK=[go[nw/g
ai=tLthsi=filiwti,tLthbezwnSlk
wenT/min=ktLthsi=vimPeneSjrh
kun.

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended